”Åt den som har ska vara givet”

2007-04-18 15:15:45
I måndags presenterade högerregeringen sin vårbudget. Huvudbudskapet var att alla kurvor pekar uppåt, men att löneökningarna varit ”för höga”, vilket kommer att pressa räntorna uppåt och dämpa den ekonomiska uppgången redan under nästa år.
Det vill säga regeringens misslyckanden ska skyllas på löneökningarna, som i jämförelse med vinster och produktivitetsökningar är små. Vidare ska löneökningarna ses i ljuset av de miljarder som regeringen delar ut till höginkomsttagare och företag.
Slopad förmögenhets- och fastighetsskatt, avdrag för så kallade hushållstjänster samt olika former av lönesubventioner i form av sänkta arbetsavgifter har medfört att till och med högerns egna tidningar beskriver Sverige som ett skatteparadis för välbeställda.
Denna miljardrullning är emellertid inte nog.
Regeringen har i dagarna aviserat att det kan bli aktuellt med både en sänkning av det som kallas värnskatt (det vill säga den extra statliga skatten på inkomster över 472 300 kronor om året) och en sänkning av bolagsskatterna.
Men medan rika kan vänta nya skattesänkningar flaggar den moderate finansminister Anders Borg för än hårdare tag mot arbetslösa och sjuka samt en ny obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ”med en tydligare koppling mellan a-kasseavgiften och arbetslösheten inom olika branscher” (finansministern i en radiointervju den 17 april).
”Den förändring av a-kassereglerna som genomfördes vid årsskiftet bedöms få en viss återhållande effekt på lönerna”, skriver regeringen i vårbudgeten. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en ännu tyngre press nedåt på lönerna än de som redan har genomförts.
Regeringen har aldrig dolt att målet är en låglönemarknad, med början inom servicesektorn. Det är också därför som man framför allt kritiserar de höjningar av lägstalönerna, om än små, som finns i de avtal som hittills undertecknats. Även om man inte skriver det rakt ut är regeringen mest missnöjd med Handels avtal som höjt ribban i exempelvis Kommunals avtalsrörelse.
”Låglönesatsningar och höjda minimilöner” står i vägen för regeringens ”jobbpolitik” menar Johan Schück, Dagens Nyheters samhällsekonomiske krönikör, i en budgetkommentar den 17 april.
Låglönesatsningar och jämlikhetspotter står i direkt motsättning till regeringens strävan efter flexiblare lönestrukturer och ökade löneskillnader.
Vårbudgeten och aviserade försämringar är medel för att ta udden ur avtalen och minska företagens kostnader. Fackens treårsavtal har gett regeringen oanade möjligheter att punktera även den mest blygsamma lönehöjning.
Den uppluckring av anställningsskyddet som genomförs i sommar kommer att följas av nya attacker mot arbetsrätten. Särskilt centern, ivrigt påhejad av Svenskt Näringsliv och de stora pressdrakarna, efterlyser snabba åtgärder för att avskaffa Las (lagen om anställningsskydd).
Hotet om att bli den näste i arbetslöshetskön, tillsammans med att det ska kosta att bli arbetslös, ska tvinga fram sänkta löner och sämre arbetsvillkor. Och i väntan på en låglönemarknad ska överklassen hållas vid gott mod med hjälp av skattelättnader enligt mottot ”Åt den som har ska vara givet”.
Socialdemokratin och de övriga oppositionspartierna kritiserar visserligen denna extrema omfördelningspolitik, men det blir aldrig mer än ord.
Detsamma gäller LO- och TCO-ledningen som nöjer sig med att markera sitt missnöje och sedan händer inget mer.
En ny kamprörelse mot regeringen måste byggas underifrån. Den första omedelbara uppgiften är att sätta maximal press i de avtalsförhandlingar som pågår – ingen prutmån och förbered för strid.
Vårbudgetens innehåll och signaler måste svaras med en ny låglönerevolt och rättvisekamp mot högerpolitik och kapitalism.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!