Göteborgs bad: Segrar och ny kamp

2017-10-11 21:44:53

foto: Offensiv
Jubel efter att Hammarbadet räddades hösten 2013.

I februari 2016 infördes gratis bad i Göteborg Stad för att följas av ett pilotprojekt om avgiftsfri simskola. Under hösten 2017 skulle denna satsning köra igång för fullt. Ett resultat av kamp, men frågetecken kvarstår.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) välkomnar denna satsning och har i flera år arbetat politiskt med parollen för en gratis simskola genom opinionsbildning, möten, demonstrationer och namninsamling som har överlämnats till stadens styrande politiker. Vi har även jobbat socialt genom att själva anordna gratis simundervisning via projektet ”Rätt Att Simma – Simkunnighet ska inte vara en klassfråga” i både Hammarkullen och Angered.
Extra välkomnande blir satsningen då Vänsterpartiet nu efter RS offensiva opinionsarbete gör frågan om avgiftsfri simskola till en landsomfattande valfråga och flera kommuner redan pratar om ”Göteborgsmodellen”.

Projektet och de politiska kraven har varit tydligt kopplade till kampen för Hammarbadet och Rannebergsbadets överlevnad och fortsatta drift, samt kamp för trygga och fasta anställningar och en god arbetsmiljö för de anställda.
Länge var ett argument från den politiska majoriteten att det var orimligt med tre simhallar i Angered, med de två nämnda simhallarna samt den då nybyggda Angered Arena, samtidigt som områden som Biskopsgården och Bergsjön inte hade en enda. RS har vägrat ställa områden mot varandra och har istället pekat på behovet av en arena lik den i Angered i såväl Biskopsgården som Kortedala/Bergsjönområdet.
Utöver segrarna om gratis bad och avgiftsfri simskola har en av de två simhallarna räddats och ska renoveras.
Vi har sett en ökning av personal, tryggare anställningar och nya tjänster, där trivselvärdar på framför allt Angered Arena har tillkommit som en arbetsmiljöåtgärd, samt att beslut har fattats om en ny simhall i Östra Göteborg (Kortedala/Bergsjön).
Detta är många viktiga segrar som har uppnåtts genom ett politiskt utåtriktat arbete och en lokal facklig kamp, där den utomparlamentariska kampen och det arbetsplatsnära arbetet har tagit sig in på den politiska dagordningen i såväl Idrott- och föreningsnämnden som till kommunfullmäktige. Allt har dock inte kunnat uppnås, som exempelvis Rannebergsbadets fortsatta drift.
Men idag, ganska precis 4,5 år efter Angered Arenas öppnande, återstår såväl frågetecken som behov av kamp och uppföljning, som frågan om vad som händer med Hammarbadet – hur går renoveringen och när beräknas det öppna igen?
Hur säkerställs personalens arbetsmiljö, vilka verktyg får personalen för att möta det ökade trycket på anläggningarna i allmänhet och i simhallarna i synnerhet?
Hur har den nya simenheten påverkat simhallarna utifrån ett resursperspektiv?
Som verksamma i Hammarkullen kan vi konstatera att renoveringen av Hammarbadet verkar stå stilla. Tillbud med hot, till och med våld mot personalen, finns inrapporterat från förvaltningens större simhallar och personal signalerar upprepat om en vikariebrist på såväl simlärarnas simenhet som för badvärdarna på de olika enheterna där simhallarna ingår.

Rättvisepartiet Socialisterna ställer krav på:

  • Svar om Hammarbadet, påskynda renoveringen ur ett trygghetsperspektiv och ett levande torg.
  • En handlingsplan för att säkerställa såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön för de anställda.
  • Att en plan för rekrytering och utbildning av extrapersonal sätts igång för att möta behovet på kort och på lång sikt hos simlärare och badvärdar. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!