Hur hejda klimatkrisen?

2015-01-06 11:07:27
Klimatkrisen närmar sig en akut situation. Snart har vi inte längre möjlighet att hejda den globala uppvärmningen och dess ödesdigra konsekvenser.

Flera klimatmöten har ägt rum under 2014, med främsta mål att förbereda underlag till en stor global klimatkonferens i Paris 2015, där man hoppas teckna det mest ambitiösa klimat­avtalet i historien. Mötet i Paris anses vara den sista chansen att kraftigt minska världens utsläpp för att hålla temperaturhöjningen under två grader, men de förberedande mötena har hittills inte imponerat.
Nyligen avslutades ett två veckor långt förberedande klimatmöte i Lima med närvarande delegater från 190 länder. Mötet drog ut ett dygn över tiden på grund av o­enigheter mellan rika länder, som ansåg att utvecklingsländerna ska agera kraftigare för att minska sina utsläpp, och fattigare länder som menade att de rika ska ta ett större ansvar. Till sist tecknades ett slutdokument som formulerar ländernas löften om minskade utsläpp.

Miljörörelsen riktar stark kritik mot slutdokumentet. Friends of the Earth skriver i en rapport från mötet att slutdokumentet blev så urvattnat att det skapar grunden för en dömd affär i Paris, och att klimatförhandlingarna till stor del drevs av rika länder och företag som var fast beslutna att slutdokumentet återspeglade deras kortsiktiga ekonomiska intressen. Naturskyddsföreningens generalsekreterare var också långt ifrån nöjd och menade att man lyckades kväva ännu en förhandlingskris, men inte klimatkrisen.
Utanför FN:s förhandlingssalar i Lima hölls pararellt Folkets toppmöte som samlade sociala rörelser från hela världen. 15 000 personer marscherade i Lima i en enorm protest till försvar av Moder Jord. Demonstranterna krävde rättvisa
och lösningar på klimatkrisen, omedelbara minskningar av koldioxidutsläppen samt förnybara samhällsägda energilösningar.
Även tidigare i år arrangerade FN ett globalt klimatmöte i New York. Dagen innan mötet genomfördes tidernas största klimatmarsch, Peoples Climate March. I New York deltog nära 400 000 människor. Sammanlagt ska över 600 000 personer i 160 olika länder ha demonstrerat.
Dessa manifestationer visar på ett brett miljöengagemang, inte bara hos den etablerade miljörörelsen. Nu mer än någonsin behövs det en massiv folkrörelse som kräver att dagens makthavare tar ansvar. Läget är extremt akut. Många forskare menar att toppen på koldioxidutsläppen måste vara nådd redan 2015, för att sedan snabbt gå ner till nära noll innan 2050. Misslyckas vi med detta är det sannolikt att enorma mängder växthusgaser fortsätter att välla ut i atmosfären från bl a smältande permafrost och havsbottnar, oavsett vad vi gör.
Temperaturhöjningen har redan inneburit stora konsekvenser. Polarisarna smälter och världens glaciärer kollapsar med väderrelaterade katastrofer och höjda vattennivåer som följd. Det är framför allt de rika ländernas elproduktion och transporter som ligger bakom den stora mängd utsläpp som påverkar klimatet. Endast 90 storföretag står ensamma för över hälften av alla världens utsläpp, men medan de gör miljonvinster får de fattiga betala.

Klimatkrisen går mot en helt oacceptabel mänsklig katastrof trots att vi har all kunskap och teknik för att ställa om till förnyelsebar energi och miljövänligare matproduktion. Klimatkonferansen i Paris 2015 är avgörande, och vi måste inför detta involvera fler i en bred folkrörelse som binder samman miljörörelser, människorättsorganisationer och allmänheten. Fokus behöver även läggas på kapitalismens förödande effekter på miljön, annars är kampen förgäves.
Under ett kapitalistiskt system som bygger på banker och storföretagens makt och exploatering av arbetare och natur i syfte att göra så mycket som möjligt i vinst, kommer inte miljökatastrofen att kunna avvärjas. Vi måste driva på och upplysa om att det finns alternativ till det rådande ekonomiska systemet, ett socialistiskt alternativ som utgår från människans och naturens behov och som kan förhindra många av de klimatkatastrofer som i dagsläget väntar oss. ■