”Etnisk diskriminering på Birger Jarl”

2008-09-01 12:27:38




Enligt arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö har de 19 pakistanier som sagts upp på Ålandsbåten Birger Jarl utsatts för etnisk diskriminering. De berövas sitt levebröd, på en arbetsmarknad där de är etablerade sedan länge, med direkt hänvisning till sitt ursprung.
Att som i detta fall säga upp de 19 pakistanier som arbetat på båten i mellan 7 och 23 år med hänvisning till ett nytt EU-direktiv som stoppar sjöfartsstöd till icke EU/EES-medborgare är som Junesjö ser det ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Och denna konvention är både grund för EG-rätten och överordnad annan lag, som till exempel ett EU-direktiv.
Pakistanierna överväger nu att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen.
– Det bör finnas goda möjligheter att driva denna sak på juridisk väg, menar Kurt Junesjö.
Faktum är att de 19 varslade eller uppsagda pakistanierna fanns anställda på Birger Jarl (eller Baltic Star som båten tidigare hette) redan innan dagens sjöfartsstöd, som innebär att svenskregistrerade fartyg slipper betala arbetsgivaravgifter och löneskatt med mera, infördes den 1 oktober 2001.
Enligt vad Offensiv erfar kommer sjöfartsstödets handläggare på näringsdepartementet, där det redan i utgångsläget finns en kritik mot EU-direktivet, nu att ”titta på detta en gång till”. Det borde till exempel även inom det rådande systemet vara möjligt att åtminstone införa något slags övergångsregler i tillämpningen av EU-direktivet, som undantar personal som sedan länge redan finns etablerade på den svenska arbetsmarknaden.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!