Grekland: EU/IMF medicin till döds

2011-06-01 15:35:20
Krisen i Grekland har blivit akut och landet har i praktiken ställts under tvångsförvaltning av den så kallade trojkan – EU, den Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Denna kapitalistiska trojka kräver nu ännu större nedskärningar och att alla landets tillgångar säljs ut. EU:s värsta hökar, däribland finansminister Anders Borg, hävdar att Grekland måste ”svälja medicinen vi förskriver”.
Mer av samma misslyckade medicin är EU:s och IMF:s recept.
De nya lån som EU-ledarna enligt nyhetssajten Bloomberg News enats om, formellt beslut tas i slutet av juni, kan bli det sista dyrköpta försöket att undvika en till sist oundviklig statsbankrutt. Mycket snart kan motsättningarna i Grekland och den i många stycken förrevolutionära kris som landet kastats in i ha lett till en statsbankrutt.
Tvångsförvaltning och de gigantiska privatiseringarna har redan provocerat fram nya demonstrationer i Grekland och den 15 juni planerar facken en ny generalstrejk.
Grekland är på väg att bli oregerligt; regering och statsmakt saknar medel och auktoritet att påtvinga invånarna sin politik.
Situationen påminner om Argenti­na i början av 2000-talet där nedskärningspaket, IMF-paket, ständiga regeringskriser och revolutionära uppror resulterade i att landet ställde in betalningarna (statsbankrutt) och övergav pesons koppling till dollarn.

I helgen upprepade exempelvis Hans-Werner Sinn, chefen för det tyska IFO-institutet (ett slags fristående konjunkturinstitut), att Greklands exit från eurozonen skulle vara ”det minst on­da av två onda ting”. Han är inte ensam inom det kapitalistiska etablissemanget att hysa den åsikten och den grekiska krisens nästa fas kommer sannolikt att innehålla statsbankrutt, skuldnedskrivning och att landet möjligtvis även överger euron eller utesluts ur eurozonen.
När eurozonens finansministrar och representanter från ECB träffades i hemlighet den 6 maj i Luxemburg diskuterades bland annat ett material med rubriken ”Underlag från Tyskland: Vad händer när Grekland lämnar euron?”.
Enligt Sinn skulle det krävas att löner och välfärd skärs ned med ytterligare 20-30 procent för att landet skulle bli konkurrenskraftigt. Det är, menade Sinn, att likna vid den hästkur som den dåvarande tyske kanslern Brüning med hjälp av undantagslagar försökte genomföra som svar på den ekonomis­ka depressionen och att Tyskland inte fick anstånd med att betala av krigsskadestånden i början av 1930-talet. ”Det är bara i teorin som ett sådant åtstramningsprogram fungerar, men i verkligheten leder det till att ett land hamnar på randen till inbördeskrig”.
Sedan det första så kallade räddningspaketet på 110 miljarder euro (980 miljarder kronor) från EU och IMF våren 2010 har situationen i Grekland ständigt förvärrats. Över 180 000 jobb har försvunnit och arbetslösheten (officiellt) har stigit till över 15 procent. Ekonomin har krympt med nära 5 procent samtidigt som statsinkomsterna sjunkit, budgetunderskottet ligger på över 10 procent och statsskulden är på väg mot 160 procent av BNP.

Den så kallade marknaden har re­dan räknat ut den grekiska kapitalismen och väntar bara på att betalningarna ställs in. Idag prissätts grekiska statspapper till 50 procent av det nominella värdet.
Men för att om möjligt rädda de europeiska bankerna och ECB, som har grekiska statspapper för 50 miljarder euro (400 miljarder kronor), fortsätter EU och IMF sin plundring. Allt för att krama ut så mycket som möjligt innan en statsbankrutt.
Det är en politik som nu nått vägs ände.
  • Vägra betala skulden – vägra nedskärningar.
  • Förstatliga bankerna och masskamp för arbetarpolitik och arbetarregeringar med socialistisk politik.
  • Stoppa EU:s och IMF:s lönesänknings- och nedskärningspolitik – kamp för ett demokratiskt och so­cialistiskt Europa.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!