”Hela Sverige ska leva” – en ihålig regeringsparoll

Bredbandstillförseln kan inte överlåtas till privata händer (Bilder: Mr Thinktank, Masrur Mahmood).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

Östersundsposten hade den 25 april en artikel om bredbandsutbyggnaden i Bräcke kommun. Där är man nu uppe i en täckningsgrad på cirka 95 procent jämfört med cirka 84 procent för riket som helhet.

Att Bräcke kommun nått en sådan hög täckningsgrad beror på ideella krafter, främst förra kommunalrådet Erik Magnusson. De sista åtta åren har han lagt ner över 5 000 timmar på fiberutbyggnaden. Hans fru säger att det gått dagar när hon knappt har sett honom.
Regeringen har satt upp ett mål om 95 procents bredbandstäckning år 2020. Hur har man tänkt uppnå det? Man kan inte förlita sig på att ideella krafter som Erik Magnusson ska ställa upp. De krafterna finns inte överallt. 
Jordbruksverket har i uppgift att ge stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Pengarna ska tas från landsbygdsprogrammet. Där inbegrips mycket annat, bland annat miljöersättningar. Intresset för miljöersättningar har varit större än beräknat. Jordbruksverket har då beslutat att dra in 500 miljoner kronor från andra stöd, däribland bredbandsutbyggnaden på landsbygd till förmån för betesmarker och slåtterängar. 

Jämtland är en av Sveriges mest glesbefolkade regioner. Hur ser bredbandsutbyggnaden ut där? Jämtland som helhet ligger långt från Bräckes 95 procent. I Strömsunds kommun har knappt hälften tillgång till snabbt bredband. I de minsta byarna är siffran knappt över 10 procent. 
Enligt kommunalrådet Susanne Hansson beror det på att privata aktörer inte är intresserade av att bygga ut i glesbefolkade trakter. Där kan man helt enkelt inte tjäna nog mycket pengar. Strömsunds kommun har under åren satsat runt 100 miljoner kronor för en bättre täckning men skulle, enligt Susanne Hansson, behöva 74 miljoner till.

Bredband är viktigt för människor var de än bor. Samtidigt som utbyggnaden av bredband ligger i privata profitörers händer släcker Telia ner det analoga telefonsystemet och förlitar sig på det digitala mobilnätet. Det är inte heltäckande. Tittar man på täckningskartor ser man fullgod täckning i södra Sverige, längs norrlandskusten samt längs turiststråken upp till skidorterna. 
Även Telia, som har bästa täckningen, har vita fläckar. Vita fläckar där folk faktiskt bor och verkar. Utbyggnaden av telefonnätet, som nu monteras ner, ansågs en gång så viktig att staten ombesörjde den. 

Parollen ”Hela Sverige ska leva” låter allt mer ihålig. Ska hela Sverige leva kan utbyggnaden av samhällsservice inte ligga i privata profitörers händer. Man kan heller inte hoppas på att fattiga kommuner ska bekosta den eller att lokala eldsjälar ska lägga ner tusentals timmar ideellt arbete.
Regering och riksdag måste ta ansvar för hela landet. Man får inte överlåta utbyggnaden av viktig infrastruktur på privata aktörer vars enda intresse är att tjäna pengar. Även folk i glesbygd behöver service.
Hela Sverige ska leva – bort med privata aktörer ur all infrastruktur!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!