”Därför RS i omvalet”

2011-04-13 15:27:10


Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för upprustning av vård och omsorg – låt storbolag och de rika betala!

I Västra Götalands omval ställer Rättvisepartiet Socialisterna (RS) upp som ett kämpande alternativ. RS tar kampen mot privatiseringar, nedskärningar och högerpolitik.
”Vi kämpar för upprustning av vården, fasta och trygga jobb och kortare arbetstid. Vården ska styras demokratiskt – inte av välavlönade pampar och chefer. RS tar också strid för rätten till asyl – kamp mot rasism och nazism”, skriver RS Göteborgs ordförande Stefan Berg.

I maj i fjol gick samtliga läkare på Drottning Silvias Barnsjukhus ut med en debattartikel om den alltmer ohållbara situationen där: ”Läkare och annan sjukvårdspersonal på vårt sjukhus signalerar ständigt om missförhållanden, men inget eller litet görs. Politiker och chefer som sitter långt från kärnverksamheten beslutar om besparingar som i praktiken omöjliggör en patientsäker vård.”
Precis som underläkarna skriver måste de beslut som formar vården tas av personer nära verksamheten.
Rättvisepartiet Socialisterna menar att sjukhusen måste kontrolleras demokratiskt – av personalen och de som vårdas.
Högavlönade politiker och tjänstemän i styrelser måste rensas ut ur vården.
En förutsättning för denna demokratisering är att kamp tas mot privatiseringar och vård driven med vinstintresse. Denna kamp borde ledas av fackförbunden, men så länge ledningen tvekar är det av gräsrötterna som kampen måste föras fram­åt.

Inför valet 2010 gav samtliga partier löften om satsningar på olika nivåer, i hopp om att väljarna inte skulle komma ihåg att samma partier har stått för de attacker som ägt rum under de senaste åren.
Vänsterpartiet pratade om ”att ge vård till de med störst behov och vård efter behov, inte att maximera vinster”. Men Vänsterpartiet bjöd inget motstånd mot det tjänstemannaförslag som nedskärningarna på Sahlgrens­ka grundade sig på.
Värst var dock Socialdemokraternas hyckleri – partiet som har stått i spetsen för nedskärningar av den offentliga sektorns alla delar. Man sa sig vilja verka för en vård där patienten inte behöver en privat vårdförsäkring. Patientens behov ska stå i centrum, VG Primärvård såldes som ett system där vårdbehov, kvalitet och tillgänglighet är målen för alla vårdcentraler.

S är, tillsammans med samarbetspartierna i kommun och landsting, ansvariga för den fullständiga slakt av vården i Göteborg.
Det är Socialdemokraterna som har röstat igenom nedskärningarna på SU, det är S som har drivit fram VG Primärvård, som trots fina ord skapar sam­ma orättvisa förhållanden som Vårdval Stockholm, med ett ersättningssystem till de allt fler privata vårdcentralerna som tar mycket lite hänsyn till socioekonomiska faktorer, utan premierar ett högt antal patienter oavsett den enskilda individens vårdbehov.
RS har deltagit eller gett sitt stöd till de rörelser och nätverk som har tagit strid mot ett enigt politikeretablissemang som gång på gång har attackerat vård, skola och andra delar av den offentliga sektorn.

Under slutet av 2003 drog en nedskärningsvåg fram över Göteborg. Majoriteten i Västra Götalandsregionen (bestående av S, FP och C) beslutade att regio­nens resultat för 2003 inte skulle få vara negativt. Detta gjorde att 16 av 40 vårdcentraler plötsligt hotades av nedläggning och de beslutande politikerna greps av panik. Men svaret lät inte vänta på sig.
Medlemmar i RS deltog i att väcka nätverket Hammarkullen Reser Motstånd (HARM) till liv och drog tillsammans med andra hammarkullebor igång en kampanj som samlade till flera demonstrationer och som kulminerade i ockupationen av Hammarkullens vårdcentral.
Beslutet om nedläggningarna av vårdcentralerna fattades mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen redovisade ett överskott för 2003 och en prognos för 2004 på en vinst på 104 miljoner kronor.
När den socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäkti­ge, hösten 2009, beslutade att cirka 500 miljoner kronor skulle sparas på stadsdelarnas verksamheter, gjorde Göteborgs kommun inklusive de kommunala bolagen en vinst på över en miljard kronor. Även denna nedskärningsvåg mötte stora protester och över hela Göteborg växte det fram nätverk mot attackerna.
Föräldranätverken mot nedskärningarna på skolorna är de som har växt sig starkast, men andra framgångar som kan nämnas är kampen mot nedläggningarna av ungdomsgården Mixgården och biblioteket i Hammarkullen, biblioteket i Linnéstaden och stängningen av Biskopsgårdens Folkhögskola.

Kampen mot rasismen kan aldrig särskiljas från kampen mot högerpolitiken och kapitalisternas försök att lasta krisens bördor på arbetarna i allmänhet och de lågavlönade i synnerhet.
Rättvisepartiet Socialisterna har flera gånger stoppat både rasistiska Sverigedemokraterna  och nazistiska grupper från att föra fram sin hatpropaganda och sina hot.

Vårt parti har också, inte minst i Göteborg, en lång historia av kamp för att återupprätta asylrätten och amnesti för göm­da flyktingar.
Rättvisepartiet Socialisterna menar att förändringen måste komma underifrån.
Arbetarrörelsen måste väckas till liv igen och det enda RS lovar i valet är fortsatt kamp!
Med RS i Västra Götalands regionfullmäktige skulle det betyda att där äntligen finns en politisk kraft som står på de kämpandes sida och som kan förena de protester mot vårdnedskärningar som sker runt om i regionen. Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i Västra Götalandsregionens omval.
Stefan Berg
ordförande RS Göteborg

 RS kämpar för ▼

  • Fortsatt kamp mot nedskärningar – stoppa privatiseringar­na.
  • Rädda vård, skola och omsorg.
  • Fackligt uppror mot vårdslakten.
  • Pengarna tillbaka till kommuner och lands­ting.
  • Politiker på arbetarlön – inga privilegier.
  • För ett nytt kämpande socialistiskt arbetarparti.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!