Göteborg: Hot och våld i skolnedskärningarnas spår

Nytorpsskolan i Hammarkullen har tvingats till hårda ”besparingar”, vilket slagit hårt mot såväl elever som personal (Foto: Kristofer Lundberg).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Det är en mörk och dyster bild som presenteras i Göteborg i spåren av fortsatta nedskärningar. Lärare och rektorer slår larm om stress, stök, hot, våld, ökad arbetsbelastning och arbetsskador. Skolorna i Göteborg har skurit ned med miljontals kronor.

På Nytorpskolan i Hammarkullen rapporteras om allvarliga incidenter. Skyddsombudet Joachim Svärd är kritisk:
– Vi lyckades spara 1,6 miljoner på kort tid. Det var inte vackert, berättar han för Göteborgs-Posten.
I början av 2020 visade skolorna i Göteborg stora underskott, som ett resultat av för lite resurser utifrån behoven, en direkt konsekvens av det borgerliga styrets skolbudget. 32 grundskolor tvingades till stålbad. 

Nytorpskolan i Hammarkullen, som Offensiv tidigare rapporterat om, hade gått back 5 miljoner kronor. Rektor och personal varnade förvaltningen om vilka konsekvenser det skulle bli. Deras riskbedömning var att peka ut det orimliga i att spara dessa summor på en skola i ett redan utsatt område. Eleverna har redan särskilda utmaningar. 
Till Göteborgs-Posten säger skyddsombudet Joachim Svärdh:
– Vi höll våra lektioner, men vi förlorade korridorerna. 

Lärarna beskriver ett ständigt kaos, oro och våld utanför lektionerna, men inga resurser för att följa upp, stävja eller förebygga.
Oppositionspartierna V och MP har uppmanat förvaltningen att analysera personalens välmående och hur nedskärningarna påverkat dem. Resultatet är slående: 
• Mellan 2019 och 2020 ökade antalet anmälda arbetsskador och tillbud med 18 procent. 
• Anmälningar kring hot och våld har ökat. 
• Anmälningar om hög arbetsbelastning och stress ökade med 45 procent.
• Anmälningar om kränkande särbehandling/mobbing har ökat.
En konstaterar också att de 32 nedskärningsdrabbade skolorna ha­de fler elever per lärare än övriga skolor i staden redan innan nedskärningarna och att detta gap har ökat efter nedskärningarna.

Elevassistenter, stödpersonal och kringpersonal har skurits bort. Framför allt saknas personal i korridorerna och när rastvakter saknas följer konflikterna med in i klassrummet och får behandlas av lärare, vilket flyttar fokus från lärandet. 
Lärarförbundet är kritiska och poängterar att det var precis detta som de varnade för. 
På Nytorpskolan eskalerade situationen under 2020 och våldet blev så närvarande och allvarligt att personalen fick börja bära överfallslarm. På grund av nedskärningarna fanns det ingen som kunde fånga upp elever eller förebygga bråk, och i vissa fall var det så allvarligt att undervisning inte gick att bedriva. Elever med behov av särskilt stöd har inte fått den hjälp de har rätt till, trots att de inte har nått kunskapsmålen.
Lärarna var upptagna med att hantera stök och specialpedagoger hann inte med. 

Lärare, rektorer och de fackliga organisationerna är alla överens om lösningen. Det behövs mer resurser för att vända utvecklingen. 
Men för att uppnå detta måste den borgerliga skolpolitiken utmanas av ett massivt skoluppror där personal, föräldrar och elever med stöd från de fackliga organisationerna tar kamp för de resurser som krävs.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!