Hälsoscheman innebär storvinster för privata

Fackliga aktioner och en bred mobilisering till nya protester är sättet att bygga en rörelse som kan skrota hälsoscheman (Foto: Petra Hultberg).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Kampen mot de så kallade hälsocheman tog sin början i Lund 2020 då en grupp undersköterskor bildade en Facebookgrupp med namnet ”Hälsoscheman – Nej Tack”, som nu har över 12,000 medlemmar i hela landet. Men privata plundrare gör samtidigt mångmiljonvinster på att hälsoscheman införs.

Det som började som en protestgrupp bland nattpersonal som arbetar inom äldreomsorgen har nu blivit en landsomfattande proteströrelse som engagerar undersköterskor och annan sjukvårdspersonal, inte bara inom äldreomsorgen utan även inom andra delar av sjukvården.
Samarbete finns till exempel med ”Undersköterskeupproret” som också bildades i protest mot försämringar och nedskärningar inom välfärden, framför allt sjukvården.

Protestmöten och manifestationer hölls på många platser i kommuner runt om i landet den 29 april, och motståndet har uppmärksammats i lokala media och riksmedia.
Kommunals ledning har gjort uttalanden där man säger sig vara emot införandet av hälsoscheman. I en del kommuner har man redan infört det, och andra kommuner är på gång. 
Det som kampanjen mot hälsoscheman tydligt har visat är att kommunernas tal om att dessa scheman är bättre och att man är mån om sin personal och dess hälsa bara är tomma ord och lögner.
I själva verket handlar det om att kommunerna vill spara pengar på välfärden, där ett sätt att göra det på är att införa scheman som innebär fler arbetspass, färre timmar till återhämtning och vila samt i praktiken en lönesänkning för de anställda. Hälsoscheman blir ett av verktygen för att försämra välfärden.

Emellertid är det inte bara arbetsgivarna (kommunerna) som tjänar på hälsoscheman, det finns även privata företag som tjänar miljonbelopp på det. Ett av företagen heter Time Care. Detta privata företag säljer schemaprogram och konsulttjänster där de hjälper kommunerna med att göra olika schemamodeller. 
En enkät som facktidningen Kommunalarbetaren har gjort med landets kommuner visar att 81 av de 231 kommuner som svarat använder sig av Time Cares konsulttjänster, drygt en tredjedel. Ytterligare 22 har använt dem tidigare. 
År 2016 tecknade Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett avtal som innebär att man inför heltid som norm. Kommunerna (arbetsgivaren) har sedan dess anlitat Time Care som konsulter. Detta har varit och är mycket lönsamt för Time Care. 
Företagets vinstutdelningar har stadigt ökat. År 2016 delades 13,4 miljoner kronor ut till ägarna, 2020 var summan hela 25,4 miljoner. Totalt mellan 2016 och 2020 rör det sig om vinstutdelningar på drygt 94 miljoner kronor. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Privata företag tjänar många miljoner på nedskärningarna inom välfärden.
Time Cares koncept som man sålt in till kommunerna är: ”Rätt bemanning vid rätt tillfälle”.
I verkligheten betyder detta att utnyttja personalen maximalt med minimal bemanning. Det är ett koncept som man känner igen från tillverkningsindustrin. Där heter det ”Just in time” och betyder samma sak; minska kostnaderna genom att ha så få anställda som möjligt till så låg kostnad som möjligt. 
Time Cares koncept återfinns i de så kallade bemanningshandböcker som kommunerna använder sig av. Bemanningshandböckerna har kommit samtidigt som hälsoscheman införs och är en guide till chefer för hur man bemannar och lägger upp scheman. 
Idéerna är direkt hämtade ur Time Cares koncept och på deras hemsida kan man läsa om hur de har hjälpt och hjälper kommuner att ta fram dessa bemanningshandböcker.

Bilden blir allt klarare: Kommunerna sparar miljoner genom nedskärningar och privatiseringar av välfärden, samtidigt som privata företag tjänar miljoner på att hjälpa kommunerna att spara.
Nu måste kampen mot hälso­scheman intensifieras och breddas. Nya protester och manifestationer måste genomföras. Anställda inom olika sektorer av välfärden måste tillsammans mobilisera mot nedskärningarna. 
Ledningen för Kommunal måste gå från ord till handling. Om man ska vinna kampen mot Hälsoscheman krävs det att fackföreningarnas medlemmar tas ut i kamp.
• Nej till hälsoscheman.
• Stoppa nedskärningarna i och privatiseringen av välfärden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!