Irland: Aborträtt nu

2014-09-03 19:18:24

foto: ROSA – for Reproductive rights, against Oppression, Sexism and Austerity
Demonstrationer har ägt rum i Irland under de senaste veckorna mot statens repression och förtryck mot kvinnors rätt till sina kroppar.

År 2012 dog en kvinna på Irland på grund av att hon vägrades abort. Efter det blossade en enorm proteststorm upp som tvingade landets regering att diskutera frågan om abortmöjligheter när kvinnans liv är i fara. Men nu har en ung kvinna ändå blivit utsatt för grova övergrepp av den irländska staten.

Den unga kvinnan flydde till Irland efter att ha utsatts för en grov gruppvåldtäkt i sitt hemland i februari. Några dagar efter sin ankomst träffade hon en sjuksköterska och fick beskedet att hon var gravid i vecka 8.  Men trots att de frivilligorganisationer som hon sedan kontaktade, IFPA (Irlands motsvarighet till RFSU) och en flyktingorganisation, larmade myndigheterna och justidepartementet om att fara fanns för hennes liv hände inget. Samma dag som Irlands hälso- och sjukvårdsmyndighet HSE informerades av IFPA försökte hon ta sitt liv. Då hade graviditeten gått in på vecka 15/16. Det var en medveten politiskt motiverad förhalning. Det var först efter flera månader som hon fick uppsöka sjukhus. Då var hon gravid i vecka 24. På sjukhuset undersöktes/utfrågades hon av den expertpanel som skulle avgöra om det förelåg en allvarlig fara för hennes liv. Expertpanelens utslag var att hon var självmordsbenägen. Men en av panelens medlemmar, en förlossningsläkare, hävdade att en abort inte kunde göras. Det hade gått för lång tid.

Hon inledde då sin första av två hungerstrejker under sina tre veckor på sjukhuset. 

”Hon berättar att den första hungerstrejken avslutades efter att hon fått besked om att hon skulle få göra abort. Några dagar senare får hon ett annat besked: fostret ska räddas med kejsarsnitt” (Irish Times den 22 augusti).

HSE gick även till domstol för att stoppa hennes hungerstrejker och få ett beslut om tvångsbehandling som inkluderade både hydrering och kejsarsnitt med tvång. Efter ytterligare hot och förnedring såg kvinnan inget annat alternativ än att motvilligt ge efter för myndigheterna och domstolen. I vecka 26 avslutades graviditeten med ett tvångskejsarsnitt.

Med dessa övergrepp mot kvinnan har den irländska staten åter visat hur lite den värderar kvinnors liv och kroppar, som endast ses som kärl för barnafödande. Det är kvinnor som ska ha rätten att bestämma över sina egna kroppar, inte staten. Lagen måste tillåta abort för alla kvinnor. ■