Förnyade attacker på ensamkommande

Låt de ensamkommande få stanna – stoppa den svenska statens inhumana flyktingpolitik! (Foto: Natalia Medina)

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Det pågår en tävling mot botten mellan regeringen och dess stödpartier L och C samt övrig borgerlig opposition om vilka som kan strama åt invandrings- och flyktingpolitiken mest.

I höstas lade regeringen fram ett förslag till ny migrationspolitik på remiss. Förslaget ska ligga till grund för ett beslut som ska fattas av riksdagen under våren. I förslaget finns bland annat ett förslag att man ska göra ändringar i den så kallade gymnasielagen. 
Nuvarande lag omfattar ensamkommande ungdomar som går på gymnasiet och har fått avslag på sin asylansökan och nu har tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Lagen omfattar drygt 7 600 ungdomar och ger ”rätt till” ett uppehållstillstånd om man inom 6 månader efter avslutade studier har hittat jobb och försörjning.

Det nya förslaget som nu är ute på remiss har enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagits fram på grund av att den pågående pandemin har gjort det svårare för de som har tidsbegränsade uppehållstillstånd att hitta jobb och försörjning.
I regeringens förslag finns bland annat att ensamkommande unga som studerar ska få 12 månader på sig att hitta arbete efter studier. 
Man ska också få räkna in studiemedel på halvtid som försörjning som grund för uppehållstillstånd. Men ungdomarna måste även ha inkomster från jobb eller företagande.
Hittills har bara 127 av de drygt 7 600 som har fått stanna för gymnasiestudier beviljats permanent uppehållstillstånd.

Ändringen av innehållet i gymnasielagen är en del av en större ändring av utlänningslagen och migrationspolitiken som regeringen hoppas kunna genomföra.
Redan har alla de borgerliga partierna sagt nej till ändringen i gymnasielagen, vilket betyder att regeringen inte har någon möjlighet att få igenom förslaget i riksdagen.
Därför pågår det nu intensiva förhandlingar mellan S, MP, L och C för att hitta ”konstruktiva lösningar”. S-MP-regeringen vill undvika regeringskris och nyval, och C och L pressas av M, SD och KD.
Regeringen försöker nu övertyga övriga partier om att den strama flykting- och migrationspolitiken ligger fast och att ändringen i gymnasielagen inte på något sätt kommer att innebära att fler ensamkommande kommer att få stanna i landet.

Den pågående ekonomiska krisen och pandemin har ökat arbetslösheten framför allt bland ungdomar. Även om ensamkommande ungdomar som har avslutat sina gymnasiestudier skulle få ytterligare 6 månader på sig att hitta arbete och bostad ökar förutsättningarna att få stanna endast minimalt.
Om regeringen verkligen ville ge de ensamkommande ungdomarna en chans till en framtid här skulle man låta alla ensamkommande få permanent uppehållstillstånd.
Nu måste återigen alla krafter samlas för att stoppa attackerna på de ensamkommande barnen och ungdomarna.
• Låt ensamkommande få stanna.
• Permanent uppehållstillstånd istället för tillfälliga.
• Återinför asylrätten.
• Riv EU:s flyktingmurar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!