Ett systemskifte för låglönejobb

2006-11-15 15:02:28
Att försämra ersättningen för de arbetslösa är en avgörande del i att pressa ned lönerna. A-kassenivåerna kommer att sänkas på två sätt. Sänkningen av den procentandel av lönen man får ut som arbetslös är den största delen. (Se räkneexemplet i tabellen)

Alliansens modell innebär en rejäl försämring. A-kassan sänks till 70 procent efter 200 dagar. Efter 300 dagar sänks ersättningen till 65 procent, då man tvingas delta i en s k jobb- och utvecklingsgaranti – med undantag för de som har försörjningsansvar för barn under 18 år.

Sänkt ersättning

För den som varit arbetslös över 300 dagar, och haft en lön på 18 700, skulle en ersättningsnivå på 65 procent innebära en inkomst på 12 155, jämfört med 14 960 med nuvarande regler. En minskning med 2 805 kr/mån på en redan låg inkomst innebär ett brutalt slag mot de långtidsarbetslösa.
Förutom sänkningen av ersättningen vill alliansen göra det svårare att komma in i a-kassesystemet, bl a genom att ta bort studerandevillkoret (se artikel sid 4).
Regeringen vill också höja kravet på antalet timmar man måste jobba för att ha rätt till a-kassa, vilket drabbar deltidsarbetande. ( Idag ska man under en 12-månadersperiod ha arbetat 6 månader och minst 70 timmar i veckan. Från den 1 januari 2007 krävs minst 80 timmars arbete.)

Ett generalangrepp

Regeringen föreslår samtidigt att normalarbetstiden ska beräknas på 12 månader istället för som idag 6 månader. Det innebär i praktiken att tiden för att kvalificera sig för en full inkomstbortfallsförsäkring fördubblas.
Vidare ska den s k överhoppningsbara tiden förkortas från 7 till 5 år, det vill säga den tid man har rätt att stå kvar i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen reduceras.
De lägre ersättningsnivåerna är tänkta att pressa de arbetslösa att ta jobb till betydligt lägre löner än idag. Och om de lägsta lönerna pressas nedåt kommer detta, i sin tur, att innebära en broms på löneökningar för alla arbetare. Om regeringens systemskifte blir verklighet får vi en arbetsmarknad efter amerikansk modell, där låginkomsttagare ibland tvingas ha flera jobb för att överleva.
Det blir också dyrare att vara med i a-kassan, avgifterna höjs med mellan 200-300 kronor per medlem och månad. Skatteavdraget för a-kasse och fackavgift slopas.
Generalangreppet på löntagarna måste få ett svar.

Politisk strejk

Det mullrar i de fackliga organisationernas medlemsled. Landsomfattande protester och en politisk strejk motsvarar viljan hos många löntagare att försvara sig.
Men en politisk strejk är också det vapen som skulle kunna stoppa a-kassesänkningen. Frågan är om LO:s och TCO:s ledningar är beredda att ta kamp eller om de, utan strid, vill låta sina medlemmar drabbas av alliansens systemskifte?

Ingrid Eriksson
Tomas Westerström

A-kassa beräknad på en bruttolön på 18 700 kr:
period i dagar
dag 1–200
dag 201–300
dag 301–
ersättning idag
14 960 kr
14 960 kr
14 960 kr
ersättning, enl regeringsförslaget
14 960 kr
13 090 kr
12 155 kr

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!