En ohållbar animalieproduktion för klimat, människa och djur

Enorma arealer regnskog skövlas för att ge plats åt boskap eller grödor för att föda upp boskap (Foto: CIFOR / Flickr CC).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Den nya rapporten Meat Atlas från september 2021 om animalieindustrins effekter på klimatet visar återigen att det bara blir allt mer akut att genomföra en omedelbar omställning för både djurens, människors och klimatets skull.

Meat Atlas visar att hela 75 procent av världens jordbruksmark används till boskap eller foder åt boskap, samtidigt som animalieindustrin i sig släpper ut 14,5 procent av världens totala växthusgaser. Bara i Brasilien, säger rapporten, ”används 175 miljoner hektar till att föda upp boskap, en yta lika stor som hela EU:s totala jordbruksområde”.
Rapporten pekar inte bara på dessa fakta, utan även att banker och pensionsfonder med mera ger enorma bidrag till animalieindustrin:
”Över 2,500 investeringsbanker, privata banker och pensionsfonder från hela världen investerade 478 miljarder USA-dollar i kött- och mjölkindustrin från 2015-2020, enligt Feedback, en ickestatlig organisation. Bland de största investerarna finns Black Rock, Capital Group, Vanguard och den norska statliga pensionsfonden.”
Boskapsbolagen ”eldar på klimatkrisen, avskogningen, användningen av pesticider och förlusten av biodiversitet, och samtidigt som de driver människor från deras mark får de fortsatt stöd och finansiering av världens mäktigaste banker och investerare”.

Rapporten beskriver korrekt hur den enorma användningen av antibiotika inom animalieindustrin leder till ”en större mikrobiell resistens”, vilket hotar effektiviteten av antibiotika generellt sett. 
Vad som borde tilläggas här är också att det är denna användning av antibiotika som har lett till att bakteriefloran i djuren har förändrats, vilket i sin tur kraftigt har ökat animaliernas utsläpp av metangaser. Boskap som lever i naturliga habitat släpper i jämförelse ut mycket mindre metangaser. Som endokrinologen Robert Lustig säger i podcasten Bulletproof Radio:
– Det är inte vad korna äter, det är vad vi har gjort med korna. Det är antibiotikan vi ger korna som förstör deras mikrobiomer och tillåter metanogener att ta över – nu producerar varje ko fyra gånger så mycket metan som de gjorde innan.
Det är ännu en effekt av kapitalismens vinstjakt. Det är inte djurens ”naturliga tillstånd” att släppa ut dessa mängder växthusgas, utan det har påtvingats dem.

En annan faktor är att den industriella produktionen av animalieprodukter, uppfödningen av boskap och att naturliga habitat skövlas för jordbruk och mark åt boskap leder till allt fler smittsamma, farliga sjukdomar. 
60 procent av alla infektiösa sjukdomar hos människor är zoonotiska, alltså att de kan spridas mellan djur och människa. Några exempel är rabies, sars och såklart covid-19.
”Forskning har visat att nästan 75 procent av de olika kända zoonoserna kan spåras till djurliv – exempelvis att konsumera kött från vilda djur. Men eftersom mer och mer mark används för jordbruksproduktion och djurlivets habitat förstörs överlappar utrymmena mellan djurlivet och människa alltmer.”

Att över en tredjedel av världens jordbruksproduktion och hela 90 procent av världens sojaproduktion går till att föda upp boskap inom animalieindustrin visar resursslöseriet. Stora regnskogsområden skövlas årligen för att ge plats till betesplatser och stora jordbruk, som i Amazonas regnskog i Brasilien.
Det går även åt mycket större sötvattenmängder för att upprätthålla animalieindustrin än jordbruket; ”det genomsnittliga vattenfotavtrycket per kalori för nötkött är omkring 20 gånger större än för spannmål”.
Sötvattenanvändningen är också totalt sett mycket större inom den industrialiserade animalieproduktionen jämfört med andra former av boskapsuppfödning.
Totalt sett går 92 procent av all sötvattenanvändning till jordbruket, där animalieindustrin står för 29 procent.

Den 76 sidor långa rapporten innehåller flera andra viktiga fakta: 
• Konflikter över markanvändning ökar, och allt fler dödas i kampen för rätten till jord.
• De största producenterna av fodergrödor använder också mest pesticider, som kontaminerar grundvattnet och skadar biodiversiteten.
• Världens fem största kött- och mjölkproducenter (JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America och Fonterra) släpper ut mer växthusgaser än oljejätten Exxon.
• Livsmedelsindustrin gör stora profiter på nuvarande status quo och köttproduktionen, som beräknas öka med 40 miljoner ton per år till 2029 och då uppgå till hela 366 miljoner ton kött per år.
• Inget land i hela världen har någon strategi för att minska konsumtionen av animalier eller omvandla produktionen.
• Handeln och långa transporter av animalieprodukter ökar, vilket också påverkar klimatet negativt.

Den accelererande klimatkrisen bara bekräftar nödvändigheten av ett socialistiskt systemskifte – nu! Det måste vara huvudbudskapet under de internationella klimatstrejkerna den 24 september och även vid protesterna i samband med klimattoppmötet COP26 i Glasgow i början av november.
Socialister kämpar för demokratisk kontroll och styre av de stora energibolagen, bankerna och storbolagen, och att den organiserade arbetarklassen ska kroka arm med klimataktivister, miljörörelsen och ursprungsfolk för en socialistisk, grön omställning.
Men vi måste också ta kamp för nödvändigheten av en drastisk omställning i produktionen av livsmedel.
Den nuvarande jordbruks- och animalieproduktionen är helt ohållbar. Det krävs mer småskaligt och närproducerade varor, samtidigt som det krävs en övergång till mer vegetabilisk matproduktion och -konsumtion.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA & OFFENSIV STÅR FÖR:
• Närproducerad, småskalig och grön produktion av mat – ställ om produktionen från animalier till vegetabilier. Ställ samtidigt krav på bättre arbetsmiljö och -förhållanden för anställda inom animalie- och vegetabilieindustrier.
• Kontroll över djurens situation – transparens inom exempelvis animalieindustrin. Pappren på borden.
• Stoppa alla djurförsök – satsa resurser på att ersätta så många former av djurförsök som möjligt med djurfria metoder.
• Nej till djur inom nöjesindustrin, som på cirkus och liknande. Djur ska inte lida för människans underhållning – det gäller även jakt på djur som sport.
• Kamp för en grön omställning av all produktion och distribution av varor, energi, service och tjänster i samhället.
• Stoppa skövlingen av artrik och biologiskt värdefull natur för privata företags och de rikas intressen.
• Bevara och främja mångfald och artrikedom – nej till sönderavling. Stoppa jakten på djur – värna naturlivet och de naturliga habitaten.
• Förstatliga livsmedelsindustrierna och storföretagen under demokratisk kontroll och styre underifrån.
• Nej till pälsprodukter – djur är inte kläder för de rikas lyx.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!