137 000 i Taiwan Pride-marsch

2018-11-07 11:35:51

foto: ISF
International Socialist Forward (CWI Taiwan) är en aktiv och kämpande del av hbtq+-kampen.

Den 27 oktober tog 137 000 till gatorna i Taiwans huvudstad Taipei för den 16:e årliga Taipei Pride-demonstrationen. Antalet deltagare slog rekord i Taiwan, vilket återigen gör den till den största hbtq+-demonstrationen i Asien någonsin.

Huvudskälet till ökningen av antalet deltagare är folkomröstningen om hbtq+-rättigheter som ska hållas den 24 november, samma dag som lokal- och regionalval hålls på ön. Det finns två folkomröstningsförslag: ett till stöd för hbtq+-rättigheter med två olika förslag (lagliggöra samkönade äktenskap och införa hbtq+-sexualundervisning i skolor) på initiativ av hbtq+-organisationer, och ett anti-hbtq+-förslag på initiativ av höger-religiösa homofoba grupper.
Syftet med folkomröstningsförslaget emot hbtq+-rättigheter är att riva upp 2017 års beslut av Taiwans högsta domstol som godkände samkönade äktenskap, vilket gjorde Taiwan till det första landet i Asien där det blev lagligt. Det var ett historiskt framsteg som vanns av trycket från kollektiv handling från hbtq+-rörelsen.

Trots beslutet i författningsdomstolen i maj ifjol har det styrande Demokratiska framstegspartiet (DPP) med president Tsai Ing-wen förhalat lagen om samkönade äktenskap. Det har gjort att kristna och andra högerhomofobiska krafter har kunnat organisera en motkampanj som föreslår ett slags falskt samkönat äktenskapssystem under separata lagar, utan att ändra den gamla lag som bara tillåter giftermål mellan män och kvinnor. De homofobiska religiösa grupperna använder folkomröstningskampanjen för att sätta press på regeringen att ändra högsta domstolens beslut.
Faktumet att DPP-regeringen tillåter en folkomröstning som strider mot grundlagen visar att det kapitalistiska systemets lagar inte går att lita på för att skydda eller ge rättvisa åt de förtryckta. Att spä på splittringar och uppdelningar är ett sätt som systemet använder för att försvara det sociala intresset hos de rika och makthavarna, vilket också förklarar varför kapitalistiska intressen finansierar religiösa anti-hbtq+-grupper.

Den stora majoriteten av de som gick i Pride-demonstrationen var oorganiserade. Även om arbetarrörelsen inte var kraftigt representerad fanns det grupper från Taiwans mediafack i marschen, tillsammans med en representant från Taoyuans fackkonfederation och valkandidaten Zhu Xue-mei. Flera NGO:er och studentorganisationer deltog också.
International Socialist Forward (CWI Taiwan) hade en färgstark och högljudd avdelning i demonstrationen. Utöver att uppmana folk att rösta i folkomröstningen via banderoller, material och tal pekade vi särskilt på vikten av masskamp. Vi tog upp om behovet av en beslutsam politisk kampanj och mobilisering mot de högerreligiösa homofoba krafterna och att hbtq+-rörelsen inte kan förvänta sig att dessa krafter försvinner bara genom att ignorera dem. Vi menar att hbtq+-rörelsen måste länkas till uppgiften att utmana hela det kapitalistiska etablissemanget, eftersom det är grundvalen till det patriarkala förtrycket i dagens samhälle.

Det verkar för närvarande osannolikt att vare sig pro- eller anti-­hbtq+-förslagen får de 25 procenten (omkring 4,7 miljoner av rösterna) som krävs för att det ska gå igenom.
Det innebär att ingen sida får en klar seger. Kampen kommer förmodligen fortsätta efter novembers folkomröstning. Detta är såklart en fortsatt viktig strid och ISF/CWI har varit fullt engagerade i folkomröstningskampanjen. Även om pro-hbtq+-förslaget får tillräckligt med ja-röster kommer fortsatt masskamp att vara nödvändigt för att uppnå verklig förändring gällande den samkönade äktenskapslagen. Alternativt – om anti-hbtq+-förslaget får tillräckligt många ja-röster kan regeringen inte ignorera masstrycket och implementera högerns falska samkönade äktenskapssystem.
Vanligt folk, särskilt ungdomen, radikaliseras av folkomröstningsrörelsen. Tsai har helt förrått sina vallöften om att stödja hbtq+-rättigheter, och har också starkt attackerat arbetsrätt och stått på storföretagens sida. Särskilt ungdomar vill använda folkomröstningsrörelsen till att uttrycka sin ilska mot det politiska etablissemanget.
En taiwanesisk opinionsundersökning tyder på att över 75 procent av 20-24-åringar definitivt eller förmodligen kommer att rösta i folkomröstningen, men bland 25-34-åringar bara 52,6 procent. 

Folkomröstningen kommer att öka valdeltagandet i de landsomfattande lokalvalen samma dag. Det innebär att valen kommer att vara mer politiserade och polariserade än tidigare. Det finns flera homofoba politiker i både det gröna och blåa lägret (pro-DPP och Kuomintang-ledda oppositionen) och vissa politiker med en vag position i frågan kommer att tvingas yttra var de står.
Hbtq+-rörelsen behöver utnyttja möjligheten att avslöja de politiker som är emot lika rättigheter och straffa dem genom att uppmana folk att rösta ner dem i valet.
Högerns homofoba styrkor spenderar mycket pengar på att mobilisera kyrkan, lokala avdelningar av politiska partier och det byråkratiska maskineriet av ”militär, tjänstemän och lärare” i hela Taiwan för att sprida homofobiska lögner för att få röster från de konservativa – mestadels gamla – skikten i samhället. Men de kan bara använda detta byråkratiska maskineri för att implementera sina idéer från toppen, och är oförmögna att initiera en aktiv rörelse underifrån.
Eftersom folkomröstningssystemet i Taiwan är väldigt ogynnsamt för ungdomen och arbetare, exempelvis eftersom de inte tillåter att man röstar utanför sin hemstad, kommer det att sänka valdeltagandet bland unga, studenter och arbetarklassen som har flyttat från sina hemstäder. Det homofoba förslaget kan möjligen få många röster och därmed stärka självförtroendet och högerns homofoba gruppers organisationer. Det är en öppen fråga om dessa krafter kan blandas ihop till en ny extremhöger, en slags Trump-liknande politisk rörelse. Även om det är osannolikt skulle det innebära ett verkligt hot vid ett senare skede. Hbtq+-rörelsen behöver förbereda sig för fortsatt kamp efter folkomröstningen.

På grund av den militanta stämningen bland särskilt ungdomar satte International Socialist Forward i somras upp den hbtq+-radikala plattformen ”Upp till kamp! Hbtq+” för att ge hbtq+-aktivister möjligheten att demokratiskt organisera underifrån.
Vi har organiserat tre protester de senaste två månaderna för att uppmana folk att sparka ut de homofoba politikerna. I kontrast till den officiella hbtq+-rörelsen står vi för att politisera hbtq+-rörelsen med ett klasskampsperspektiv och -orientering. Vi har organiserat motdemonstrationer mot de homofoba krafterna i deras anti-hbtq+-kampanj och uppmanat till att hindra homofoba politiker från att bli valda.
Samtidigt länkar vi den nuvarande hbtq+-rörelsen till de sociala kampfrågor som vanliga hbtq+-personer och hela arbetarklassen står inför. För verklig jämställdhet räcker det inte med att bara ändra den nuvarande lagen. Vi behöver kämpa mot de stora attackerna på arbets- och levnadsvillkoren och för en utökning av den otillräckliga offentliga servicen.
Hbtq+-rörelsen behöver länkas till arbetarklassrörelsen för att ena alla arbetare oavsett kön eller sexuell läggning för att bryta det kapitalistiska systemet som förtrycker hbtq+-personer och arbetare.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!