6-timmarsdagen – inget för Kommunals ledning

2006-05-10 17:05:57
Lagom inför förbundsmötet i slutet av maj, presenterar Kommunal rapporten ”Hela tiden”. Det är en angelägen studie, då 51 procent av kommunals medlemmar arbetar deltid. Men ”Hela tiden” riktar också en tveksam känga mot kravet på 6-timmarsdagen, som varit uppe på alla Kommunals avtalsförhandlingar sedan 1988.
Enligt Kommunals ordförande Ylva Thörn, ska 6-timmars nu betraktas som ett mål och inte som en vision.
I ”Hela tiden” ställs kortare arbetstid emot högre lön. Men om en av Sveriges mest underbetalda grupper – mestadels kvinnor, främst anställda inom vård, skola, omsorg – ställs inför valet högre lön eller kortare arbetstid, vem är då förvånad om de flesta (79 procent) väljer lönen?
Finns det då kraft i Kommunal för att driva kravet på högre lön? Kommunalstrjeken 2003 blev en besvikelse, och i förra numret skrev Offensiv om den motion om minimilön på 17 000 som avslogs på Kommunals repskap i Västerbotten. I värsta fall är detta ett tecken i tiden – då kanske också frågan om höjda löner är så avlägsen att den skulle behöva formuleras om till en ”vision”?
”Hela tiden” drar tre slutsatser kring 6-timmars arbetsdag. För det första betyder den att arbetet blir tyngre, för att mer måste hinnas med på kortare tid. Detta styrker man med att referera till det försök med kortare arbetstid som genomfördes i Kirunas hemtjänst.

Fler anställda

För det andra säger man att en reform för förkortad arbetstid nationellt skulle innebära färre arbetade timmar och alltså försämrad välfärd. För det tredje påstås, att hela löneutrymmet riskerar att tas i anspråk av kostnaderna för kortare arbetstid.
Alla slutsatser är felaktiga. Att arbetet på Kirunas hemtjänst upplevdes som tyngre i och med 6-timmarsdagen hade kunnat undvikas om man anställt fler.
Inom omsorgen är fler personal redan idag välbehövligt, men en absolut nödvändighet om 6-timmars ska fungera. Då skulle inte heller invändning nummer två, minskad välfärd, finnas. Dagens arbetslösa utgör långt mycket fler ”förlorade arbetstimmar” än vad 6-timmars skulle leda till.
Innan man lyfter sin tredje invändning, löneutrymmet, borde Kommunal tänka sig för lite. Om höjd lön är ett krav man ska driva – vilket ”Hela tiden” säger att medlemmarna vill – då måste man göra anspråk på just det utrymmet.

6-timmars lönefråga

6-timmars med bibehållen lön är i själva verket i sig en fråga om höjd lön. Kampen om lönerna är arbetarrörelsens grundsten. För tillfället pågår den kampen i Falun, där Scaniaarbetarna kräver högre avgångsvederlag och i Malmfälten, där LKAB-arbetarna begär en högre löneökning än vad avtalet medger.
I båda fallen handlar det inte bara om att göra anspråk på löneutrymmet, utan också om att på sikt förändra det och återta en del av det obetalda arbetet – det vill säga vinsterna.
De flesta av Kommunals medlemmar arbetar inte i några vinstdrivande företag, men de arbetar i en offentlig sektor som efter ett decennium av nedskärningar äntligen börjar visa överskott. Deras arbetsgivare, politikerna, går dessutom nu in i en valrörelse. Att i detta läge slopa det stående kravet på 6-timmarsdagen vore därför olyckligt – för att inte säga rent idiotiskt.
Ulrika Waaranperä

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!