Flyktingkatastrofernas profitörer

2014-10-02 09:39:14

foto: noodlepie / Flickr CC


Flyktingar tvingas att bo i lokaler med eländig standard samtidigt som privata värdar ser sin chans att göra stora vinster på dem som flyr från krig och diktaturer i bland annat Syrien, Irak och Eritrea.

Migrationsverket skrev nyligen upp sin prognos för antalet nya asylsökande och efterfrågan på bostäder ökar. Dessutom har kommunernas ovilja och oförmåga att  ta emot människor som beviljats uppehållstillstånd resulterat i att 12 000 fortfarande bor kvar på Migrationsverkets asylboenden.
Detta är en viktig orsak till de uppräknade kostnadsprognoserna för Migrationsverket. Det havererade mottagningssystemet är också en källa till privata profitörers ökade möjligheter att exploatera det mänskliga lidandet. Migrationsverket förklarar att ökningen av kostnaderna till stor del beror på att flyktingar tvingas bo på dyra, tillfälliga anläggningar. Det är fyra gånger dyrare att placera flyktingar på privata anläggningar jämfört med vanliga lägenheter, förklarar Migrationsverket i Expressen den 23 juni.
Oftast är det borgerliga kommunpolitiker som har anammat Sverigedemokraternas politik och vägrat att ta emot flyktingar till sina kommuner, bekräftar Göteborgs-Postens granskning den 23 augusti.
Det är uppenbart att Reinfeldts vädjan om att ”öppna våra hjärtan” inte är något som Moderaterna står för i verkligheten. SVT:s Mittnytt uppmärksammade nyligen asylboendet Frånö i Kramfors, där 160 flyktingar har inhysts i ett fallfärdigt hus. Flyktingarna, flera med små barn, tvingas att dela på tre toaletter och saknar ibland varmvatten i de fåtalet duscharna.
De vittnar om extrem trångboddhet, omfattande mögel- och fuktskador, dålig ventilation, löss i sängarna, trasiga fönster som de tvingas laga med plastpåsar, inga fungerande tvättmaskiner, dålig mat för barnen etcetera.
Ägaren HK Partners skyller på flyktingarna och har infört fotoförbud för att förhindra att allmänheten ska ta del av missförhållandena. Bolaget får 56 000 kronor per dag från Migrationsverket och tjänade 600 000 kronor på boendet bara under de två första månaderna. Vinstmarginalen är på svindlande 50 procent av omsättningen.
P4 Västernorrland rapporterade i förra veckan om att 50 flyktingar vandrade en halvmil till Migrationsverkets kontor i centrala Kramfors för att demonstrera mot misären.

Mittnytt har tidigare granskat flyktingboendet i Sidsjön, där barnfamiljer plågas av vägglöss och mögel. Migrationsverket har felanmält 200 brister i boendet, varav få har åtgärdats. Även ägaren för detta boende, Sidsjö fastigheter som hade en vinstmarginal på 44 procent och gjorde en vinst på 8,5 miljoner kronor år 2013, skyller ifrån sig på flyktingarna.
Migrationsverket bortförklarar att detta får fortgå med att behovet är stort och att det saknas alternativ till dessa flyktingboenden, som drivs av skrupelfria profitörer. Ansvariga på verket erkänner för SVT Tvärsnytt att de godkänt att en barnfamilj tvingas bo i ett kök på flyktingboendet Ritas hotell i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun. De boende menar att maten inte räcker till och att det är extremt trångbott.
Här var det Migrationsverkets personal som förhindrade journalisterna från att dokumentera situationen. Ägaren har hittills i år fakturerat Migrationsverket på 14 miljoner kronor. Hans två bolag Åtorp Herrgård AB och Sellpower, som äger Ställdalens och flera andra flyktingboenden, gjorde en total vinst på 9,2 miljoner kronor i fjol. Det är en fördubbling jämfört med år 2012.

Detta är ett tydligt exempel på den institutionella rasismen då en liknande situation för infödda svenskar antagligen aldrig hade godkänts av myndigheterna. Flyktingar ses som andra klassens medborgare och saknar grundläggande rättigheter till en anständig bostad, rätten att arbeta och en inkomst som garanterar ett drägligt liv för dem och deras familjer.
Den största flyktingprofitören är en av de före detta partiledarna för rasistiska Ny Demokrati, Bert Karlsson. Hans  ”asylimperium” omfattar snart 33 boenden över hela landet. Expressen hävdar den 23 juni att hans boenden kommer att omsätta en halv miljard kronor årligen. Enligt honom själv är vinstmarginalen på 5-10 procent, alltså kommer han att göra 25-50 miljoner kronor i vinst årligen.
– Snälla, hjälp oss. Vi har utslag från vägglöss och maten är dålig, vädjar flyktingar, som bor på Karlssons Stora Ekeberg utanför Skara, i Expressen. Hallandsnytt rapporterade den 2 september att drygt hälften av de 20,8 miljoner kronor som Migrationsverket betalade ut till flyktingboendet Lia Hof i Halland blev till vinst, som gick till en spa- och konferensanläggning.
Även välfärdskapitalisterna har fått upp ögonen för vinsklippen i asylboendebranschen. Vård- och omsorgsjätten Attendo har idag 23 flyktingboenden. Dotterbolaget
Attendo Individ och Familj AB, som äger flyktingboendena, har gjort 200 miljoner kronor i vinst under de senaste tre åren. Vinsten skickas vidare till skatteparadisön Jersey via sex mellanbolag och därmed betalades ingen bolagsskatt alls för år 2013.

Sverigedemokraternas valframgångar och rasismens normalisering i samhällsdebatten riskerar att resultera i ännu hårdare tag mot och en förvärrad situation för flyktingar.
Rättvisepartiet Socialisterna deltar i bygget av den antirasistiska rörelsen och asylrörelserna och reser politiska krav på ett återinförande av asylrätten, massproduktion av bostäder till rimliga hyror även för asylsökande samt utökade och lika rättigheter för alla i Sverige oavsett ursprung. För detta krävs en socialistisk politik som omfördelar resurser från förmögna privata intressen till den gemensamma välfärden utifrån de sociala behoven. ■