Att avslöja imperialismen kan ge fängelse

Avslöjanden om Sveriges insatser i Nato och vidden av alla krigsövningar kan i framtiden leda till fängelse. Foto: Nato

I skymundan, bakom nationalism, militarisering och hetsen mot förorter och flyktingar, införs nya lagar som ska tysta journalister och media.
I nästan total enighet i riksdagen antogs ”utlandsspionerilagen” i april, som när den träder i kraft sätter munkavle på journalister om ”Sveriges samarbete med en annan stat eller mellanfolklig organisation eller i en organisation där Sverige är medlem” – läs Nato.

JONAS BRÄNNBERG

Med straff på upp till åtta års fängelse ska det bli straffbart att röja uppgifter som stör eller kan störa Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig organisation.
Det blir till och med brottsligt att anskaffa eller handha sådana uppgifter, vilket alltså innebär att det inte bara är ansvarig utgivare som straffas utan även journalister och uppgiftslämnare – meddelarfriheten avskaffas i dessa frågor.

Lagändringen innebär också att det bli lagligt för polisen med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, även av journalister, vid ”påtaglig risk” för sådana brott.
Eftersom lagen innebär demokratiska inskränkningar i grundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, måste beslutet tas av riksdagen två gånger med ett riksdagsval emellan.
Men eftersom bara Vänsterpartiet och Liberalerna röstade emot i våras lär lagen klubbas igenom igen i november och därmed börja gälla från den 1 januari 2023.
Det är lätt att se vilka uppgifter som ska hindras.
Med ett Natomedlemskap skulle svenska journalister inte kunna avslöja övergrepp av amerikanska soldater, som till exempel tortyren och övergreppen vid Abu Graib-fängelset i Irak eller bombningarna av civila i Afghanistan.
Ett annat exempel där både uppgiftslämnare och den som publicerar skulle kunna ses som brottslingar är fallet med den svenska diplomaten Anders Kompass som avslöjade sexuella övergrepp av FN-personal i Centralafrikanska republiken.

Även att avslöja själva existensen av ett hemligt samarbete ska enligt regeringens förslag vara olagligt – vilket sannolikt skulle göra avslöjandet om den svenska statens hemliga avtal om att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien brottsligt.
Efter hård kritik innehåller lagen en ”säkerhetsventil” om att ”En gärning ska inte utgöra brott, om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.”
Denna extremt luddiga skrivning har fått hård kritik och kommer att vara till föga tröst för den som står inför valet att publicera uppgifter som kan innebära att hen får skaka galler i flera år.

Tryckfrihet är inget som kan tas för givet. Under andra världskriget beslagtogs tidningar ”om missförstånd med främmande makt sig yppat”.
Transportförbud infördes på tidningar som kunde skada ”rikets säkerhet”, till exempel kommunistiska Norrskensflamman, Ny Dag och antinazistiska Trots allt!
Idag finns det förslag om att göra om presstödet för att undergräva möjligheterna för alternativ media.
Aftonbladets Eric Rosén har helt rätt, han skriver:
”Med ett Nato-medlemskap bara månader bort och en ny lagstiftning på plats vid årsskiftet – vad kommer svenska journalister framöver att kunna avslöja om Nato-länder som Turkiet? Redan inför medlemskapet tassar makthavare ängsligt på tå för att inte störa Erdoğan.”
Journalisten Martin Schibbye på Blankspot pekade i maj på hur en artikel om ryska soldaters strategier för att slippa bli inkallade kanske hade varit kriminell att publicera om den gällde svensk trupp, när lagen väl börjat gälla. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!