Hbtq+-ungdomar utsätts för starka omvändelseförsök

De fasansfulla omvändelseförsöken tjänar den härskande eliten på så sätt att de gynnas av att splittra grupper (Foto: Natalia Medina).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

Minst en av fem bland unga hbtq+-personer i Sverige har utsatts för omvändelseförsök, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det gäller allt från påtryckningar till fysiskt och sexuellt våld, och vanligast är att det kommer från den egna familjen eller andra unga.

Det är första gången det görs en undersökning om omvändelseförsök bland hbtq+-personer i Sverige. Undersökningen har gjorts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på uppdrag av regeringen, och de definierar omvändelseförsök på följande vis:
”Försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

Omvändelseförsök innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och försök att ”bota” genom kontakt med läkare eller böner och ritualer. Det kan också vara så att hbtq+-ungdomar förs med utomlands under falska premisser eller mot sin vilja, och eventuellt kan tvångsgifte användas i ett försök att tvinga in individerna i en önskad roll.
MUCF har intervjuat unga hbtq+-personer, och många av dem är oroliga för hur relationen med familjen skulle påverkas om familjen fick reda på att de är hbtq+-personer. Det kan vara en rädsla över att dra ”skam” över familjen, att bli utfryst eller att relationerna på andra sätt skulle förändras.
Att utsättas för omvändelseförsök leder till psykiskt ohälsa och en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök. I den nationella ungdomsenkäten 2021 svarade 18 procent av alla hbtq+-personer att de någon gång hade blivit utsatta för försök att påverka deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Den grupp som är mest utsatt är transpersoner.

Bland homosexuella är tjejer mer utsatta än killar, med största sannolikhet på grund av kvinnors större utsatthet allmänt. Fler tjejer än killar uppgav exempelvis att de inte har möjlighet att gifta sig med vem de ville.
Utöver detta har fem procent av alla hbtq+-ungdomar utsatts för allvarligare former av omvändelseförsök. Det gäller någon form av ”behandling”, hot om att föras ut ur Sverige eller skickas på ”uppfostringsresa”, hot om tvångsgifte, eller att dessa hot faktiskt genomförs.
Det sker även att religiösa ledare försöker ”bota” genom bön, ritualer eller samtal. De exempel man känner till har varit inom frikyrkor, muslimska församlingar eller inom familjen.

MUCF föreslår med sin rapport att regeringen tillsätter en utredning om förbud mot omvändelseförsök av både barn och vuxna. Även om det är ett steg i rätt riktning är inte lagar och förbud en lösning på problemet.
Förtryck av olika grupper är ett systemproblem, där det kapitalistiska systemet är boven. Kamp för förbättringar av hbtq+-rättigheter är viktig, samtidigt som det krävs kamp mot hela systemet för att skapa ett samhälle fritt från förtryck.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!