Andra allvarliga arbetsplatsolyckan på Kuststadenbygget i Luleå

2018-01-24 16:30:31

foto: Jonas Brännberg
Hur länge dröjer det innan någon tvingas sätta livet till?

I tisdags förra veckan, den 16 januari, skedde den andra allvarligare olyckan på kort tid vid bygget av Kuststaden vid södra hamn i Luleå. En byggarbetare vårdas nu på Umeå universitetssjukhus efter att ha ramlat ner från femte våningen. I slutet av november föll en annan arbetare från fjärde våningen, men klarade sig med endast lindrigare skador och ett brutet ben då han landade i en snödriva.

Efter den förra olyckan hittade Arbetsmiljöverket flera oupptäckta fall- och schaktrisker under sin undersökning av byggarbetsplatsen. Riskerna ska därefter ha åtgärdats av huvudentreprenören Nåiden.

Magnus Sandestål, ombudsman vid Byggnads, säger till NSD den 17 januari att de hårda säkerhetsreglerna kanske inte är tillräckliga.
– Man borde ha mer utbildning och information till arbetstagare. En annan orsak till olyckor är att det är så pressade byggtider. Det är en nackdel att allt ska gå så fort och det är hela ledet man bör se över. Det är inte bara arbetsledning och arbetstagare det gäller, utan det gäller även beställarna.
Miljöåklagare Märta Warg säger till NSD den 19 januari att utredningarna av de båda olyckorna förmodligen kommer att ta lång tid då så brukar vara fallet med arbetsplatsolyckor. ■