Global kampanj mot repressionen i Hongkong

2017-10-04 21:42:26


Repressionen trappas upp i Hongkong, men det gör även motståndet.

Demokratiska rättigheter attackeras på ett oemotsvarat sätt av Hongkongs Pekingvänliga regering. Under de senaste månaderna har unga aktivister fängslats och ledamöter har avsatts från Hongkongs delvis valbara parlament (Legco).

Iaugusti demonstrerade tiotusentals mot repressionen, men det regeringsvänliga lägret har fortsatt att trappa upp sina attacker på demokratin och det demokratiska lägret. Anhängarna till självständighet utgör en särskild måltavla.
I takt med att den kinesiska diktaturens repression trappas upp och de följdverkningar som det får i Hongkong har stödet för självständighet ökat efter paraplyrevolutionen 2014, inte minst bland de unga.
Majoriteten av Hongkongs demokrativänliga partier är emot självständighet, medan en del mindre och radikalare partier är lite svävande och listar självständighet som ”en av möjligheterna”, utan att föra fram en sammanhängande strategi för att förverkliga den.

Vid starten av den nya terminen sågs banderoller för självständighet på Chinese University i Hongkong, vilket rönte omfattande publicitet och kontroverser. Liknande banderoller började sedan dyka upp på andra universitet. Universitetets ledning svarade, eggade av det Pekinglojala lägret, med att inta en hård hållning mot bande-
rollerna och sa att de ansvariga skulle straffas.
Det regeringsvänliga lägret använder banderollfrågan som en ursäkt för nya åtgärder som begränsar möjligheten att bedriva politisk aktivitet på universitet och campus. Grundläggande demokratiska rättigheter står på spel, inte bara för studenterna.

Socialist Action (CWI i Hongkong) står fast vid försvaret av de demokratiska rättigheterna och yttran-
defrihet för studenter och alla and-ra grupper. Liksom situationen i Katalonien säger vi att det inte är ett brott att diskutera självständighet, det är en demokratisk rättighet. Det behövs kamp och organisering; studenterna bör svara med en dags strejk som i Katalonien för att försvara de demokratiska rättigheterna.
Att använda anhängare till självständighet, exempelvis de så kallade lokalisterna i Hongkong, som en fågelskrämma för att rättfärdiga repressionen är en favorittaktik i den kinesiska regimens arsenal.
De två första som stoppades från att ta plats i Hongkongs parlament var två ”lokalister” som representerade ”Youngspiration”, en liten högerinriktad rasistisk grupp. Dessa två visade sig vara exceptionellt illa förberedda på att erbjuda någon som helst motståndskampanj.
Att detta inte mötte någon reaktion från allmänheten tog etablissemanget som intäkt för nya attacker, särskilt mot pandemokraternas radikala flygel. Ytterligare fyra ledamöter, inklusive Leung Kwok-hung (”Long Hair”) från League of Social Democrats (LSD, Socialdemokratiska Förbundet) avsattes.

Den 17 september anordnade de regeringsvänliga ”blå band”-anhängarna, som även innefattar kriminella gäng, ett stormöte. Det är ur denna grupp som den kinesiska regimen och Hongkongregeringen hämtar sina styrkor för att trakassera och skrämma demokratirörelsen. Detta är konturerna av vad som skulle kunna bli en en kvasifascistisk kraft, draperad i den kinesiska nationalismens flagga.
På stormötet sa politikern Junius Ho Kwan-yiu och andra regeringsvänliga att självständighetsaktivister ska ”dödas”. Hongkongregeringens justitieminister hävdade att Hos offentliga yttranden inte utgjorde någon anstiftan till våld. Men de som protesterar fredligt för demokrati fängslas för påstådd anstiftan till våldsamt beteende.
Ho bedriver också en politisk vendetta mot den liberala professorn Benny Tai Yiu-ting, en prominent figur i ”Occupy Central”-kampanjen 2013-14.
Samtidigt med denna hetskampanj ställdes Benny Tai inför rätta den 19 september, åtalad för förbindelser med 2014 års paraplyrörelse. Dagen efter stod Tai och åtta andra paraplyrörelseaktivister inför rätta och då var åtalspunkterna ännu fler. Tai och hans åtta medåtalade kan komma att få fängelsestraff – vilket är en praktik som har blivit det ”nya normala” i Hongkongs politiska rättegångar.
I augusti dömdes sexton unga aktivister till uppemot 13 månaders fängelse. Många fler politiska skenrättegångar väntar för att halshugga demokratikampen och särskilt dess mest radikala del som LSD och studentledda ”Demosisto”.
Hongkong är en borgerlig ”halvdemokrati” där rättigheter som en relativt fri press, delvis öppna val, rätten att samlas och yttrandefrihet har vunnits genom åtskilliga årtionden av masskamp.
Det senaste parlamentsvalet i september 2016 resulterade i ett stärkande av oppositionspartierna och -grupperna, trots att regeringen har en inbyggd majoritet i Leg-co. Detta blev startsignalen för en samordnad offensiv – en politisk kontrarevolution – av regeringen. Även de pandemokratiska ledarna säger nu att Hongkong har blivit ”en auktoritär stat”.

Peking känner sig uppenbarligen hotad av att massdemokratikampen i Hongkong skulle kunna sprida sig till fastlands-Kina. Den styrande ”kommunistiska” enpartistaten som utåt försöker utstråla absolut makt och ekonomisk styrka står inför en samling av potentiellt förödande utmaningar: skuldkris, galopperande social ojämlikhet, tilltagande globala spänningar och risken för massoroligheter.
Diktaturen i Kina befarar att Hongkongs envisa försvar av demokratiska rättigheter, som på ett briljant sätt visades den 20 augusti i år då uppemot 140 000 människor trängde ihop sig på gatorna på grund av fängslandet av de unga aktivisterna, kan utlösa en allkinesisk politisk sammandrabbning.

Socialister fördömer förföljandet av pandemokratiska politiker och aktivister som Benny Tai Yiu-ting.Socialist Action har tagit initiativ till otaliga protester mot repressionen i Hongkong och vi samordnar en internationell solidaritetskampanj med och för demokratikampen. En internationell protestdag planeras torsdagen den 12 oktober, på årsdagen av avsättandet av oppositionella ledamöter.
Vi påpekar samtidigt att de liberala prokapitalistiska demokraterna gång på gång har bromsat masskampen, delvis därför att de är rädda för att de kommer att tappa kontrollen till mer ”radikala” krafter och delvis på grund av den felaktiga uppfattningen att ”återhållsamhet” kan säkra demokratiska eftergifter och ett avtal med den kinesiska diktaturen. Men verkligheten är den motsatta. Dagens oemotsvarade attacker visar att det enda möjliga ”avtalet” med diktaturen kommer att vara ovanpå Hongkongs demokratiska rättigheters benknotor.
Endast beslutsam masskamp kan besegra repressionen. Kampen behöver en strategi för hur det diktatoriska styret ska bytas ut – i Kina och i Hongkong – till ett fullt ut demokratiskt system för att kunna lyckas. Detta kan endast ske om den korrupta kapitalismen och dess diktatoriska styre avskaffas. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!