”En stad för alla kräver minskade klyftor”

2017-05-24 23:06:13


Det är dags att organisera för en upprustning av förorten – för en trygg framtid

I spåren av mordet på den unga läraren i Angeredsförorten Lövgärdet i Nordöstra Göteborg har lokalsamhället börjat organisera sig på bred basis under parollen ”Trygghet och framtidstro – en stad för alla kräver minskade klyftor”.

Dagarna efter mordet samlades 1 000 personer i en manifestation mot skotten och bara dagarna efter samlades 48 representanter från 42 olika arbetsplatser, kultur-, idrotts- och fackföreningar för att diskutera vad man kan göra tillsammans för att öka tryggheten. Mötet enades om att lösningen stod att finna i en satsning på välfärd, mer resurser till förebyggande åtgärder som utbildning, arbete, fritid och bostad. Krav man var beredda att kämpa tillsammans för.Offensiv talar med Hoda Selim som var inititiativtagare till mötet.

– Rätten till trygga gator fria från våld och kriminalitet berör oss alla. Vi riktar därför följande krav till stadens politiker: 

  • Öka lärartätheten – mindre klasser och barngrupper.
  • Fler fritidsgårdar – mer personal.
  • Satsa på kultur och fritid – värna föreningslivet.
  • Bygg bort trångboddheten – rusta upp förorten.
  • Bryt segregationen – bekämpa fattigdomen.
  • Stärk socialtjänstens tidiga åtgärder och förebyggande arbete till målgruppen ungdomar i riskzon för kriminalitet.

– Dessa förslag kommer vi att lämna över till beslutfattare i Göteborg och vill se konkreta åtgärder. Vi som civilsamhälle tar vårt ansvar, men det främsta ansvaret ligger på beslutsfattare som ansvarar för resursfördelning, säger Hoda Selim.

Förslag från mötet landade i både ett långsiktigt arbete och ett direkt agerande. Den omedelbara aktionen blir en gemensam manifestation inne i centrala Göteborg samt att delta på Hammarkullekarnevalen och där föra fram manifestationens krav från scenen.

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är med och kommer att hålla tal på manifestationen sida vid sida med en rad föreningar och arbetsplatser.

Ett förslag presenterades också om att bilda ett förenings- eller förortsråd för hela Angered där vi tillsammans kan jobba med gemensamma frågor.

Det brutaliserade samhällsklimatet har länge varit ett problem för Göteborgs förorter. Sedan 2013 och 2016 skedde 162 skottlossningar, 21 dödskjutningar och 84 skadade vilket visar på de kriminella gängens våldskapital. Trots detta har Göteborgs rödgrönrosa styre inte vidtagit några åtgärder mot våldet.

Den styrande elitens tystnad är talande. Så länge som våldet isoleras långt ifrån Göteborgs innerstad och därmed inte påverkar näringslivet och eventstadens varumärke så vidtas inga direkta åtgärder.

Men klyftorna i staden påverkar oss alla och görs inget nu kommer priset att betalas av kommande generationer.

Det finns ett utbrett missnöje i förorterna med polisens ageranden och även om polisen skulle kunna göra mer eller åtminstone komma när människor ringer så är problemen i huvudsak sociala och kräver politiska åtgärder.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att det är hög tid att ställa politikerna till svars för det hot och våld som följer i spåren av den förslummning som skapas i spåren av nedskärningar, arbetslöshet och trångboddhet.

Det är dags för den massiva opinionen mot våldet att te sig i organiserat uttryck för en upprustning av förorten. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!