Asbest i golven

2006-11-29 13:59:53
Asbest och vattenläckor är vardag för eleverna på industrigymnasiet i Haninge. Detta samtidigt som byggnaden för de teoretiska ämnena har renoverats för drygt 217 miljoner kronor.

Fredrika Bremers gymnasium i Haninge innehåller tre avdelningar. En avdelning för de teoretiska och estetiska programmen (som kallas för Fredrika), en avdelning för hotell- och restaurangutbildningarna (Riksäpplet) och en avdelning för de yrkestekniska programmen (Fredrik). Både Fredrika och Fredrik var i stort behov av en upprustning. Lokalerna var trånga, mörka och nedgångna. Nyligen totalrenoverades Fredrika till en kostnad av drygt 217 miljoner kronor. Fredriks byggnader står däremot orörda. Skolan byggdes 1962 och huvudbyggnaden, som innehåller administration, elevhall och matsal har inte rustats upp sedan dess.
År 2003 lät Tornberget (det kommunala bolag som förvaltar Fredrika Bremer och andra kommunala byggnader) göra en utredning på Fredriks gymnasium. Materialprover som togs i matssalen visar att det starkt cancerframkallande ämnet asbest finns i plastplattorna på golvet, i dess lim och spackel. Eftersom det är samma sorts golv i elevhallen och denna inte har renoverats sedan 1962, är det sannolikt att det även finns asbest där.

Sanera skolan – nu

Inga prover har dock gjorts där. Det finns ingen lag som säger att man måste sanera asbest, däremot får asbesthaltigt material inte damma, vara skadat eller ge ifrån sig asbestfibrer.
På Fredriks gymnasium går drygt 400 elever. Dessa går dagligen på det asbesthaltiga golvet i matsalen.
Enligt tidningen Forskning & Framsteg är 2 030 av de 2 190 fall av lungsäckscancer bland män som har studerats i Sverige orsakade av asbest. Cancerformen är obotlig och leder till döden inom några månader.
Tornbergets utredning visar på många brister i skolan. När det regnar står hinkar i korridorerna eftersom det rinner (inte droppar) in vatten.
Vattnet rinner inte av taket utan har orsakat läckage. Skolan saknar komplett brand- och utrymningslarm. Detta på en skola som har elektriker–, bygg-, måleri- och fordonsutbildning. När undersökningen gjordes saknades också jordfelsbrytare som slår av strömmen vid överlastning för att undvika brand. Tornberget skriver att hela skolan behöver en grundlig anpassning och upprustning för att motsvara dagens framtida krav på en god miljö för yrkesutbildning.

Kamp för upprustning

Det uppskattade investeringsbehovet är 40 768 000 kronor. Det skulle innebära en satsning på 97 066 kronor per elev på Fredrik. När man byggde om Fredrika kostade det drygt 180 833 kronor per elev.
Kommunen måste även göra en satsning på de elever som går i olika yrkesutbildningar. Moderaterna lovade inför valet elever på Fredrik att om de vann så skulle de rusta upp skolan. Men chansen är inte stor om man ser till de andra löftena de redan har brutit.
Det här är ett krav vi måste kämpa för. Det behövs, som i kampen mot skollunchavgiften, skolstrejker och demonstrationer för en jämlik skola med tillgång till bra utbildning för alla.

Lina Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot i Haninge för RS

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!