Ådalen 1931 – 75 år efteråt

2006-07-27 16:36:45
Att det fortfarande finns en kraft i den kamp och de uppoffringar som arbetarna i Ådalen utförde för 75 år sedan, stod klart vid högtidlighållandet av skotten i Lunde.

Ungefär 800 personer demonstrerade till minnet av morden – många i pensionsåldern eller strax därunder.
Tyvärr solkades minnesdagen ned av socialdemokraterna, som agerat för att monopolisera dagen och göra den till en partipolitisk valupptakt.
Socialdemokraterna hade de enda talarna.
I täten av demonstrationen gick Vanja Lundby-Wedin och Marita Ulvskog. Den förre v-ledaren Lars Werner gick också i demonstrationens första led, trots att vänsterpartiet inte erbjudits någon talare på manifestationen.

Patrik Brännberg

Emma Sundin och Mikaela Lundgren, två unga som var med i Ådalen 14 maj:

Varför är ni här?
– Det hjälper en att få ett grepp om händelserna i Ådalen.

Varför tror ni att det är så lite ungdomar här?
– Många unga vet inte vad som hände i Ådalen – hur seriöst det hela är. Dessutom får man för lite information.