Den växande tyska hyreskampen: ”Vi kräver expropriering”

Deutsche Wohnen & Co enteignen (Expropriera Deutsche Wohnen & Co) är en av de många grupper som står bakom demonstrationen den 11 september (Foto: Uwe Hiksch / Flickr CC).

av Katja Raetz // Artikel i Offensiv

Den 11 september kommer det att hållas en landsomfattande demonstration i Berlin under parollen ”Bostäder för alla! Tillsammans mot höga hyror och bortträngning”. Offensiv har talat med aktivisten Johannes von Simons som berättar att syftet är att sätta stopp för den nyliberala hyres- och bostadspolitiken, som innebär att hyresbostäder i allt högre grad utsätts för bostads-”marknadens” vinsttryck:
– Bostäder är en mänsklig rättighet och måste organiseras på ett sådant sätt att alla har tillgång till bra bostäder till överkomliga priser.

Demonstrationen organiseras av en bred allians av hyresgästsinitiativ, kampanjerna Deutsche Wohnen & Co enteignen (Expropriera Deutsche Wohnen & Co) och Mietenstopp (Hyresstopp), fackföreningar, hyresgästföreningar och olika sociala och stadsutvecklingspolitiska föreningar. 
Demonstrationen förväntas blir en av de största demonstrationerna före parlamentsvalet i höst. Som Johannes berättar har i Berlin och andra städer många initiativ uppstått under de senaste åren som mer och mer utvecklat permanenta strukturer och nätverk sinsemellan som nu inför parlamentsvalet gemensamt vill bygga upp ett tryck på politikerna. Frågan om hyror måste besvaras i hela landet! 

Gräsrotsinitiativet Deutsche Wohnen & Co enteignen lyckades i våras få ihop mer än de nödvändiga namnunderskrifterna med krav att genomföra en folkomröstning om kommunalisering av hyresjätten Deutsche Wohnen, men även andra stora hyresfastighetsbolag som Akelius och Vonovia.
Folkomröstningen i Berlin kommer att äga rum den 26 september. Johannes förklarar närmare kraven från initiativet:
– Expropriation ska ske enligt artikel 15 i den tyska grundlagen, där samhällets intresse ställs mot äganderätten. Det talas om kompensation, men beloppet är inte fastställt – det är i praktiken ett politiskt beslut. Ju mer tryck som byggs upp, desto lägre kan ersättningen bli. Initiativet Deutsche Wohnen & Co enteignen har gjort en egen beräkning: ersättningssumman på cirka 11 miljarder euro kommer att tas upp som ett lån av den offentliga sektorn, som kommer att återbetalas med hjälp av de nuvarande hyresintäkterna från det exproprierade bostadsbeståndet. Det kallas ”modellen för rättvis hyra”.

Modellen utgår från önskvärda hyror och beräknar ekonomiskt hållbara ersättningsbelopp utifrån dem. Utgångspunkten är att människor bör spendera högst 30 procent av sin inkomst på hyra.
Initiativet fastställde därför en hyra på 4,04 euro per kvadratmeter, eftersom den skulle vara överkomlig även för låginkomsttagare i Berlin. Med en sådan hyra skulle en ersättning på 10 till 11 miljarder euro kunna betalas ut. 
– Folkomröstningen handlar därmed också om huruvida en majoritet av Berlinbor godkänner detta förslag till expropriation, och senaten (Berlins regering) måste då agera i enlighet med detta, klargör Johannes.

I Berlin har hyrorna stigit mycket snabbare än inkomsterna under åtminstone 15 år. Johannes berättar att han flyttade in i en lägenhet i stadsdelen Neukölln 2008, som han var tvungen att lämna igen 2011 eftersom hyresvärden hade höjt hyran med hela 20 procent, vilket på den tiden var den tillåtna höjningen vart tredje år. Idag är den tillåtna gränsen 15 procent under samma tid. 
Det så kallade hyresindexet, en statistisk registrering av befintliga hyresnivåer som ligger till grund för den maximala hyran för nya hyresavtal, driver prisspiralen ännu längre, förklarar Johannes, eftersom den endast registrerar de nya hyresavtalen från de senaste sex åren i varje enskilt fall. 
Det har alltså länge funnits tillräckligt med skäl att organisera sig, och många Berlinbor har gjort det i en mängd olika allianser, oavsett om de är grannskapsbaserade, fackföreningsanslutna, grundade av aktivister från vänsterspektrumet och så vidare. 
Den första stora hyresdemonstrationen i Berlin ägde rum 2018, och samma år samlades initiativtagarna till Deutsche Wohnen & Co. Från första början fanns det sammanträden varannan vecka där alla beslut fattades, och flera aktionsgrupper bildades, som PR-gruppen, aktionsgruppen, insamlingsgruppen, kulturgruppen och så vidare. 
Under tiden bildades det också grannskapsteam i alla stadsdelar i Berlin. Totalt finns det över tusen aktivister.

Bostäder får inte vara en handelsvara som företagen tjänar miljarder på. 

– Hösten 2019 var expropriering ett stort tema i medierna i hela landet, vilket är en stor framgång inom det kapitalistiska systemet. I Berlin bildar SPD (Socialdemokraterna), De gröna och Die Linke (Vänstern) regeringen, och det var inte bara Die Linke som stödde begäran om folkomröstning, utan även SPD Berlin tvingades införa ett hyrestak. Men det var framför allt ett politiskt försök att ta udden av den expropriationskampanj som omgärdade folkomröstningen. 
– I vilket fall som helst upphävdes den på grund av ett klagomål från CDU (Kristdemokraterna) och FDP (Liberalerna). Berlins regering skulle dock ha möjlighet att ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att behålla hyresgränsen. Istället kräver vänstern ett hyrestak på federal nivå. 

På kvällen efter offentliggörandet att hyrestaket stoppades, den 15 april, demonstrerade över 10,000 personer, och de lokala strukturerna och grannskapsteamen i initiativet Deutsche Wohnen & Co enteignen fick mycket stöd. 
Under de följande två månaderna, den sista fasen av insamlingen av namnunderskrifter, ökade drivkraften igen – det ledde till att över 350,000 Berlinare skrev under istället för de 200,000 som krävdes. Men stämningen är inte bara arg utan också militant, fortsätter Johannes: 
– Igår, den 4 september, på #unteilbar (”odelbart”)-demonstrationen, en stor demonstration av olika sociala rörelser i Berlin, fanns det ett stort block av initiativet, som i talen klargjorde att kampen måste fortsätta efter valet, även om folkomröstningen vinns. Den nya regeringen, oavsett vilka partier som bildar den, kommer endast att kunna tvingas till att verkligen genomföra expropriationerna genom ett stort tryck underifrån.

Du är själv medlem i Sozialistische Alternative – SAV (RS:s tyska systerorganisation), vilka krav ställer ni socialister i bostadsfrågan?
– Bostäder får inte vara en handelsvara som företagen tjänar miljarder på. Precis som i fråga om hälsa, utbildning och sociala frågor i allmänhet handlar det om att ta bostadssektorn ur händerna på vinstintresset. Vi kräver en kostnadshyra, beräknad på grundval av bygg- och underhållskostnader, och att fastighetsbolagen exproprieras.
– För att koppla samman den sociala frågan med miljöfrågan kräver vi ett statligt finansierat och omedelbart program för en helhetsrenovering med ekologisk energi, utan hyreshöjningar. Som en omedelbar åtgärd för att förbättra bostadssituationen måste man införa ett hyrestak i hela landet för att underlätta för de många miljoner hyresgäster som måste lägga en stor del av sin månadsinkomst på bostäder.
– Die Linke får inte delta i en regering i Berlin som ger vika i bostadsfrågan och som inte genomför expropriation eller bara gör det under sämre villkor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!