Flyktingmur ingår i EU:s högerpolitik

2015-07-22 15:11:58

foto: Vito Manzari / Flickr CC
EU bygger ett Fort Europa.

1 867 människor har dött hittills i år under sin flykt över Medelhavet. Det är att jämföra med 588 döda under motsvarande period förra året. Samtidigt föreslår EU-kommissionen hårdare tag mot dem som lyckas ta sig till Europa.

Bland förslagen är att det ska införas gränszoner i Italien och Grekland där flyktingar ska registreras, att undantag från tidsgränsen på dagens 18 månaders förvarstagning ska kunna göras och att om det blir platsbrist i förvaren ska flyktingar kunna sättas i fängelse, även barnfamiljer.
Dessutom kommer EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex att på egen hand tillåtas att verkställa utvisningar samtidigt som länder uppmanas att använda tvångsmedel mot flyktingar som har fått avslag men som inte vill lämna landet.
Det här förslaget har enligt Sveriges Radio (SR) den 24 juni fått kritik från svenska gränspolisen. Patrik Engström, chef för gränspolissektionen, uppger till SR att det är tveksamt huruvida det är ”moraliskt försvarbart”.

137 000 flyktingar har med sina liv som insats tagit sig över Medelhavet under första halvåret av 2015 och prognoserna pekar på att det kommer att bli ännu fler under andra halvåret.

De förödande konflikterna som pågår runt om i världen har tvingat över 60 miljoner människor på flykt – det högsta antalet sedan andra världskriget. Att det kommer flyktingar till Europa handlar om nödvändighet och överlevnad och inte om valmöjligheter. Däremot går det inte att nämna flyktingkatastroferna utan att gå in på skulden.
Europeiska länder är högst involverad i militära konflikter i Mellanöstern och Afrika, för att inte glömma storföretagens inblandning. Enligt Expressen den 19 juni är Carl Bildt inkallad på förhör angående Lundin Oils verksamhet i Sudan. Lundin Oil har pekats ut som en av de aktörer som var pådrivande när byar brändes ned och befolkningen fördrevs i södra Sudan.
EU-ledarna diskuterar intensivt hur de ska göra med dem som har tagit sig in i Europa och hamnat i framförallt Grekland och Italien. Förslaget är att det ska införas en flyktingkvot även på dem som har tagit sig in i EU.
Flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna, där länder som idag tar emot färre ska ta emot fler. Förslaget här har skapat konflikter och många regeringar ställer sig kallsinniga till att hjälpa till överhuvudtaget.

Grundproblemet är att EU:s gemensamma flyktingpolitik går ut på att medlemsstaterna försöker att begränsa antalet flyktingar. Det gör att EU i stort får en allt brutalare flyktingpolitik.
Förutom att asylrätten måste återinföras kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att Dublinkonventionen, som innebär att flyktingar utvisas till det EU-land som de anlände till, oftast Grekland och Italien, och passunionen Schengen med dess övervakningssystem skrotas.
En kamp mot EU:s flyktingpolitik måste kopplas samman med arbetarkampen i Europa där EU-eliten driver fientlig politik mot arbetare och fattiga oavsett härkomst. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!