Global nedräkning

2009-09-16 15:11:19
BOK
Global nedräkning
Författare
Harald Schumann & Christiane Grefe
FörlagOrdfront (2009)
Global nedräkning är en bok som vill fungera som en väckarklocka. Klimathotet och den ekonomiska krisen kastar mörka skuggor över mänsklighetens framtid. Utan ett avgörande trendbrott är inte framtiden möjlig. ”Vi har bara tio, på sin höjd femton, år på oss att genomföra djupgående förändringar”, skriver de båda författarna Harald Schumann och Christiane Grefe.

När det gäller fakta och beskrivningar är det få böcker som slår Global nedräkning. Här finns en bra genomgång av hur den globala kasinoekonomin orsakade dagens kapitalistiska kris.
De avreglerade marknaderna skapade den största ekonomiska katastrofen sedan andra världskriget, vil- ket resulterat i ”en storskalig plundring av statskassan för att rädda finanskoncernerna”, skriver författarna och tillägger att under globaliseringen blev regeringarna finansmarknadernas verkställande organ. Politikerna bjöd inget motstånd, utan bejakade marknadernas diktatur. I det kan man bara instämma.
Men under kapitalismen har staten och regeringarna alltid reducerats till ”blott utskott, som förvaltar hela kapitalistklassens gemensamma affärer”, som Karl Marx och Friedrich Engels anmärkte redan i det Kommunistiska manifestet 1848.

Den moderna globaliseringsfasen, som tog fart på allvar i mitten av 1980-talet, har främst kännetecknats av finanskapitalets dominans och spridning. Det totala värdet av världens alla finansiella tillgångar fullständigt exploderade efter 1980. Finansiel­la tillgångar har kommit att betinga ett värde flera gånger större än världens samlade BNP.
Resultat av denna ordning blev att antalet internationella och nationella finanskriser ökade dramatiskt. I bok­en räknar man till minst 100 finans­kriser sedan 1970-talets mitt. (Det exakta antalet lär vara 112).
Den senaste finanskrisen blev den hittills allvarligaste. Hela världsekonomin drogs ned i ett svart hål. År 2008 kollapsade världshandeln och industriproduktionen rasade mer än under 1930-talets ekonomiska depression. Krisen markerade en historisk vändpunkt och blev till en broms för fortsatt globalisering.
Idag finns likheter med den peri­od av ”global nedräkning” som föregick första världskrigets utbrott 1914. Det var en tid av ökad rivalitet mellan de kapitalistiska makterna, ständiga förändringar i maktrelationerna, nationalism och militarism som till sist utmynnade i ett våldsamt sammanbrott för den tidens globala system.
Precis som då skärps nu motsättningarna länderna emellan. Den globala jakten på marknader och vinster intensifieras parallellt med att en ny era av militär upprustning inletts och det finns tydliga tendenser till protektionism och nationalism hos de styran­de. Det är onekligen en farlig utveckling som förstärks av en hotande global miljökatastrof.

Avsnittet om miljön är ett av bokens starkare. Nyliberalismen och ”kvartalskapitalismen” har varit direk­ta hinder för nödvändiga miljösatsningar.
Femton år har gått förlorade och detta misslyckande har bisarrt nog blivit ett argument för att bygga ut kärnkraften i land efter land. Samtidigt som eljättarna satsar på kolkraft.
I boken görs en avslöjande intervju med Vattensfalls vd Lars G Josefsson. Han kan tjäna som modell för kapitalismens förhållande till klimatkrisen. Det är mycket snack och lite eller ingen verkstad.
Vattenfallchefen pratar mycket och gärna om att klimatkrisen måste hejdas och att företagen måste få politikerna ”att vakna”, samtidigt som han leder en koncern som är Europas näst största miljöbov. ”Bortom läpparnas bekännelse [till miljökrisen] driver Josefssons en kurs som regelrätt torpederar klimatpolitiken i Tyskland”.

Tyvärr är Global nedräkning helt ut­an svar och alternativ. Författarna efterlyser strukturförändringar, en helt ny världsordning, men ser ingen politisk och social kraft som kan genomföra dessa nödvändiga förändringar man efterlyser.
Så till sist återstår inget annat än att sätta sitt hopp till att världen ska räddas av samma politiker och kapitalister som bär ansvaret för dagens kris.
EU och FN ska göra framtiden möjlig menar författarna och med det skriver man ut ett recept för fortsatt global nedräkning mot avgrunden.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!