Haninge: ”Vi vill ha kommunal barnomsorg, inte fuskföretag”

Haninge Grund- och förskolenämnden måste avvisa de fuskföretag som försöker vinna barnomsorgsverksamhet på obekväm arbetstid (Foto: Arbetsmiljöverket).

Öppet brev till Grund- och förskolenämndens politiker och tjänstemän i Haninge:

”När Haninges Grund- och förskolenämnd förra året beslutade att stänga kommunens enda barnomsorg på obekväm arbetstid – Nattugglan – och istället hänvisa till ett privat fuskföretag, utan någon vidare granskning av dessa, var det istället vi föräldrar och aktiva för barnomsorg utan vinstintressen som fick stå för granskningen.
Vid en enkel koll fann vi att Haninge Ekobarn – som kommunen ville skulle ta emot barn från Nattugglan – helt saknade anställda, inte hade lämnat in skattedeklaration och var helt avregistrerade från F-skatt. Detta ledde till att nämnden beslutade att dra in rätten till bidrag den 18 november 2020.
Samma fuskföretag söker på nytt bidrag för förskoleverksamhet i Haninge kommun under namnet ”Haninge Lekobarn AB” (lagt till ett L i namnet). Enligt Skatteverket kvarstår skatteskulden på 2,8 miljoner kronor.

I Haninge kommuns riktlinjer för fristående förskolor står det att en ansökan om rätt till bidrag kan avslås om ”personer bakom rättssubjektet har visat misskötsamhet i att följa gällande lagstiftning”. Detta är solklart fallet i detta fall. Vi förväntar oss att nämnden tar sitt ansvar och avslår fuskföretagets ansökan om bidrag för att bedriva förskola.
Vi har talat med en före detta anställd – vi kallar hen ”Sara” – som vill vara anonym på grund av rädsla för trakasserier. Sara vittnar om stora missförhållanden på Haninge Ekobarn:
– Arbetsmiljön för de som arbetar på dagen och på natten är hemska och går emot Arbetsmiljölagen. Min gamla kollega jobbade på nattis, det var 12-timmarspass med massa barn, alldeles ensam och utan rast.
– De anställer ofta nya svenskar med brister i svenska för att de är lättare att ”köra med”. De är liksom tacksamma över att ha jobb och håller tyst när de behandlas som slavar. Löner betalades ofta ut via swish. De anställde en person förut som inte ens har arbetstillstånd, personen jobbade i cirka ett år innan det upptäcktes. Inte ens då agerade kommunen. Hon [förskolechefen] kom med i tidningen [SvD 21 april 2020] för att hon lät en bostadslös familj sova i en stängd förskoleavdelning. Vad som inte framgick var att mamman i gengäld fick arbeta åt henne gratis, att ta hand om barn.

26 kap. 18 § Skollagen slår fast att ”om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § (…) kommer att fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av annan särskild anledning, får tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare”.
Med anledning av ovanstående vittnesmål – samt att fuskföretaget fortfarande bedriver förskolan trots nämndens beslut den 18 november – kräver vi att nämnden inte bara avslår ansökan denna gång, utan även i egenskap av tillsynsmyndighet beslutar om tillfälligt verksamhetsförbud samt under tiden utreder ovanstående uppgifter.

Föräldrar och aktiva för barnomsorg utan vinstintresse:
Josefin Tranback, Marcela Valenzuela Cornejo, Sebastian Cardenas, Sara Myrsell, Alejandra Alvarez Gustafsson, Adriana Leon, Tess Nylander, Hans-Erik Gustafsson, Veronica Blixt, Hans Myrsell, Hamed Elhassan, Anethe Nilsson och Mattias Bernhardsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!