Högern säljer ut hela Stockholm

2007-02-14 12:57:34
Att det är ett högerstyre som nu tar plats i Stockholms stadshus märks på alla punkter. Kommunens mark ska säljas, de kommunala verksamheterna privatiseras och administrationen bantas. Man kommer att sänka inkomstskatten, införa vårdnadsbidrag och hushållsnära tjänster som löneförmån för kommunanställda – förslag som ökar klass- och könsskillnaderna.

Offensiv har tidigare skrivit om att alla allmännyttiga lägenheter ska erbjudas till försäljning. Därtill ska andra fastighetsbolag privatiseras, däribland Centrumkompaniet i en affär som värderas till mellan sex och åtta miljarder kronor. Men när man säljer förlorar man de löpande hyresintäkterna, som kunnat användas till att finansiera vård, skola och annan verksamhet som inte går med vinst. Också all mark staden äger utanför kommungränserna går under klubban. Den frågan bordlades gång på gång under den förra borgerliga mandatperioden. En anledning var att de friluftsområden Stockholm ägde skulle förbli tillgängliga för alla.

Minskar demokratin

Den här gången är de reservationerna som bortblåsta. Bara på fastighets- och saluhallnämndens möte den 14 december fattades fyra säljbeslut. Allt ifrån sommargårdar som används för barnkolloverksamhet, till naturreservat (som de i Nacka och Ågesta) finns med på säljlistan.
När kommunal verksamhet privatiseras, försämras medborgarnas insyn i och politikernas möjlighet att styra över vad som händer på arbetsplatserna.
De kommunala bolagen som nu läggs ut på entreprenad kommer inte att ha några krav på att verksamheten drivs med miljöhänsyn, respekt för kollektivavtalen och utan diskriminering.
I en motion ville miljöpartiet att kommunen ska anta TCO:s förslag om arbetsrättigheter och att entreprenören ska lämna ut information om vilka underleverantörer man anlitar. Inte mycket begärt, kan man tycka, men ändå ett för hårt angrepp på den fria marknadens konkurrens tydligen, eftersom högern avslog också detta ”minimiförslag”.
För det klassamhälle högerregeringen står för är Stockholm en föregångskommun. Stockholm ska till exempel införa vårdnadsbidrag. Och man har annonserat att man vill göra hushållsnära tjänster till en löneförmån för stadens 48 000 anställda. ”Ett bra sätt att göra staden attraktiv som arbetsgivare” säger borgarrådet Ewa Samuelsson till Stockholm City. Men eftersom man får betala skatt för sin piga, kommer det bara att vara de högavlönade som utnyttjar ”löneförmånen” – precis som ifråga om pigavdraget generellt.
Inte heller kommunalskattsänkningen på 30 öre man gör är mycket mer än snygg garnityr och en signal om att det är liberal politik som förs. För att spara mer än en tusenlapp om året på skattesänkningen krävs en årslön på över 400 000 kronor. Den genomsnittlige arbetaren sparar bara omkring 700 kronor. Också när det gäller förverkligandet av skolminister Jan Björklunds disciplinskola har Stockholm räckt upp handen; skriftliga omdömen införs från årskurs ett och skolk kommer att skrivas in i betyget. Klassorättvisorna går igen i kulturpolitiken. Det fria inträdet till stadens muséer togs bort, och därmed ett viktigt försök att göra kultur tillgänglig för alla. Kulturnämndens budget minskar med 20 miljoner kronor, vilket gör de små enskilda satsningarna, som till exempel utökade öppettider för bibliotek, inte blir annat än fikonlöv.

Drabbar ytterstaden

Ytterstaden drabbas ”genom nerskärningar på samlingslokaler och studieförbund och på integrationsstödet” konstaterar vänsterpartiet i Stockholm och betonar att det sker trots god ekonomi.
För att göra stadens verksamheter mer ”kostnadseffektiva” ska man se till att lokalerna används mer och minska administrationen. Det förra betyder mindre utrymme för t ex skolan (se rutan intill) och det senare innebär i praktiken att mellan 500 och 700 tjänster hotas. ”Kontraproduktivt” säger SKTF, som organiserar tjänstemän inom kommun och landsting. Enligt en undersökning bland medlemmarna, tror var fjärde att de själva kan bli av med jobbet, och 90 procent menar att besparingen gör det svårare för medborgaren att komma i kontakt med staden.
Samtidigt som larmrapporterna om miljön har fått resten av världen att diskutera frågan, om än något sent, stoppar moderaterna i Stockholm huvudet djupare i sanden. På två år ska miljö- och hälsoskyddsnämndens budget att halveras, med resultatet att Agenda 21 läggs ned, Stockholm begär utträde ur landets ekokommuner och slutar miljöcertifiera mindre företag.
Inte heller miljöfördelarna med kollektivttrafik verkar ha nått fram. I landstinget stavas trafikpolitiken snarare en man – en bil, eftersom man höjer priserna på kollektivtrafiken med upp till det dubbla. Inte heller intäkterna från trängselavgifterna satsas på kollektivtrafiken, som det var tänkt, utan på att bygga nya vägar, till exempel förbifart Stockholm.

Motståndet

Det finns dock ett privatiseringsmotstånd. I Farsta har vänsterpartiets lokala förening tagit initiativ till en informationskampanj.
– Vi bjöd in Hyresgästföreningen och folk i området till ett öppet möte. Mellan 40 och 50 oroade hyresgäster dök upp bara i Farsta strand, säger Lisa Björk.
– Den 25 februari kör vi ett öppet hus i Hökarängen. Sedan står Sköndal, Fagersjö och Farsta på tur.
Dessutom har ett nätverk mot utförsäljningen bildats. Initiativtagaren Hooman Anvari förklarar:
– Min ambition var att skapa en kampanj för att skapa aktiviteter och engagera många, också folk utanför Husby.
Han säger också att nätverket är öppet för ett breddat motstånd mot andra frågor. Nätverkets hemsida nejtillombildning.se kommer upp inom kort.
– Förra gången borgarna styrde Stockholm, 1998 till 2002, möttes de av protester från nätverket Stockholm Inte till Salu. Olika vänsterorganisatoner gick samman med hyresgästföreningen och Jag vill ha bostad. nu, och samlade in 50 000 namn för en lokal folkomröstning mot utförsäljningarna och ordnande flera stora demonstrationer mot privatiseringarna, berättar Elin Gauffin, Rättvisepartiet Socialisterna.
– Nu måste vänstern komma på fötter igen och bygga en liknande rörelse mot hela privatiseringspolitiken. Lokalt kan man genast ta initiativ, samla brukare och personal, och genom beslutsamma protester stoppa privatiseringar.
Ulrika Waaranperä

HÖGERN I STOCKHOLM: TRE BOTTENNOTERINGAR

VATTNET Stockholm Vattens verksamhet kommer att minskas kraftigt och delas upp i två dotterbolag, vilket ska underlätta en framtida privatisering. Delar av verksamheten får nya direktiv, till exempel ska underhållet nu vara ”behovsstyrt” – med andra ord, man lagar bara när något går sönder. Enligt Kommunalarbetaren kommer omstruktureringen betyda att minst 100 anställda kommer att förlora sina jobb.

TANDVÅRDEN Den borgerliga majoriteten i landstinget utreder en försäljning av Folktandvården. Vänsterpartiet i Stockholm ifrågasätter utförsäljningen, med hänvisning till att 90 procent av kunderna är nöjda med kvalitén på servicen och att avregleringen 1999 har lett till att priserna för tandvården ökat med nästan 80 procent i Stockholm.

SKOLAN drabbas hårt av de administrativa besparingarna. När ansvaret för förskolor och grundskolor flyttas från stadsdelarna till utbildningsförvaltningen, kommer uppskattningsvis 140 av 400 tjänster att försvinna.
Att minskningen av antalet lokaler i verkligheten betyder att verksamheter läggs ner är St Görans gymnasium ett exempel på. Skolan skulle utrymmas för renovering, men nu är det osäkert om den öppnar igen. Borgarna säger att man satsar 200 miljoner kronor på skolan, men socialdemokraterna påpekar att effektiviseringarna istället minskar anslagen med 30 miljoner kronor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!