En vårbudget för de rika

2007-04-18 15:12:23
Vårbudgeten är fylld av gåvor till de rika och nya steg mot en låglönemarknad. Sällan har så mycket omfördelats till så få under en så kort tid.
Högeralliansen slår rekord vad gäller omfördelning från fattiga till rika.

Detta trots att den svenska ekonomin växer snabbt och att regeringen räknar med att överskottet i statsbudgeten är på väg mot drygt 100 miljarder kronor. År 2010 hoppas regeringen att statsbudgeten går med 135 miljarder kronor plus.
Regeringen försöker ta åt sig äran för att jobben blivit fler. Men skälet till detta är att den globala ekonomiska högkonjunkturen, efter flera år av jobblös tillväxt, ger avtryck i ökad sysselsättning.

Miljonärerna vinner

Samtidigt med att finansminister Anders Borg (m) levererar sina skrytvalser om ”hur bra det går för Sverige”, aviseras en rad nya försämringar och attacker mot arbetslösa och lågavlönade. Dessutom sägs inget om de snabbt ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna.
Villaägare i storstädernas överklassområden kan tjäna över 100 000 kronor på högeralliansen. ”Tommy Eriksson i Danderyd [Storstockholm] tjänar 13 000 kronor i månaden på regeringens politik. Arbetslöse Stefan Persson i Bygdeå [Västerbotten] går 1 200 kronor back”, rapporterade Aftonbladet den 16 april.
Att förmögenhets- och fastighetsskatten avskaffas betyder miljardregn över de rika.
Slopad förmögenhetsskatt gynnar bara de 230 000 svenska miljonärer som från och med i år slipper betala skatt på sina förmögenheter.
När fastighetsskatten avskaffas kan framför allt ”de som bor i attraktiva områden i storstan tjäna tiotusentals kronor per år” (nyhetssajten DinaPengar den 16 april).
Att de rika från och med den 1 juli får skattesubventionerad städning är en annan gåva till dem som redan har. De som tjänar mest får de största skattesubventionerna. De stora vinnarna är hushåll som redan idag köper hushållsarbete för stora pengar. En välbärgad familj med mycket pengar i kassan kan få en skatterabatt på uppemot 100 000 kronor per år.

Nya piskor

Långtidsarbetslösa ungdomar får sänkt ersättning och ska piskas till att acceptera vilka jobb som helst, annars dras ersättningen in (se separat artikel, sid 4).
I sommar införs även den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin för de som inte längre får arbetslöshetsersättning efter 300 dagar (eller 450 dagar om man har barn). Fortfarande har regeringen inte gett ett konkret svar på frågan vad denna så kallade garanti egentligen innehåller.
Vårbudgetens allmänna formuleringar ger dock signaler om vad som väntar.
Under rubriken ”Jobb- och utvecklingsgarantin” skriver man bland annat att: ”Jobb- och utvecklingsgarantin” kommer att ställa höga aktivitetskrav på deltagaren och kommer därmed att bidra till att legitimiteten i skatte- och transfereringssystemen upprätthålls”.
Att högeralliansen anser att långtidsarbetslösa egentligen är fuskare som måste klämmas åt ytterligare, kan inte sägas mycket tydligare än så.

Låglönejobb

Efter ”jobbsökaraktiviteter med coachning” och eventuellt arbetsmarknadspolitiska åtgärder väntar den ”tredje och sista fasen där alla deltagare, som efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin inte funnit något arbete, anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning”.
Eftersom regeringen har dragit ned på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning väntar alltså en slags ”samhällstjänst”, som liknar de tyska 1-eurojobben.
Ytterligare kliv tas alltså mot en låglönemarknad, vilket regeringen inte ens döljer i vårbudgeten.
Det regeringen kallar ”flexibel lönestruktur” är bara ett annat ord för låglönemarknad.
I vårbudgeten skriver även regeringen att de omfattande försämringarna i arbetslöshetsersättningen och exempelvis de beslutade sämre villkoren för visstidsanställda är steg i riktning mot en såväl ”mer flexibel lönestruktur” som en avveckling av vad man kallar ”det strikta anställningsskyddet”.
I vårbudgeten flaggar också regeringen för en framtida ny obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och nya försämringar i lagen om anställningsskydd (LAS).

Per Olsson

Vårbudgeten i korthet

Trafikförsäkringen Från den 1 juli införs en ny skatt på 32 procent på premien. För normalbilisten innebär det 500-800 kronor mer om året. För ungdomar och mc-ägare kan det bli flera gånger så dyrt. (Läs mer.)

Trängselskatten Införs igen i Stockholm från och med den 1 augusti. Kostnad: Mellan 10 och 20 kronor per resa dagtid vardagar. Du får dock dra av avgiften om du använder bilen till och från arbetet. Inkomsterna från trängselavgifterna går inte till upprustning av kollektivtrafiken utan till nya vägar.

Hushållsnära tjänster Den som köper städhjälp eller barnpassning (pigjobb) får dra av halva arbetskostnaden på upp till 100 000 kronor per person och år, alltså högst 50 000 kronor per person. Det gäller även exempelvis fönsterputsning, tvätt och snöskottning. Företaget måste ha F-skattsedel och får inte drivas av en släkting.

Förmögenhetsskatten Den skatten slopas helt och hållet från och med i år.

Fastighetsskatten Även den skatten slopas helt från och med år 2008 och ersätts av en kommunal avgift på högst 4 500 kronor, dock inte högre än i dag. För flerbostadshus blir avgiften 900 kronor per bostad eller högst 0,4 procent av taxeringsvärdet.

Ingen klimatpolitik Regeringen inför en premie på 10 000 kronor till privatpersoner som köper en ny miljöbil.
Premien gäller från och med den 1 april 2007 fram till den 31 december 2009.
Regeringen gör emellertid ingenting för att för att man också ska köra miljöbilen på miljövänligare bränslen.
Miljöbilspremien och den påstådda satsningen på havsmiljön, betalas med pengar från satsningar på biologisk mångfald i skog.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!