Bristfällig arbetsmiljö på nära 9 av 10 arbetsplatser inom äldreomsorgen

Tidsstyrning och närmast obefintliga möjligheter att styra sin egen arbetstid är en stor orsak till den ökade arbetsbelastningen slår rapporten fast (Foto: Arbetsmiljöverket).

av Katja Raetz // Artikel i Offensiv

Hur kunde det ske, att de svagaste äldre, de som bor på äldreboende eller får hjälp av hemtjänst, inte har skyddats bättre från smittspridningen? Åtminstone en del av svaret kan hittas i Arbetsmiljöverkets Projektrapport Äldreomsorgen 2017–2019, som kom ut i mars, precis då pandemin nådde Sverige. 

Arbetsmiljöverket har under de senaste tre åren undersökt arbetsmiljön hos 196 arbetsgivare med drygt 1 000 arbetsplatser. Vid 87 procent av besöken konstaterades brister. I 35 fall har tillsynen resulterat i förelägganden och i fem fall till förbud. 
De största bristerna som upptäcktes gällde det systematiska arbetsmiljöarbetet – det arbetet som  ska se till att risker för olyckor och skador, såväl fysiska som psykiska, på arbetsplatserna minimeras. De åtgärder som vidtas följs sällan upp.  
Av rapporten framgår också att ansvariga politiker ofta saknar intresse och kunskap om arbetsmiljön. Särskilt i hemtjänsten är den fysiska arbetsmiljön bristfällig med ohälsosamma arbetsställningar som ger belastningsskador.

Rapporten slår också fast att tidsstyrning och närmast obefintliga möjligheter att styra sin egen arbetstid är en stor orsak till den ökade arbetsbelastningen. Tidsstyrningen är i synnerhet ett problem när oväntade situationer uppstår. Personalen har få möjligheter till återhämtning, reflektion och utbyte med kollegorna eller arbetsledningen. 
Långa pass, delade turer och tät helgtjänstgöring är vardag i många kommuner. 
Det finns flera andra brister som uppmärksammas i rapporten som till exempel undermåliga lokaler samt att bristande tillgång tvingar personalen att använda sin egen bil, mobil och dator. Digitala arbetssätt införs på många håll utan den utbildning som krävs. 

Bland orsakerna till misslyckandet av att förhindra smittspridningen inom äldreomsorgen finns bristande arbetsmiljöarbete och samtidigt bristande delaktighet samt inflytande för personalen. Istället för att stötta personalen har de som krävt adekvat skyddsutrustning blivit motarbetade. 
Nu gäller det att se till att denna rapport inte faller i glömska utan används i kampen för bättre arbetsmiljö av facken och gräsrötterna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!