Byggnads strejkvarslar

2012-02-29 12:53:56
Byggnads, vars avtal går ut den 29 februari och därmed är först ut i avtalsrörelsens andra rond, har varslat om strejk för 3 000 medlemmar i landet. Stridsåtgärderna träder i kraft i två steg, den 7 mars för 1 800 medlemmar på ett 40-tal företag på 120 arbetsplatser och den 14 mars för ytterligare 1 200 medlemmar.

Om strejken blir av stoppas en lång rad stora bygg- och anlägg­ningsarbeten i landet, som till exempel Nya Karolinska i Stockholm, NCC:s Facebookbygge i Luleå och Peabs jobb i Kunisvaara. Enligt arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier kan uppåt 12 000 anställda beröras direkt eller indirekt.
Varslet upprör Svenskt Näringsliv, vars vice VD ropar i högan sky om bristande respekt för Industriavtalets låga märke på 2,6 procent.
Att det kärvar verkar tydligt. Byggnads förhandlingschef Torbjörn Johansson säger till Offensiv att Sveriges Byggindustrier (BI) redan har hunnit stämma Byggnads till Arbetsdomstolen två gånger, men ännu inte presenterat ett enda bud i årets avtalsrörelse innan man rusat till Medlingsinstitutet för att begära medling. Det vill säga till det statliga organ som är satt att slå vakt om Industriavtalets låga märke.
Byggnads är först ut med att försöka ploga för LO-samordningens krav på 3,5 procent på 12 månader, tillsammans med en försäkran att man helhjärtat solidariserar sig med den jämställdhetspott som industrins fack sagt nej till. Byggfacket kräver också att hela löneökningen ska fördelas centralt, då avsättningen till lokal lönebildning inte kommer alla medlemmar till del.
– Den största stötestenen kan vara att BI inte vill gå med på retroaktiv lön vid strandade förhandlingar, säger Torbjörn Johansson.

Byggnads väljer däremot att ­inte ta strid mot BI:s vägran att förhandla om fackets krav på konkreta säkerhetsåtgärder mot det ökade antalet olycksfall och dödsolyckor, som arbetsmiljöcertifiering av byggsektorns före­tag och heltäckande utbildnings­program för olika kategorier av arbetsledare, skyddsombud och anställda.
Torbjörn Johansson förklarar detta med att arbetsgivarnas paragrafrytteri i den frågan med hänvisning till det nya Byggavtal som tecknades efter den förra avtalsrörelsen skulle kunna tvinga fram ett hattande med strejkvars­len.
– Byggnads kommer ändå att driva frågan om arbetsmiljöcer­tifiering vidare gentemot de fem övriga avtalsområdena inom VVS, plåtslageri, glas- och maskinentreprenörerna, säger han.

Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind motiverar sin halsstarrighet genom att hänvisa till den skärpta konkurrensen från utländska byggföretag.
”Byggindustrin riskerar att slås ut av internationell konkurrens. P g a ständiga konflikter på arbetsplatserna med omfattande produktionsstörningar är de svenska byggföretagen inte längre tillräckligt konkurenskraftiga”, skriver BI i ett pressmeddelande.
Byggnadsarbetarnas tidigare relativt kraftiga löneförsprång gentemot industrins arbetare har dock under de senaste 20 åren krympt från 50 till 10 procent.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!