Avskedades för kritik mot SJ:s kris

2010-08-11 15:04:30
I sommar har det varit fortsat­ta problem med förseningar och tåg som bara kan köra med begränsad hastighet och kapacitet.
När det var som varmast i början av juli stannade X2000-tåget från Stockholm till Göteborg utanför Södertälje. Där stod tåget i sommarhettan i sex timmar. Mat och dryck tog slut och luftkonditioneringen slutade att fungera. Även ersättningståget havererade och med tio timmars försening anlände passagerarna äntligen till Göteborg.

Det fortsatta tågkaoset är en följd av nyliberala avregleringar, bristande underhåll och en utmattning av SJ:s mate­rial. Ansvaret vilar på politikerna och de SJ-chefer som sett järnvägen som nyliberal experimentverkstad.
Till och med nyliberala Dagens Nyheter tvingas nu erkänna att: ”Drömmen om marknaden drev SJ till ruinens rand” och att jakten på vinst ligger bakom SJ:s kris.
Trots ökade volymer har både antalet anställda och underhållskostnader­na minskat i förhållande till övriga kostnader.
Med avregleringarna, bolagiseringarna och marknadstänkandet har SJ också blivit ett bolag präglat av bossvälde och urusel personalpolitik, jämsi-des med att utbildningarna har kortats ned och heltidsjobb byts ut mot timan-ställningar.

Strax innan årsskiftet fick lokföraren Alf Carlsson, med 30 tjänstgöringsår bakom sig, beskedet  från SJ att han avskedats.
Detta efter att han riktat kritik mot det bristande underhållet och säkerheten.
– Systemfelet är att vinst går före allt. SJ AB leds inte av järnvägsfolk ut-an företagsmaskinister som inte ­lyssnar på personalen utan bara jagar vinst, sä­ger Alf Carlsson till Offensiv.
Han sökte förgäves en dialog med SJ:s chefer, men de svarade med kränkningar och avsked. Sedan februari i år har han gått utan lön.
I somras beslutade Arbetsdomstolen i en interimistisk (temporär) dom att det fanns saklig grund för hans avsked.
Stöd Alf Carlssons kamp för återanställning och upprättelse. Skriv un­der på namninsamlingen som finns på hemsidan www.slff.nu/insamling/
”De senaste åren har SJ infört en betydligt tuffare attityd gentemot anställda och fackliga representanter. Antalet tvister har ökat och allt fler av dem hamnar i centrala förhandlingar. Även antalet SJ-tvister som når Arbets­domstolen har ökat, enligt Seko [tågpersonalens fack]”, skriver Dagens Ny- heter den 10 augusti.

Redan 1988 styckades SJ upp i en trafikoperatör (affärsverket SJ) och Banverket som blev förvaltare av järnvägsnätet. Sedan följde en rad avregleringar och 2001 delades SJ upp i två statliga bolag: SJ AB för passagerar- och godstrafik och Green Cargo. Samtidigt började tillgångar säljas ut till privata bolag.
Bakom bolagiseringen stod den ­dåvarande S-regeringen. Skamligt nog med stöd av Sekos ledning. Det är först på senare år som Sekotoppen har börjat kritisera effekterna av marknadsanpassningen.
Banverkets avveckling har pågått  länge. Personalstyrkan har dragits ned, samtidigt som all underhållsverksamhet är konkurrensutsatt.
I dag finns det 1 500 färre järnvägstekniker som arbetar med att förnya och underhålla järnvägen än för 20 år sedan, enligt Seko.
År 2007 hade Sverige blivit sämst i Europa på att underhålla järnvägen, enligt en undersökning av järnvägsbolagens internationel- la branschorganisation UIC.

Det neddragna underhållet märktes inte minst i samband med vinterns marknadskaos, vars samhällsekonomi­ska kostnader räknats till tre miljarder kronor. Det totala antalet förseningstimmar uppgick till 83 000. Detta är dubbelt så mycket som en normal vinter. Med åtgärder motsvarande investe­ringar på 410-450 miljoner kronor ha- de hälften av förseningarna undvikits, skrev Transportverket i en utvärdering som redovisade i juni.
Den nuvarande regeringen satsar dock, liksom tidigare regeringar, inte på den miljövänliga järnvägstrafiken, utan mer på miljöfarliga vägar och flyg. Och ingen regering har än så länge va­rit beredd att satsa på ­höghastighetståg.
Per Olsson

 RS / Offensiv står för ▼

  • Stoppa privatiseringskaoset – omedelbart återförstatligande av all järnvägstrafik.
  • Utbyggd offentlig, klimatvänlig och gratis kollektivtrafik!
  • För en snabb klimatomställning av hela transportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och snabbtåg.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!