Allt fler barn vräks

Allt fler barn ställs på gatan när antalet vräkningar ökar i ett Sverige där välfärd och trygghet är satt på svältkur (Foto: CC0 Public Domain).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Antalet barn som vräks från sina hem ökar i Göteborg och landet, enligt ny statistik från Kronofogden. Under årets första sex månader blev 13 barn i Göteborg utsatta för vräkning – en fördubbling jämfört med 2018.

Under första halvåret fick 253 barn i landet uppleva att någon av föräldrarna tvingades lämna sitt hem. Det är en ökning med 22 barn jämfört med 2018, rapporterar Hem och Hyra. Malmö, Eskilstuna och Göteborg toppar listan i landet. Antalet kommuner där barnfamiljer har vräkts har ökat från 62 till 68.
Både Göteborgs kommun och den svenska regeringen har en nollvision om att inga barnfamiljer ska vräkas från sina hem. Trots det vräktes 219 barn från sina hem i Göteborg mellan 2008 och 2018.
Under en period gick statistiken kring hur många barn som vräks från sina hem ner, men sedan 2016 ökar siffrorna på nytt. 2018 vräktes sju barnfamiljer med en totalsiffra på tretton barn från sina hem i Göteborg, trots att staden har en så kallad hemlöshetsstrategi som ska vara förebyggande. Dess målsättning är att inga barn ska vräkas.

På nationell nivå ser vi samma trend. Sammanlagt vräktes 448 barn i Sverige under 2018, en ökning från 392 året innan. Siffrorna strider inte bara mot regeringens nollvision om att inget barn ska vräkas från sina hem. Det innebär också en stressande och uppslitande tillvaro för berörda familjer. 
Social resursförvaltning anser att hyresvärdar och kommuner bör ha gemensamma förebyggande arbeten. Detta blir extra viktigt om det blir en inbromsning i konjunkturen och fler familjer riskerar att få problem med ekonomin. 

Kommunfullmäktige i Göteborgs hemlöshetsplan, som antogs 2015, föreslog ett antal vräkningsförebyggande åtgärder. Ett av förslagen var att göra det lättare för personer med hyresskulder att få avbetalningsplaner. Ett annat var att socialtjänsten och hyresvärdarna skulle göra gemensamma hembesök hos familjer som försummat hyresbetalningar eller stört grannarna, och därför riskerade att bli av med sina kontrakt.
Hemlöshetsplanen gick ut vid årsskiftet, men fastighetsnämnden har bestämt att kommunen ska se över om man ska förlänga planen eller göra en ny. 
Det är viktigt att en har ett barnperspektiv i hemlöshetsarbetet och att motverka vräkningar av barnfamiljer. Men när högeralliansen tog över makten i Göteborg har frågor som vräkta barnfamiljer och hemlöshet prioriterats ned.
Alliansens bostadspolitik med hot om utförsäljningar och ombildning gynnar heller inte barnfamiljer som lever i riskzon för att bli hemlösa. Den typen av bostadspolitik kommer göra det svårare att nå till nollvision om vräkta barn.

Att barn fortfarande vräks är ett stort misslyckande från samhällets sida. Det påverkar barnen negativt, skapar stress och oro samt en misstro till vuxenvärlden. De nu vuxna vilka som barn levde i familjer som vräktes har i intervjuer beskrivit det som att deras liv har blivit förstörda. 
Det är inte ovanligt att familjer efter vräkning tvingas flytta runt på olika adresser under flera års tid, inte sällan mellan tillfälliga boenden, vandrarhem eller hotell från dag till dag. 
Fastighetsbolagen, inte minst allmännyttan, måste bli bättre på att informera hyresgäster om vad som kan leda till en avhysning. Det är få som vet att en sen hyra kan betyda att du förlorar ditt kontrakt och blir vräkt. En vräkning kan påbörjas om hyresgästen är åtta dagar sen med en betalning. 

Den vanligaste orsaken till vräkning är obetald hyra, och den obetalda skulden vid ansökningstillfället är 10 000 kronor eller lägre i 38 procent av fallen. 
Till Aftonbladet säger Kim Jonsson hos Kronofogden:
– Vi tror på att hyresvärden ska ta en tidig och personlig kontakt med hyresgästen om hyran inte betalas. Inte bara skriva brev. Och så ser vi också att det är viktigt att socialtjänsten och hyresvärdarna på orten samverkar. Ju tidigare de kommer in, desto större blir chansen att man aldrig behöver gå in med vräkningar.
Antalet vräkningar totalt sett har också ökat under 2018, också i ärenden där barn inte är inblandade. De verkställda vräkningarna har ökat från 1 938 till 2 022.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!