Aborträtten inskränks med coronaviruset som förevändning

Pandemin utnyttas av reaktionärer och högerregimer för att inskränka olika rättigheter, däribland rätten till abort (Foto: Wikimedia Commons / Elvert Barnes).

av Louise Strömbäck & ROSA Polen // Artikel i Offensiv

Under den nuvarande coronakrisen har sjukvården i stora delar av världen dragit in behandlingar som inte är livsnödvändiga, till förmån för kampen mot coronasmittan. Detta har lett till att även möjligheten och rätten till abort har inskränkts på många håll, och som alltid är det de fattigaste kvinnorna som främst blir lidande.

Rätten till abort var redan innan coronapandemin inskränkt eller icke-existerande i många av världens länder. Sedan virusets spridning har många vårdenheter stängt ner och omplacerat personalen till sjukhus och andra vårdinrättningar som arbetar med coronapatienter. 
Detta har inneburit att man tills vidare ställer in alla behandlingar som inte är livsviktiga, exempelvis planerade operationer där patienten överlever utan operation även om det försämrar livskvaliteten.

Bland dessa icke-essentiella behandlingar har i många fall aborter räknats in, då de inte är livsnödvändiga i de flesta fall. Men abortmöjligheten är tidsbegränsad och måste därför ändå utföras så snart som möjligt. Detta leder till att många kvinnor som vill genomföra en abort tvingas att antingen föda barn mot sin vilja eller göra abort under osäkra omständigheter.
Så har situationen alltid sett ut för kvinnor i många av världens länder, där abort i bästa fall är tillgängligt för de som har gott om pengar. Restriktionerna på grund av pandemin innebär att kvinnor i vissa länder inte ens kan resa utomlands för att göra abort. 
Detta är fallet i Polen, som inte tillåter abort i nästan något fall, som nu har stängt sina gränser vilket gör det omöjligt för polska kvinnor att få tillgång till abort utomlands.

I USA, där högern länge har attackerat aborträtten, har Texas helt förbjudit aborter under coronakrisen. Detta har nått landets högsta domstol, som kommer att fatta beslut om det är lagligt eller inte – och detta beslut kommer att påverka aborträtten i hela landet. Kvinnor i Texas är nu tvungna att resa till andra delstater för att göra abort, vilket alla inte har möjlighet till.
För de kvinnor som inte har bil och behöver ta sig till en abortklinik innebär resan dit en risk när kollektivtrafiken drar ner på antalet resor där bussar och tåg är extra trånga, och i många fall behöver kvinnor resa långa sträckor för att nå en klinik som fortfarande utför aborter. 
När skolor och dagis stänger blir kvinnor med barn som inte har råd med privat barnpassning tvungna att stanna hemma. Bara detta inskränker möjligheterna till abort, då det skulle innebära att man behöver ta med sig barnen till en klinik där de riskerar att smittas eller smitta andra med coronaviruset.

Tillgång till abort är alltid en del av den essentiella vården och måste alltid vara tillgänglig. Aborträttsorganisationen Marie Stopes International beräknar att 9,5 miljoner flickor och kvinnor riskerar att förlora tillgången till preventivmedel och säkra aborter under coronapandemin, vilket skulle leda till att 2,7 miljoner osäkra aborter utförs och 11 000 graviditetsrelaterade dödsfall. 
Allt detta är sådant som kan förhindras enbart genom att inte inskränka den tillgänglighet till säkra aborter och preventivmedel som redan fanns före pandemin.
Men abort måste vara tillgänglig för alla då det är varje flickas och kvinnas rätt att bestämma över sina egna kroppar. Säkra aborter är en viktig del av sjukvården och måste vara tillgängliga även nu. Som när det kommer till många andra instanser får vi inte heller här tillåta den styrande eliten att minska våra rättigheter. Aborträtten är en viktig del av alla människors rätt till en god hälsa och livskvalitet, och måste kämpas för och bevaras. 


Polen: Aborträtten attackeras mitt under nedstängningen

Kvinnorörelsen i Polen har mobiliserat mot varje attack på reproduktiva rättigheter (Foto: Wikimedia Commons / Zorro2212).

Sedan 1993 har abort bara varit lagligt i Polen i fall av våldtäkt (inom 12 veckor), hälso- eller livsfara för den gravida, och missbildningar eller obotliga sjukdomar hos fostret.
Lagförslaget som ska diskuteras den 15 april handlar om att ytterligare begränsa aborträtten genom att ta bort abort i det sista exemplet, som abortmotståndare kallar för ”eugenisk abort”. Men enbart den gravida borde ha rätten att besluta, utan att samhället frågar dem om vad deras skäl är och beslutar om huruvida det är giltigt eller ej.
Detta är inte första gången som förslag om att begränsa reproduktiva rättigheter diskuteras i det polska parlamentet. År 2016 fanns det planer på att begränsa rätten till abort i de fall som sätter den gravidas liv i fara, samt att introducera fängelsestraff i upp till fem år för kvinnor som utför illegala aborter.
En stark rörelse slog tillbaka mot de konservativa och kulminerade i en endags kvinnostrejk. Sedan dess har småskaligare attacker på kvinnors rättigheter regelbundet ägt rum, exempelvis för att begränsa åtkomsten på dagen efter-piller.

Polska kvinnor har mobiliserat mot varje attack på reproduktiva rättigheter, med krav på att abort görs lagligt och bättre tillgång till preventivmedel. Men nu innebär coronavirusets isolerande att de konservativa får fria tyglar.
Därför lanserar Alternatywa Socjalistyczna (ISA i Polen) ROSA i Polen (socialistisk feministisk plattform). Kampen de senaste åren har visat att vi inte kan förlita oss på borgerliga politiker i att uppnå reproduktiva rättigheter, men också att det kapitalistiska ekonomiska systemet inte kan garantera kvinnor rätten att välja själva.

ROSA i Polen kampanjar för rätten till fri abort på begäran, gratis preventivmedel och tillgång till det (även för minderåriga), sexualundervisning i alla skolor som täcker alla sexuella läggningar, för tillräckligt många barnomsorgscenter och förskolor – samt att detta kopplas till kraven på kamp för att försvara den offentliga sektorn och drägliga bostäder samt löner.
ROSA Polen

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!