Allt stöd till pendelstädarna – Återta spårtrafiken, SL!

2017-08-30 23:58:43
Den 29 augusti demonstrerade pendelstädarna mot den stundande stora nedskärningen. Nedan följer vänsternätverket Rött Forums stöduttalande till pendelstädarnas kamp.

Städarna på Stockholms pendeltåg förtjänar allt stöd i sin kamp mot den massaker på deras jobb, villkor och i nästa steg allmänhetens krav på god service som följer av MTR:s upphandling från städföretaget SOLReneriet. MTR hade knappt hunnit överta pendeltrafiken innan bolaget sade ja till ett underbud på städningen som svek de försäkringar som hade getts om ett övertagande till oförändrade villkor.
Liksom de viktiga strider som samtidigt bedrivs av Stockholms sopgubbar och Göteborgs hamnarbetare riktas denna kamp mot konsekvenserna av den nyliberala privatiseringspolitiken. Vid varje upphandling görs nya försök att dumpa löner och villkor samt undergräva demokratisk kontroll.

Samtidigt som spårtrafiken länge har varit ett paradexempel på eftersatt infrastruktur har MTR tillåtits överta SJ:s roll som Sveriges i särklass största tågoperatör. Bolaget har inte bara fått överta driften av Stockholms tunnelbana och pendeltåg, utan har också nappat på den absurda rätt som har getts till vilket bolag som helst att även sätta persontåg på de lukrativa stambanorna mellan Sveriges storstäder.
Att MTR enligt koncernens styrelseordförande Frederick Ma nu även vill köpa mark och bygga nya stadsdelar med både tunnelbana, bostäder och köpcentrum visar också i vilken antidemokratisk riktning som privatiseringspolitiken leder.
När Seko Pendelklubben idag [den 29 augusti] demonstrerar vill Rött Forum ta tillfället i akt uppmana facken, miljörörelsen och all verklig vänster att inte bara visa sitt stöd för pendelstädarna, utan också att inleda en gemensam kamp för en vinstfri välfärd som även inkluderar spårtrafik, hamnar, elnät och all grundläggande infrastruktur. Dessa verksamheter måste snarast återtas av kommuner, landsting och stat och upprustas under en demokratisk kontroll som ger makt åt de anställda som gör jobbet.

Det finns redan en stark opinion mot vinstdrivande bolag inom skola, vård och omsorg som tillsammans med nyliberala skol- och vårdval bidrar till ett alltmer segregerat och orättvist klassamhälle. Detta har motiverat Reepalus välfärdsutredning till att föreslå ett tyvärr otillräckligt vinsttak i nivå med ett ”marknadsmässigt” genomsnitt för den privata tjänstesektorn.
Men ett förslag som är så urvattnat att Sverige skulle förbli det enda landet med vinstsyftande aktiebolag även inom den skattefinansierade skolan har ändå utlöst ett ramaskri från de stora skol- och vårdbolagen och deras stödpartier.
Därmed ser i alla fall dagens obegränsade vinster inom skola, vård och omsorg ut att bli en het fråga inför nästa års val. Det är mot denna bakgrund hög tid att återuppta de senaste årens kamp för en helt vinstfri drift inom hela den offentliga tjänstesektorn och infrastrukturen.

Rött Forum säger:

  • Allt stöd till pendelstädarna – MTR och SL måste stoppa nedskärningarna!
  • Riv upp privatiseringspolitiken – återta och utveckla tunnelbanan, pendeltågen och järnvägen i offentlig regi och under demokratisk kontroll med makt åt de anställda!
  • Gemensam och upprustad välfärd utan vinstintressen ska gälla både skola, vård, omsorg, kollektivtrafik, sophantering, hamnar och annan infrastruktur!

Rött forum är ett nätverk som ordnar öppna möten, rådslag och samlingar där vänsterkrafter och aktivister från olika organisationer, nätverk och miljöer kan träffas och diskutera den pågående utvecklingen. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!