Inga nya bud från FN:s klimatmöte

2014-10-01 11:35:05

foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr CC
Inga nya bud om klimatet i New York.

Klimattoppmötet i New York lovade inga verkliga förändringar. Rekordmarschen för klimatet och de stora demonstrationerna globalt inger däremot ett visst hopp för att gräsrotsrörelserna ska kunna öka trycket inför nästa  års ödesmättade toppmöte i Paris.

Efterrapporteringen från själva mötet har varit tämligen lågmäld i media, men detta kan även bero på att mötet inte hade beslutsfattning som direkt målsättning. Fokus låg istället på att få igång ännu en diskussion mellan länderna gällande de rådande klimathoten.
Med 120 regeringschefer och flera representanter från storföretag ansåg FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att mötet hade lyckats med sin uppgift, det vill säga att diskutera klimatfrågan inför det stora toppmötet i Paris 2015. ”Aldrig tidigare har så många ledare samlats för att åta sig att genomföra åtgärder för klimatförändringen”, sade han bland annat.
Många länder gav konkreta löften om pengar till FN:s klimatfond, för att hjälpa fattiga länder som drabbas av klimatförändringarna. Deltagare från diverse storföretag diskuterade även olika frågor under mötet. Exempelvis berättade representanter från den globala pappersindustrin att de framöver ska arbeta för att minska den illegala skövlingen av hotad skog, och Statoils vd uttalade sitt stöd för en global koldioxidskatt, eftersom han menade att det genom en sådan skatt också blir en ”global konkurrens mellan de bästa lösningarna för att nå minskade utsläpp”.

Men att försöka lösa klimatkrisen med fler marknadsåtgärder, eller inom kapitalismens vinstmaximerande ramar, är motsägelsefullt eftersom inom kapitalismen går vinstintresset alltid före alla andra intressen. Tiden för att hindra en katastrofal situation i världen håller på att rinna ut.
Klimatmötet i New York ska ha varit förberedande till FN:s stora klimatkonferens i Paris 2015, vilket anses vara det avgörande tillfället för huruvida vi har någon chans att komma tillrätta med de mest akuta klimathoten överhuvudtaget innan situationen är utom vår kontroll – vilken den kanske redan är.
För att kunna påverka klimatförändringarna i dagsläget räcker det inte med att några länder stillar sitt dåliga samvete genom att ge pengar till FN:s klimatfond, eller att några kapitalistiska storföretag ger löften om klimatvänligare processer. Dessa löften klingar väldigt falskt då det är storföretagen som gör stor profit på och är ansvariga för den största delen av världens koldioxidutsläpp.  Till exempel har 20 företag stått för över 30 procent av de samlade koldioxidutsläppen sedan 1750 och har heller knappt gjort några verkliga åtgärder för att minska utsläppen.

Det anmärkningsvärda med detta klimatmöte var således inte mötet i sig utan den enorma uppslutning till demonstrationerna dagarna innan. Inför mötet i Paris nästa år måste kraven på alla politiker och stormakter trappas upp och kapitalismens skuld i klimatförändringarna diskuteras på allvar. Gräsrotsrörelser behöver byggas som kopplar samman klimatfrågan till kapitalismens skuld.
Om det avgörande mötet ska ha någon som helst effekt på klimatet måste ett annat hållbart ekonomiskt system vara i centrum för diskussionen. Och drastiska åtgärder måste även genomföras snarast. Nu är det upp till jordens befolkning att sluta upp i massrörelser inför nästa års FN-möte och förra veckans demonstrationer har gett en bra start för denna masskamp. ■