Beslut om diskriminering: Tolkavgifter i vården i Blekinge

Vården blir inte bättre för någon, och inga pengar kommer att sparas på det rasistiska, diskriminerande beslutet. (Foto: Region Blekinge)

Av JOHAN SAND, sjuksköterska // Artikel i Offensiv

Den 14 februari beslutade Region Blekinge på sitt fullmäktigemöte att införa avgifter för språktolk vid vårdbesök. Avgiften blir 300 kr per tillfälle för en närvarande tolk och 50 kr för telefontolkning.

Region Blekinge styrs sedan oktober 2023 av en koalition mellan SD, M och KD, en koalition som har 30 av 57 mandat i fullmäktige. Efter valet 2022 styrde först S tillsammans med C och KD med stöd av V. Efter ett år hoppade KD av och bytte sida, vilket resulterade i ett nytt uttalat högerstyre som nu alltså har beslutat om att införa avgifter för tolkhjälp för den som behöver det vid sitt vårdbesök.
Tolkavgiften gäller personer som har vistats i Sverige i minst 2 år, med undantag för ukrainare. Den gäller heller inte vid ”kognitiv svikt”, det vill säga försämrad hörsel eller syn samt vid demenssjukdom. Motivet till tolkavgiften anges vara att ”skapa incitament och visa hur viktigt det svenska språket är”, enligt SD:s gruppledare Björn Nurhadi i SVT den 14 februari.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. I en debattartikel i Dagens Medicin den 12 februari skriver ledande företrädare för såväl yrkesorganisationen Svenska läkaresällskapet som den fackliga organisationen Sveriges läkarförbund att man ”vill varna för att tolkavgifter inom sjukvården kan hota patientsäkerheten och riskerar att leda till en ökad sjuklighet i samhället”.
Vidare påpekar de att kommunikationen mellan läkare och patienter som inte fungerar kan ”leda till onödiga och kostsamma undersökningar och ibland felaktiga behandlingar, som skulle kunnat undvikas om läkare och patient hade förstått varandra. Sjukvårdens auktoriserade tolkar är således inte bara en utgift, utan innebär också många gånger en kostnadsbesparing”.
Läkarföreträdarna skriver i sin debattartikel också att förslaget (det vill säga beslutet) att införa tolkavgifter strider mot hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om att sjukvård ska ges på lika villkor och mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den kritiken framhålls också av Region Blekinges egen jurist Magnus Jonasson, som har avrått den styrande majoriteten från att fatta beslutet.

Dagen när regionfullmäktige skulle fatta beslutet försökte fullmäktiges ordförande Jan-Anders Palmqvist (S) att stoppa beslutet av samma anledning, det vill säga att det enligt honom strider mot lagen. Han framhöll att beslutet kommer att laglighetsprövas framöver.
Det har också förekommit protester mot beslutet. 190 läkare i Blekinge har på kort tid skrivit på ett upprop mot beslutet. I uppropet, som citeras i Läkartidningen den 13 februari, skriver de att professionella tolkar ”är ett grundläggande arbetsredskap för att vi som läkare ska kunna ge rätt diagnos och behandling till patienter som kan otillräcklig svenska” och påpekar att bristande information kan ”utgöra hot mot liv och hälsa”.
Det finns inga rationella argument alls för att införa tolkavgifter i vården. Dessa avgifter hjälper ingen till bättre kunskaper i svenska. De sparar inga pengar, utan riskerar att göra alla besök, undersökningar och behandlingar både mer långdragna, fler och mer kostsamma. Det innebär ett direkt hot mot patientsäkerheten för en patientgrupp som redan idag tenderar att få sämre vård.

Tolkavgifter är enbart signalpolitik, där högerpolitiker vill peka finger åt en svag grupp och försämra deras livssituation. Vården blir inte bättre för någon, och inga pengar kommer att sparas. Beslutet föregicks inte av någon ekonomisk kalkyl. De som argumenterade för tolkavgifterna kunde inte ange hur mycket pengar tolkar kostar, eller hur mycket man beräknades spara på att införa avgifter.
Den bästa förhoppningen nu är att protesterna och argumenten från de som protesterar kan få en rättslig instans att olagligförklara detta beslut, vilket skulle sätta ett stopp för liknande beslut i andra högerstyrda regioner. Avgifter som enbart medför försämringar utan att vara ekonomiskt nödvändiga och dessutom är diskriminerande måste självklart avskaffas. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!