Därför drabbas Haninge hårdare av covid-19

Den aggressiva nedskärningspolitiken är bakgrunden till den undermåliga situationen på äldreboendena i Haninge (Foto: Natalia Medina).

av Mattias Bernhardsson // Artikel i Offensiv

Sent på tisdagskvällen den 5 maj presenterade Region Stockholm nya siffror över hur många som avlidit i covid-19 i regionen.
Haninge hade då 55 avlidna i covid-19, en ökning på 10 på en vecka. Haninge hade 289 bekräftade fall av smitta, en ökning med 35 procent på en vecka, att jämföra med en snittökning på 20 procent i hela regionen.

Epicentrum är äldreomsorgen, där smittan spridit sig snabbt bland både anställda och boende:
– Jag var jätteförsiktig, använde handskar, tvättade och handspritade ordentligt. Ändå smittades jag. Jag fick rethosta, följt av feber, muskelvärk, andningssvårigheter och tappade även smak- och luktsinne, berättar Yorgina Zaknoun, en av de anställda som har testats positivt de senaste veckorna.

Sett till överdödlighet jämfört med tidigare år är Haninge den tredje värst drabbade kommunen (av alla landets 290 kommuner) enligt SCB med en överdödlighet på 183 procent.
Så många som en femtedel av alla smittade i Haninge – 21 procent – har avlidit. Bara Sundbyberg, Upplands Bro och Sollentuna har högre dödlighetsgrad bland regionens kommuner.
– Det är alarmerande att hälften av de över 70 år som har avlidit är boende på äldreboenden (Dagens Medicin). Trots detta kommer det inga nationella riktlinjer med skall-krav om hur smittspridningen på äldreboende ska förhindras, säger Katja Raetz, sjuksköterska och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna.

Det finns en rad förhållanden i Haninge (och andra hårt drabbade områden) – främst i äldreomsorgen – som bidrar till att fler utsätts för en större mängd exponering av covid-19 än i andra jämförbara kommuner:
• Trångboddhet och generellt större ohälsa i Haninges mest socialt utsatta arbetarstadsdelar.
• Många har flera otrygga anställningar och kan som arbetare inte ”jobba hemifrån” som mer välbeställda kan.
• 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg innebär att anställda är utsatta för en större risk att exponeras. Detsamma vad gäller mer beordrad övertid och fler beordrade dubbelpass.
• Hög andel timvikarier i äldreomsorgen och i hemtjänsten. Timvikarier innebär en stor genomströmning av många olika personal bland de äldre och innebär ökad risk för de äldre att smittas. Timanställda har ingen sjuklön och det finns risk att sjuka fortsätter att jobba för att kunna betala hyran.
• Stor andel av Haninges hemtjänst är upphandlad till vinstdrivande privata kapitalister. Många av dessa brister i rutiner och har satt i system att bara tim­anställa. Genomströmningen av olika anställda per brukare är mycket stor.
• Det finns inga särskilda avdelningar för smittade. Anställda har berättat att det har hänt att smittade går runt på sin avdelning bland andra boende.
• Anställda började inte testas för covid-19 förrän långt in i april.
• Försämrad bemanning på äldreboendena i Haninge innebär att färre måste göra mer och utför fler arbetsmoment där risk för smitta finns.
• Stor brist på skyddsutrustning på äldreboenden och i hemtjänsten. Dessutom blir anställda tillsagda att de inte får använda skyddsutrustning såvida inte en sjuksköterska eller gruppchef bekräftat misstanke om smitta (!).
• I flera fall när boende på Haninges äldreboenden har fått allvarliga andningssvårigheter har de nekats intensivvård. Även när det har funnits platser på sjukhusens IVA-avdelningar har äldre inte fått placering, i strid mot Regionens riktlinjer som säger att prioritering skall göras först när alla IVA-platser är fullsatta.
• Kommunen upprätthåller inte besöksförbudet på alla äldreboenden. På flera boenden har chefer beslutat om ett stort antal dispenser från besöksförbudet.

Grunden för nästan alla dessa brister är nedskärningspolitiken. Rättvisepartiet Socialisterna kräver nu att kommunledningen tar sitt förnuft till fånga när så många liv står på spel. Rättvisepartiet Socialisterna kräver bland annat:
• Massiv satsning på covid-19-avdelningar.
• Stoppa nedskärningarna.
• Höj bemanningen, kraftigt höjda löner för att locka fler till detta så viktiga och samhällsbärande arbete.
• Ta bort de påtvingade 12-timmarspassen.
• Återta den privata hemtjänsten i kommunal regi.
• Ordna säkra resor för anställda till och från boendena.
• Ge all personal trygga anställningar och de boende riktig kontinuitet.
• Ställ krav på fler IVA-platser och full finansiering från staten till kommuner och regioner.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!