8 år till utan BB i Karlskoga?

5 000 demonstrerade för BB i Karlskoga i juni 2019. Stoppa vårdnedskärningarna! (Foto: Per-Åke Westerlund)

av Erland Gadde // Artikel i Offensiv

Sedan drygt två år tillbaka finns det inte längre någon förlossningsavdelning på Karlskoga lasarett. Den enda förlossningsavdelning som finns i Örebro län numera är den på Universitetssjukhuset Örebro. Beslutet att stänga BB i Karlskoga kom efter att det i en sedermera kritiserad anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) påståtts att det fanns brister i patientsäkerheten. Detta trots att man valet 2018 lovat att det även i fortsättningen skulle finnas två förlossningsavdelningar i Örebro län.

I själva verket var stängningen ett led i regionens nedskärningar för att få bukt med underskottet på 400 miljoner kronor. Ivo-anmälan var bara ett svepskäl: det fanns fler Ivo-anmälningar mot Örebro sjukhus än mot Karlskoga.
Nedläggningsbeslutet ledde till omfattande protester bland sjukvårdsanställda och allmänheten i Karlskoga. Två stora demonstrationer mot nedläggningen med tusentals deltagare hölls sommaren 2019. På den första av dessa, i juni med 5,000 deltagare, fanns Rättvisepartiet Socialisterna med. Även lokala politiker deltog. 

Trycket blev då för hårt på landstingspolitikerna och man tvingades i oktober 2019 att öppna delar av kvinnoavdelningen Q, som varit stängd över sommaren. Men själva BB öppnades inte, trots att en utredning hade visat att BB var patientsäkert.
Istället drog politikerna frågan i långbänk. I början av 2020 började man, i strid med alla tidigare planer, att förbereda en privatisering av BB, men det dröjde ända till i april i år innan formerna för en upphandling blev klara och godkända av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Man sade sig då hoppas på att BB skulle kunna öppna igen vid årsskiftet.
Men privatiseringen misslyckades. Det kom inte in några anbud under anbudstiden, och processen avbröts därför i augusti. Istället tänker man sig nu återigen att öppna BB i egen regi, men enligt en plan som antogs av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 september kan öppnandet ske tidigast 2029!

Enligt planen, som har utarbetats av Hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson, kommer det att ta såpass lång tid att få till en fungerande neonatalvård i Karlskoga. 
Det krävs bland annat ”en barnläkarjourlinje och en gynekologjourlinje som båda är knutna till Karlskoga lasarett, fler barnmorskor och sjuksköterskor, ett kontinuerligt utbildningsprogram och ett neonatalt transportteam”, skriver Region Örebro län på sin hemsida.
V, MP och SD röstade emot detta beslut i nämnden och vill att BB ska öppnas tidigare, men de har ingen plan för hur det ska gå till. ”Det finns ingen genväg till säker vård”, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) till Karlskoga Tidning-Kuriren den 30 september.

Det är naturligtvis viktigt att ha en fungerande neonatalvård i anslutning till en förlossningsavdelning, men det är orimligt att vänta i åtta år för att få till det. Ordentliga resurser måste satsas på att få detta att fungera, för det går naturligtvis fixa allt det som nämndes ovan på mycket kortare tid än åtta år, om man bara betalar för det.
För tänk efter, hur säkert är det för mödrar i Karlskoga och grannkommunen Degerfors att åka 45 km eller mer till Örebro för att föda? Och hur det ska det gå för mödrar i grannkommunerna Kristinehamn, Storfors och Filipstad, som ligger i Värmlands län men ändå tillhör Karlskoga lasaretts upptagningsområde? Ska de åka till Karlstad för att föda? Det är högst olämpligt, eftersom man haft allvarliga problem med både patientsäkerhet och arbetsmiljö på förlossningsavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad.
Rättvisepartiet Socialisterna står för att det behövs ett landsomfattande vårduppror för de resurser som behövs, mer personal och bättre villkor. Låt banker, storföretag och de rika betala.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!