Återuppta kriget mot kol

2017-10-19 21:59:12

foto: CC0
Trumpadministrationen för ett krig mot planetens överlevnad.

”Kriget mot kol är nu över”, meddelade chefen för den amerikanska miljömyndigheten EPA (tillika klimatförnekaren) Scott Pruitt den 10 oktober. Detta eftersom man nu börjar avveckla reformen Clean Power Plan, vars syfte var att minska kolkraftverkens koldioxidutsläpp.

Reformen kom till under Obamaadministrationen och hade ännu inte trätt i kraft. Den förväntades minska kraftverksutsläppen med 32 procent fram till år 2030. Totalt står de olika kol- och naturgasdrivna kraftverken för en tredjedel av USA:s koldioxidutsläpp. Anledningen till att man drar tillbaka Clean Power Plan sägs vara att den ”gynnar förnybar energi på kolkraftens bekostnad”. Kol är som bekant en av planetens absolut smutsigaste energikällor.
Förutom att detta beslut är ett dråpslag för klimatet och de tusentals nya jobb en stor satsning på förnybar energi skulle innebära går det också emot majoritetens vilja. En undersökning från AP-NORC och Energy Policy Institute vid University of Chicago visade att 61 procent av alla amerikaner anser att klimatkrisen är ett hot som regeringen aktivt måste jobba med att förhindra. 80 procent är också emot att Clean Power Plant-reformen skrotas, och en majoritet av befolkningen skulle bidra med en dollar per månad för att rädda klimatet.

Samma vecka som beslutet att slopa reformen annonserades släppte FN en ny rapport, Asia-Pacific Disaster Report 2017, angående vilka som drabbas värst av naturkatastrofer, vilket som bekant accelereras och förvärras av den pågående globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Inte så förvånande är det fattiga människor i Asien och Stilla havs-regionen som drabbas allra hårdast.
I snitt 43 000 människor beräknas ha dött varje år sedan år 1970 i dessa områden (omkring 2 miljoner totalt), och 6,3 miljarder människor har personligen drabbats av diverse förödande naturkatastrofer under samma period i regionen, som torka, stormar och översvämningar. För resten av världen har 0,9 miljarder drabbats.
Det innebär att risken är fem gånger så stor att råka ut för en naturkatastrof i Asien och Stillahavsområdet jämfört med resten av världen.
Värst är det också för redan fattiga och lägre medelinkomstländer i regionen – risken är femton gånger så stor att dö i en naturkatastrof där än i ett rikt land. Dessutom hinner länderna inte återhämta sig tillräckligt mycket innan nya katastrofer inträffar, vilket accelererar spiralen ner i fördjupad misär.
Att Trumpadministrationen är en hop reaktionära klimatförnekare är ingen nyhet. Men att sätta sitt hopp till FN:s klimatavtal eller till att andra borgerliga politiker ska kunna föra en mer ansvarsfull politik är lönlöst. Klimatkrisen är djupt rotad i det samhälleliga, ekonomiska och politiska system vi lever under – kapitalismen. När marknaden får härja fritt och förvandla vad som helst till varor och tjänster kommer allt att offras för en ökad profit.
Oavsett hur ”god” eller ”grön” en kapitalist eller en politiker som tjänar kapitalismens intressen än är är det otillräckligt, eftersom ett av själva systemets grundbultar är ökad ackumulation av profiter och fördelar vid ena polen på bekostnad av den andra. Ekosystem, djurarter, människor och dessas välbefinnande får stryka på foten om det innebär en ökad vinst.
Som socialister är vi emot att Clean Power Plan slopas, samtidigt som vi säger att planen i sig inte är nog för att tackla klimatförändringarna. Att reformen slopas visar också att varje förbättring under det kapitalistiska systemet ständigt är under hot. Inget är tryggat i det system vi lever under.

För att stoppa miljö- och klimatkrisen måste kapitalismen avskaffas och marknadens diktatur ersättas av en global plan för en hållbar, säker och ekologisk utveckling. Kampen för ett socialistiskt samhälle i global skala, där samhället styrs demokratiskt i samklang med människornas, djurens och naturens intressen, blir allt mer akut.
Klimatkampen och världens klimatrörelser måste anta ett socialistiskt program och förena sig med andra gräsrotsrörelser och -kampanjer som finns mot det kapitalistiska systemet. Det är dags att ånyo utlysa ett krig mot kolet och andra smutsiga energikällor. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!