Besegrad högerallians i Sundsvall ordnar höstrea på äldreboende

2014-10-01 11:55:09
Den moderatledda alliansen i Sundsvall tar ingen hänsyn till valförlusten utan skyndade sig att i det första fullmäktigemötet efter valet driva igenom ett beslut att lägga ut det kommunägda äldreboendet Solhaga för upphandling. Äldreboendet skulle i så fall bli det första privata i kommunen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som vann makten tillbaka i Sundsvalls kommun på ett uttalat motstånd mot fortsatta privatiseringar, lovar nu att göra allt för att riva upp beslutet efter årsskiftet, då den nya majoriteten tar över ledningen i kommunen.
På Solhaga finns ett starkt motstånd mot privatiseringsförsöket, som också har förts fram i media. Personalen Eva Eng säger till Radio Västernorrland att ingen på Solbacka vill ha någon privatisering – ingen personal, ingen boende, ingen anhörig. Personal och boende säger att ingen politiker har besökt dem och informerat om planerna. I samma radioreportage för Birgit Asker, boende på Solhaga, fram de äldres krav att politikerna måste komma till Solhaga och ta reda på vad de boende tycker.

Moderaterna Jörgen Berg­lund, kommunalråd, och Mats-Johan Adner, socialnämndens ordförande, framhärdar mot kritiken med att de har mandat att föra sin privatiseringspolitik mandatperioden ut. Allianspartierna serverar nu sina uppdragsgivare, riskkapitalister och privata välfärdföretag, de sista presenterna från sitt styre i Sundsvall.
Det gäller nu att personalens fackföreningar på Solhaga tillsammans med de äldres intresseorganisationer bevakar frågan och tar kamp för att beslutet verkligen rivs upp. Många Sundsvallsbor kommer att ställa upp bakom varje initiativ till protest mot att vinster ska styra kvaliteten på äldrevården.
Socialdemokraternas löften kan visa sig vara ritade i ”lösan sand” då partiet vill samarbeta över blockgränserna både i riks- och kommunpolitiken och då mycket väl kan vara beredda att kohandla om de löften de har givit. ■