Flyktingar förevändning för låglönemarknad

2016-01-13 12:10:59

foto: Kristianstads kommun / Claes Sandén
Flyktingarna används som ett svepskäl för att påbörja en satsning mot en låglönemarknad likt i Tyskland och USA.

I regeringens uppgörelse med Allianspartierna om den så kallade flyktingkrisen ingår både utvidgade RUT-avdrag för trädgårds-, flytt- och it-tjänster i rikas hem från den 1 augusti i år och YA-jobb utan krav på kollektivavtal. Strax innan jul backade det Finanspolitiska rådet på med ett förslag om en expertkommission vars uppgift skulle vara att föreslå hur de nya svenskarna ska integreras med ”nya typer av jobb med låg lön och låga kvalifikationskrav”.

Den chockterapi som nu används till en ytterligare högervridning i spåren av de ökade flyktingströmmarna hotar därmed att leda till nya genombrott för en kontrarevolution på arbetsmarknaden, där arbetsgivarnas och Svenskt Näringslivs våta dröm uppfylls om en låglönemarknad i stil med USA:s och Tysklands.

Uppgörelsen bäddar för en utveckling som politiskt gynnar Sverigedemokraterna och alla som vill spela på den rasistiska splittringen för att kunna röja undan alla hinder för en osäkrad arbetsmarknad. Att samtidigt IF Metall och Handels har deltagit i samtal med arbetsgivarna om att upphäva Lagen om anställningsskydd (Las) är ytterst oroväckande. Mot hela denna utveckling måste en gemensam front byggas mellan fackföreningar, antirasister, förortsfolk, klimataktivister och alla som inser det akuta behovet av en helt annan och massiv satsning på riktiga och gröna jobb åt alla.

Ekonomerna Hans Lööf och Gustav Martinsson vid Kungliga tekniska högskolan reagerar på DN Debatt den 9 januari mot att en statlig expertmyndighet som Finanspolitiska rådet utan något vetenskapligt underlag påstår att en satsning på låglönejobb leder till minskad arbetslöshet. De föreslår i stället en utbildningskommission, som dels siktar på ett kunskapslyft bland de som saknar gymnasial utbildning och dels på utbildningar för att validera och bygga vidare på de eftergymnasiala utbildningar som inte minst många syriska flyktingar redan har, till exempel med ettåriga mastersutbildningar.

I en intressant delrapport inför sommarens LO-kongress pekar LO-utredaren Ulrika Vedin på de särskilda problem utifrån klass, kön och etnicitet som nyanlända möter på en arbetsmarknad med generellt hög arbetslöshet och som därför innebär att arbetsgivarna i många fall kan ställa högre krav på arbetskraften än vad som egentligen behövs.

Inte minst under press från de aningen radikalare 6F-facken som bland annat Byggnads och Seko som år 2014 gav ut rapporten Bygg bort arbetslösheten förbereder nu även LO sin kongress den 17-20 juni på temat Dags att investera – Sverige kan bättre. Precis som 6F-facken konstaterar har Sverige under lång tid underlåtit att investera i bostadsbyggande, klimatsäkring av befintliga bostäder och trafikinfrastruktur.

Ingen i till exempel Stockholms förorter, där sysselsättningsgraden i Rinkeby-Kista är så låg som 60 procent bland män och 50 procent bland kvinnor, som vill och kan jobba ska behöva gå arbetslös, bostadslös och fattig. Det är inte sänkta löner eller RUT-tjänster i de välbärgades hem som behövs i ett Sverige vars infrastruktur förfaller eller i ett Stockholm som växer med ett nytt Malmö vart tionde år. 

Vad som krävs är en samhällelig plan för att möta ett akut behov av tiotusentals fler nya bostäder än som det redan planeras för, liksom av en motsvarande och massiv utbyggnad av en likvärdig och förstatligad skola, vård, omsorg och kollektivtrafik i offentlig regi, liksom service, stadsodlingar och grön klimatomställning. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!