Amerikanska biljättar i kris

2008-12-03 16:06:42
Den globala bilindustrin är i kris och det gäller inte minst de tre amerikanska biljättar­na – General Motors (GM), Chrysler och Ford. När Offensiv går i tryck (tisdag natt) ska de styrande i USA fatta beslut om miljardstöd i dollar till USA:s tre biljättar. Ett villkor för stöd är att bilfacket UAW går med på nya eftergifter.

Redan innan finanskrisen bröt ut på allvar började biljättarnas inkomster att svikta, GM till exempel redovisade 2007 en total förlust på 38,7 miljarder dollar (320 miljarder kronor). Överkapacitet, lånekris, höga bränslepriser och efterfrågan på miljöbilar är några av skälen.
Krisen för svensk personbilsindu­stri är tätt knuten till krisen för deras amerikanska ägare, de tidigare så gigantiska GM (som äger Saab) och Ford (som äger Volvo).
GM redovisade en förlust på 2,5 miljarder dollar (20 miljarder kronor) för tredje kvartalet i år och aktievärdet har rasat 90 procent på ett år.

I oktober föll den totala bilförsäljningen i USA med 32 procent jämfört med samma månad 2007. För GM var raset hela 45 procent.
Sedan 2005 har de tre biljättarna slaktat över 100 000 jobb och mer kommer att försvinna. ”Bilindustrins hemstad”, Detroit, plågas av krisen. Staden har rekord i utmätningar av hus och landets högsta arbetslöshet. Men det är bara början. GM och Chrysler har haft samtal om en eventuell fusion, som skulle kunna leda till att hälften av Chryslers 66 000 anställda sägs upp.
Biljättarna står på randen till bankrutt och man vänder sig nu till den amerikanska regeringen för att be om lån. Demokrater och republikaner är dock oense om hur stödet till bilindu­strin ska utformas.

I september godkändes lån på 25 miljarder dollar (200 miljarder kronor) till bilindustrin, som är ämnade för att satsa på en övergång till bränslesnålare modeller.
Bush och många republikaner an­ser att de pengarna ska göras tillgäng­liga att användas för alla syften. De- mokraterna däremot vill att lånet ska komma från det 700 miljarder dollar stora räddningspaketet som godkändes i oktober.
Representanthusets talman Nancy Pelosi och senatens majoritetsledare Harry Reid sa att det inte var nog med röster för att godkänna ett lån. De gav GM, Ford och Chrysler till den 2 december för att komma med en ”åtstramningsplan”.
Planerna ska kunna bevisa att lå­nen de begärt är det sista stöd de behöver från regeringen. Företagen må- ste visa hur de ska spendera pengarna och visa på en väg till lönsamhet. Om planerna får ja ska kongressen överväga att ge ut lånen under vecka 50, skriver Automotive News den 25 november.
De tre biljättarna arbetar frenetiskt för att komma upp med de åtstramningsplaner som krävs. GM: s plan kan enligt uppgifter möjligen innebära en eliminering av ”jobbanken”, som förser medlemmar i bilfacket, United Auto Workers (UAW), med nästan full lön när de avskedas, och andra attacker på arbetarnas löner och villkor.
Chefernas förmåner och bonusar kritiseras nu även efter besöket i Washington. Cheferna flög dit i företagens privata lyxjetplan. Enligt ABC News kostade flygturen 20 000 dollar tur och retur för GM.
Fords chef Allan Mulally har en årslön på 28 miljoner dollar (200 miljoner kronor), samt fria hemresor i ett privatplan på helgerna, från Detroit till Seattle där han bor. Men även om man skär ned i chefernas löner och förmåner kommer de fortfarande att ha mer än nog.

Biljättarna kommer att sälja andelar eller hela märken för att få in nödvändigt kapital. GM har sålt sina andelar i japanska Suzuki och Ford planerar att sälja 20 procent av sina aktier i japanska Mazda. GM ser nu även över sina möjligheter att sälja Pontiac, Saturn och Saab, enligt Bloomberg den 27 november.
Biljättarna gör allt för att överleva till 2010. Då kan man spara in 5 000 dollar per bil på grund av det avtal som man slöt med UAW-facket förra året. Avtalet innebär dramatiska försämringar för arbetarna och ett historiskt förräderi från UAW-byråkratin.

Demokrater och republikaner må ha varit oense tidigare, men det är osannolikt att man nu låter biljättarna falla. Om de skulle kollapsa skulle det innebära tre miljoner förlorade jobb, pensioner och sjukvårdsförmåner för en miljon pensionärer och deras familjer skulle skäras bort, tusentals under­leverantörer skulle hotas, en negativ påverkan på hela ekonomin som skul­le göra recessionen ännu värre och minskade intäkter till federala och lokala regeringar vilket skulle innebära nedskärningar i social service, skriver UAW på sin hemsida.
Jobben måste försvaras och i och med klimathotet finns också ett skriande behov av miljöanpassad omställ­ning.

En satsning på
miljöanpassad utveckling skulle kunna skapa massor med jobb. Men med krisen för bilföretagen och kapitalismen kommer detta inte att göras.
Bilföretagen måste förstatligas och ställas under arbetarnas demokratiska kontroll. Barack Obama säger att bilindustrin är för viktigt för att tillåtas gå under, men de steg han tar kommer att vara för att rädda kapitalismen. Arbetare kan inte ställa sina för- hoppningar till Obama, utan det behövs organiserad, enad kamp under- ifrån. Arbetare från alla bilföretag må­ste gå samman och kämpa för jobben.
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!