41 miljoner jobb har försvunnit i Kina

2009-09-16 15:23:32
Kina har förlorat 41 miljoner arbeten sedan den globala krisen för kapitalismen inleddes förra året, enligt en rapport från en av regeringens främsta expertgrupper. Detta utgör ungefär 40 procent av alla avskedanden över hela världen. Trots regeringens stora stimulanspaket och exempellösa kreditlättnader för bankerna är 23 miljoner – mer än hälften av de avskedade – fortfarande utan arbete.

Antalet avskedade överträffar regeringens officiella siffror. Kinesiska arbetare utgör omkring en femtedel av den globala arbetsstyrkan, men har drabbats av två femtedelar av avskedandena.
Dessa uppseendeväckande siffror har presenterats från Chinese Acade­my of Social Sciences (CASS), regeringens främsta organ för samhällsvetenskaplig forskning, i dess årliga rapport om befolkning och arbete. Krisen under de senaste tolv månaderna har inneburit att tiotusentals fabriker stängts, speciellt inom export- sektorn som är beroende av konsumtionen i Väst.

Professor Cai Feng, chef för studien, berättade för pressen att pengar-na som fanns i regeringens stimulans- paket, 4 biljoner RMB (lika mycket i svenska kronor) öronmärktes för att höja BNP istället för att skapa arbeten. Författarna säger att denna sum­ma skulle kunna skapa 40 procent fler arbeten om den investerades på annat sätt. Andra kritiker har redan påpekat att prestigefyllda infrastrukturprojekt inte skapar så många nya arbeten.
CASS-rapporten motsäger officiella beräkningar som regeringen har gjort. Förra månaden sa Kinas arbets­marknadsminister att krisen ”endast” orsakat 16,5 miljoner nya arbetslösa, där 9 miljoner var gästarbetare från landsbygden. Återigen reser detta frågor om den officiella statistikens tillförlitlighet.
Officiellt ligger arbetslösheten i Kinas städer på 4,3 procent. Detta är dock en siffra som ingen kan ta på allvar, trots att det är den högsta siffran  sedan 1980.
AFP citerar officiella källor som säger att 3 miljoner utexaminerade från universiteten, inklusive de som gick ut för ett år sedan, fortfarande är utan arbete.

Kina och större delen av östra Asien har har drabbats hårt av den kapitalistiska krisen, trots all ”återhämtningshype” under de senaste veckorna. Asian Development Bank har beräknat att antalet arbetstillfällen i regionens exportindustri har minskat med 7 procent under första kvartalet 2009 jämfört med året innan. Återigen kan denna siffra översättas till tiotals miljoner förlorade arbeten.
Den ökande arbetslösheten har varit ”mer uttalad” i Asiens mer utvecklade ekonomier som Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore, påpekar  ADB i sin rapport.
Taiwans arbetslöshet nådde 6,01 procent i juli, den högsta siffran sedan 1978. Japans nya regering ärver en rekordstor arbetslöshetsnivå under efterkrigstiden på 5,7 procent.

Över hela regionen finns ett be­hov av kämpande fackföreningar, demokratiskt kontrollerade av sina med- lemmar, för att vägra acceptera avske­danden och fabriksstängningar, för att kräva att företagens bokföringar öppnas när direktörerna hävdar att företegen har ekonomiska svårigheter och för att kämpa för ett statligt övertagande under demokratisk arbetarkontroll och styre av varje företag som hotar med avskedanden.
Det är viktigt att fackföreningar hjälper till att organisera arbetslösa, för att kämpa för arbete till full lön, ingen återgång till massfattigdom och för en förkortning av arbetsveckan utan lönesänkning.

Det kapitalistiska systemet har visat sin ruttenhet och bankrutt i världsskala. Det måste ersättas av ett system med demokratisk socialism, där storföretag och banker inte längre får fungera som kasinon för de super­rika utan offentliga resurser skötta för och kontrollerade av hela folket.

Chinaworker.info

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!