Borgs skrytvals fastnade i halsen

2014-08-28 18:11:08

foto: Janwikifoto CC / Wikimedia Commons


För mindre än ett år sedan spelade Alliansen upp ständiga skrytvalser om hur påstått bra det gick för svensk ekonomi. När statsministern avslutade M-stämman i oktober i fjol var huvudbudskapet: ”Svensk ekonomi har växtkraft och är i dag starkare än den varit på 40 år”. Året dessförinnan hade regeringen i sin finansplan hävdat att under 2013 blir det fart på tillväxten ”och att ekonomin växer i god takt åren därefter”. Prognosen då, hösten 2012, var att landets ekonomi under valåret 2014 skulle växa med hela 3,7 procent och arbetslösheten pressas ned till 6,7 procent.
Nu räknar regeringen med en tillväxt på under 2 procent i år och en arbetslöshet på strax under 8 procent.
Sedan verkligheten omkullkastat alla glädjekalkyler har Alliansen gjort helt om. I valrörelsens elfte timme är huvudbudskapet att det är kärva tider och vi lovar inget. Och efter att ha slagit världsrekord i skattesänkningar flaggar finansminister Anders Borg för skattehöjningar. Högerregeringen har sänkt skatteinkomsten sedan 2007 med 980 miljarder kronor. Det är den samlade kraft som offentliga sektorn har förlorat genom sänkta inkomstskatter, bolagsskatter och moms, som tidningen ETC konstaterade i förra veckan.
Efter åtta år med Reinfeldt & Co har den offentliga sektorn brandskattats och statens tillgångar sålts ut i en omfattning som saknar motsvarighet. Sammanlagt har
alliansregeringen gjort direkta försäljningar för motsvarande 160 miljarder kronor. Den sammantagna effekten av regeringens skattesänkningar, avregleringar och politiskt-ideologiskt motiverade utförsäljningar är, förutom minskade statsinkomster, att landet har blivit mer sårbart på alla områden.
Den historiskt svaga inhemska ekonomiska tillväxten sedan 2006 kan inte ensamt förklaras med den globala kapitalismens stagnationskris. Regeringens högerpolitik har gjort ont värre. Den så kallade arbetslinjen gav i första hand snabbt ökade klassklyftor – inte nya jobb.

Hur man än räknar är arbetslösheten betydligt högre idag än när Alliansen tog över 2006. Visserligen har antalet sysselsatta blivit fler, men antalet arbetslösa och arbetskraften har ökat i ännu högre grad. ”Antal individer i sysselsättning har ökat sedan 2006 med strax över 300 000, från 4,4 miljoner till 4,7 miljoner. Detta är en ökning med sju procent. Men ökningstakten bland antalet arbetslösa har varit mer än tre gånger så hög: 24 procent upp sedan 2006, från 336 000 personer till 417 000” (Katalys No:12: Mest åt de rika, Fördelningsstudie av Alliansregeringens politik 2006-2014).
Det mesta pekar på att regeringen blir den egna politikens nästa offer.
Men Socialdemokraterna vill ha en samling bakom sin egen variant av högerpolitik och de rödgröna är inte beredda att utmana kapitalismen. Efter valet gäller det att ha högsta beredskap för fortsatt kamp och gräsrotsorganisering mot alla former av högerpolitik och för en total kursändring – en socialistisk politik. ■