Allt fler flyktingbarn i världen

2016-09-14 12:49:29

foto: Kimmie Taylor
50 miljoner barn är idag på flykt.

Antalet flyktingar i världen blir allt fler, särskilt antalet flyktingbarn. 1 av 200 barn är idag flyktingar och utgör över hälften av världens flyktingar – en brutal sanning om vad kapitalismens fasor innebär.

Det är en rapport från FN:s barnfond Unicef, Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children, som visar denna skakande siffra. 50 miljoner barn är idag på flykt från sina hem, antingen som internflyktingar eller utanför hemortens landgränser – något som Unicef säger är en ”konservativ siffra”. Över hälften av dessa, 28 miljoner, har tvingats på flykt på grund av fruktansvärda konflikter som antingen åter har blossat upp de senaste åren eller helt nya konflikter (krigen i Afghanistan, Syrien, Jemen och Sydsudan är några exempel). Mellan år 2010 till 2015 har antalet flyktingbarn ökat med 75 procent. 

– De senaste åren har vi sett ett stort antal barn som har tvingats fly från sina hem på farliga, desperata resor, ofta ensamma. Barn på flykt riskerar att utsättas för den värsta sortens övergrepp och våld, och faller lätt offer för människosmugglare och andra kriminella, säger Unicef Storbritanniens chef Lily Caprani till The Guardian den 7 september.

Men en av anledningarna till att flyktingar tvingas i händerna på människosmugglare är på grund av Fort Europas allt högre murar och hinder mot flyktingar. Tusentals drunknar årligen i Medelhavet när flyktingar desperat försöker ta sig till någon form av trygghet. 

Stängsel och taggtråd har det senaste året byggts upp i en allt mer accelererad takt. Fler och fler EU-länder har följt Sveriges inhumana exempel med gränskontroller, de facto stängda gränser och polisiär klappjakt. 

Allt fler flyktrutter stängs ned och militariseras i syfte att hålla ute flyktingar, som Nato:s patrullbåtar vid Egeiska havet. EU finansierar terrorregimer som Erdoğans Turkiet, och kanske mindre känt är att EU även finansierar regimer som Sudan, Etiopien och Eritrea för att hindra flyktingar från att nå Europa – med våld om så krävs.

EU säger sig samtidigt stå upp för mänskliga rättigheter. Men ingen kan idag med trovärdigheten i behåll hävda att EU står upp för mänskliga rättigheter. Det ökande antalet barn som lider och dör på flykt undan terror, krig, extrema missförhållanden och andra fasor – de allra flesta skapade av imperialismens förödande krig, kapitalistisk superexploatering och stormakters olika regionala intressen – möts när och om de tar sig till EU av skuldbeläggning, statlig rasism, taggtråd och diskriminering.

I Unicef-rapportens förord står att läsa:

”Det är svårt att överskatta farorna som de miljontals barn på flykt möts utav… Bortom sina gränser… Hindren de ställs inför… Deras extrema sårbarhet. De reser under ofta desperata omständigheter, utan tillräckligt med mat, lämpliga kläder eller tillfällig logi. De häktas vid gränserna, ibland separerade från sina familjer i förvirringen som uppstår där. Och allt för ofta är de på flykt ensamma, utan omsorgsfulla vuxna som kan skydda dem från övergrepp och den värsta sortens exploatering. 

Farorna tar inte slut vid resans slut. Inte heller misären. För medan många samhällen och människor har välkomnat flykting- och migrantbarn utgör främlingsfientlighet, diskriminering och uteslutning stora hot mot deras liv och framtid.”

Lika hemsk är tanken på att miljontals barn inte lyckas fly, eller kan fly, instängda i konflikter och fasor. Detta är blott en del av alla de förödande fasor som kapitalismen innebär för världens fattiga och förtryckta.

Dessutom visar
en rapport från Oxfam den 8 september att EU blir allt sämre i mottagandet av flyktingbarn. I Italien, dit många flyktingar återigen tar sig via Medelhavet på grund av att EU har stängt ned andra rutter, fastnar barn i veckor i olika mottagningscentrum som inte är tänkta att husera människor under så lång tid och saknar utrustning och personal. 

De beskriver situationen i dessa så kallade ”hotspot centers” som en ”kronisk överbefolkning”. Enligt Oxfam rör sig barnen i samma kläder dag efter dag och har inga chanser att kontakta sina familjer, vilket är en av orsakerna till att de ofta får depressioner. 

Vad mer har 28 barn om dagen – totalt 5 222 – flytt och försvunnit spårlöst från Italiens mottagningscentrum under det första halvåret 2016 på grund av de missförhållanden som råder. Och även i Grekland är situationen illa, där barnen bor i överfyllda celler med smuts, ohyra och sjukdomar.

Mot den alltmer inhumana flyktingpolitiken som förs på global skala behöver en enad internationell rörelse för solidaritet, rättvisa och frihet formeras som kan länka samman kampen för flyktingars rättigheter med kampen mot kapitalism och ökade klassklyftor.

RS och Offensiv säger:

  • Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen. Riv upp EU:s avtal med Turkiet och andra blodsregimer. 
  • Återinför asylrätten. Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller som stoppar flyktingar från att söka skydd och asyl.
  • Stoppa tvångsutvisningarna och polisjakten på flyktingar. Låt flyktingarna stanna. Flyktingamnesti – nu. 
  • Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar. 
  • Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad. 
  • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!