ISA-stormöte: Massrevolter mot sjuk kapitalism

International Socialist Alternative (ISA) hade en veckas kaderskola som inleddes med en diskussion om världsperspektiven. Foto: Natalia Medina

Världen upplever turbulenta händelser i en rasande fart – ekonomiska och politiska kriser, krig och massuppror.
Så sammanfattade Sonja Grusch de nuvarande globala processerna i sin inledning på stormötet om världsperspektiv vid ISA:s kaderskola, förra veckan i Belgien.

PER-ÅKE WESTERLUND

Över 250 ISA-medlemmar från mer än 20 länder och alla kontinenter kunde äntligen träffas för en vecka av diskussioner och utbyte. Möten som detta är ovärderliga, även om ISA hade stora framgångar med att övervinna de hinder som pandemin innebar under 2020 och 2021 och höll tre mycket framgångsrika virtuella marxistiska universitet. Tyvärr kunde kamrater från flera länder, på grund av europeiska migrationsmurar samt covid-regler, bara delta via zoom tillsammans med hundratals andra medlemmar runt om i världen.

Globala perspektiv Diskussionen om globala perspektiv hade två introduktioner, av Sonja Grusch och Andre Ferrari, medlemmar av ISA:s internationella ledning från Österrike respektive Brasilien. Här presenteras några av de punkter som togs upp i denna mycket innehållsrika och omfattande diskussion, och för en mer fullständig analys rekommenderar vi specifika artiklar och uttalanden.
Sonja räknade upp de senaste viktiga händelserna som underströk periodens karaktär, t ex att Nato skickar fler vapen till Ukraina, ryska missilattacker mot Odesa, massrevolt och nu försök till statligt förtryck i Sri Lanka, ECB:s höjning av räntorna för första gången på elva år, generalstrejken i Tunisien osv.
Hon diskuterade också kriget i Ukraina och betonade att ISA står för Ukrainas självständighet, inklusive minoriteters rättigheter, och att det behövs en oberoende arbetarklassorganisering och politik. Detta krig är en del av det nya kalla kriget och den interimperialistiska konflikten. Utfallet är ännu inte klart, men en seger för någon av sidorna kommer att innebära en förstärkning av de reaktionära imperialistiska blocken.
Kriget har också förödande effekter på de brådskande klimatkriserna, med återkomsten av mer olja, gas och kärnkraft.

Sonja Grusch från Österrike. Foto: Natalia Medina

Andre citerade i sin inledning den italienske marxisten Antonio Gramsci: ”Krisen består just i det faktum att det gamla dör och det nya inte kan födas; i detta interregnum uppträder en rik mångfald av sjukliga symptom”.
Bland dessa symptom räknade Andre upp extremhögern, samt livsmedels-, energi- och finanskriserna som drabbar 1,2 miljarder människor. Därefter rapporterade han om växande kamper och revolter och fokuserade på de senaste händelserna i Sri Lanka, ”den globala krisens epicentrum”, och Ecuador. I många länder ökar fackliga strider och strejker, med stora fackliga demonstrationer i London och Bryssel. Han betonade också kampen för aborträtten som en central politisk fråga.
Det första inlägget i den efterföljande diskussionen kom från Sammy från Tyskland, som pekade på klimatrörelsen där som en av de mest avancerade i världen. Miljoner deltog i klimatstrejker som Fridays For Future kallade till 2019. Återigen, den 21 september 2021, demonstrerade 700 000 personer. Klimatrörelsen har två flyglar, en antikapitalistisk och en annan med koppling till det gröna partiet, som ingår i den tyska regeringen.
Två intressanta inslag utvecklas nu i klimatkampen, med ”ockupationsgrupper” som bildas på universitet i ett antal länder. De planerar ockupationer i november, under COP27 som hålls i Egypten. Det andra är att klimataktivister närmar sig fackföreningar för att få dem att delta i strejker och protester, med början i en strejkdag som FFF har tillkännagivit i september.

Andre Ferrari från Brasilien. Foto: Natalia Medina

Aborträtt, socialistisk feminism och amerikansk politik Kvinnors kamp och attacker mot kvinnors rättigheter var ett tema som togs upp av Jasmine från Österrike. Hon rapporterade från masskampen i Turkiet mot att landet lämnade Istanbulkonventionen om kvinnors rättigheter när regeringen hävdade att den ”normaliserade homosexualitet”. Och demonstrationer med 200 000 kvinnor mot kvinnomord i Chile. Irland, Storbritannien, Israel och andra länder har också haft starka reaktioner mot kvinnomord. Polen har sett flera vågor av massprotester mot abortförbud. Jasmine visade också hur kvinnor har stått i ledningen för många viktiga kamper, till exempel i Myanmar, och för arbetarkamp i viktiga sektorer.
Kailyn från USA underströk allvaret i Högsta domstolens beslut att avskaffa Roe vs Wade och de initiativ som tagits av Socialist Alternative. 22 delstater har lagar och förslag som förbereds för att avskaffa rätten till abort, och i vissa fall även olagligförklara stöd till eller information om abort. Högern har drivit igenom sin agenda mot den allmänna opinionen, där stödet för Roe under årtionden har legat runt 50 procent med 20-30 procent emot.
Protestvågorna, först när förslaget läckte ut och sedan när beslutet fattades, samlade hundratusentals människor, men har varit kortvariga. Demokraterna, men även officiella kvinnoorganisationer och Planned Parenthood har fokuserat på valet i november som ett sätt att försvara aborträtten.

Socialist Alternative tog initiativ till många av demonstrationerna och protesterna runt om i USA. Till skillnad från demokraterna kräver Socialist Alternative en federal lag omedelbart, och federala abortkliniker. I Seattle har det socialistiska kommunalrådet Kshama Sawant föreslagit att göra staden till en fristad för aborträtt, utan rätt för polisen att agera på uppdrag av andra stater. Detta ska finansieras med en ökad Amazon-skatt. Två dagar efter detta möte antogs lagen i Seattle!
På andra håll, till exempel i Houston, Texas, kräver Socialist Alternative-medlemmar att stadsfullmäktige följer detta exempel. Kampen för aborträtten kommer att bli utdragen och även kopplas till sociala och klassmässiga krav på en lön att leva på.
Kopplingen mellan kampen mot förtryck och arbetarkamp underströks av Anja från den internationella styrelsen. Det är viktigt att ISA fortsätter och utvecklar sin socialistiska feminism.
Kelly från USA rapporterade om en ny intressant opinionsundersökning som visar att alla större institutioner utom fackföreningarna har förlorat förtroende. Stödet för Biden är lägre än det var för Trump vid samma tidpunkt under hans presidentskap. Demokraterna står inför en betydande förlust i mellanårsvalet i november, på grund av kriserna inom vården, bostadsmarknaden och inflationen. De skulle kunna rädda några mandat på grundval av löften om att besvara attackerna mot aborträtten. Deras kris framgår dock av de 70 procent av demokraterna som inte vill att Biden ska ställa upp i valet 2024. Och det republikanska partiet är fortfarande under Trumps kontroll.

Fler massrevolter likt den i Sri Lanka som fällde Rajapaksaregimen lär följa. Foto: Serge Jordan

Den nykoloniala världen I ett längre inlägg behandlade Serge Jordan från den internationella ledningen extremt viktiga processer i nykoloniala länder. Världen har i dag 100 miljoner flyktingar som tvingats lämna sina hem, det högsta antalet någonsin, varav 80 procent i ”utvecklingsländer”. Han gav flera exempel på resultaten av den nuvarande krisen, t ex att vedeldade spisar gör comeback i Libanon och att 19 personer dött i Sri Lanka när de stod i kö för mat eller bränsle.
Förra året var ökningen av de globala skulderna större än någonsin sedan andra världskriget. Nu kommer skuldkrisen att fördjupas när räntorna höjs. Energikrisen innebär att strömavbrotten är värre än någonsin, till exempel i Indien och Pakistan. Även i Sydafrika och Bangladesh, där regeringarna nyligen hävdade att länderna var helt elektrifierade. Afrika skakas av militärkupper i flera länder, med generaler i Sudan som först lovade ett civilt styre och sedan koncentrerade makten ytterligare i händerna på militärjuntan.
Kupperna är också avsedda att kontrollera de lägre officerarna, ett skikt som till en del anslöt sig till protesterna i Sri Lanka. Militärkupperna understryker hur ”demokratin” misslyckas med att genomföra den åtstramning som IMF och regeringarna kräver. I Tunisien fick president Saeed först stöd för sitt maktövertagande i augusti förra året, men utmanades nu av en generalstrejk.
Serge varnade också för att desperation och alienation kan sätta grupper av arbetare och fattiga mot varandra, vilket nyligen har hänt i Haiti och i delstaten Blå Nilen i Sudan. Detta understryker behovet av klassbaserad gemensam kamp med tydliga och socialistiska krav.

Latinamerika I Brasilien har 38 miljoner människor otrygga arbetsförhållanden. Detta exempel på den kris och verklighet som arbetstagarna står inför gav Julia från ISA:s brasilianska sektion. Hon betonade också hur både priser och våld har ökat kraftigt. I denna situation har PT-ledaren Lula, som ligger före i opinionsmätningarna inför det kommande valet, vänt sig åt höger. PT vill inte delta i kampen mot Bolsonaro och ännu mindre ta makten efter en proteströrelse mitt i denna kris.
Samtidigt meddelar Bolsonaro redan att han inte kommer att acceptera en valförlust och förbereder sig för en eventuell kupp för att stanna vid makten, rapporterade både Julia och Andre. LSR, ISA i Brasilien, argumenterar för att vänsterpartiet PSOL ska ställa upp med en egen kandidat i den första valomgången och för masskamp som ett sätt att stå emot Bolsonaro och bilda ett socialistiskt alternativ till Lula.
En översikt över händelserna i Latinamerika presenterades av Mauro från Mexiko. Han redogjorde i detalj för massrörelserna i Chile och Ecuador 2019 samt i Ecuador i år. Regeringar med vänsterprofil har valts på grundval av rörelserna underifrån men har snart vänt till höger, som Pedro Castillos regering i Peru.
Mauro rapporterade om telekomstrejken i Mexiko som inleddes samma vecka. 60 000 anställda deltar i den första strejken sedan 1985 i företaget som ägs av landets rikaste man, Carlos Slim.

Inflation och recession Den skakiga världsekonomin var ett huvudtema i diskussionen. Åren 2007-2021 var den genomsnittliga inflationen i dollar 2,8 procent och nu är den över 9 procent i OECD, rapporterade Claire från England, Wales och Skottland. Hon förklarade hur prisexplosionen har avslöjat idéer som ”Modern Monetary Theory” som hävdade att det inte var något problem att trycka pengar, utan snarare en lösning. Nu leder inflationen till ökade räntor som kommer att skapa en recession.
Boris från Belgien gav en mycket tydlig bild av hur den stigande inflationen ökar trycket från arbetarna på sina fackföreningar att agera. Belgien har en unik klausul i fackföreningsavtalen om kompensation för inflation och även en hög grad av fackligt medlemskap. Redan i juni deltog 70 000 personer i en facklig mobilisering i Bryssel och en strejk är varslad för november. Detta måste förberedas i varje fackförening och på varje arbetsplats.
Politiskt finns det en möjlighet att etablissemanget måste bjuda in vänsterpartiet PTB i regeringen med argumentet att ”stoppa högerpopulismen”.
Ökade levnadskostnader betonades också som en nyckelfråga av Kevin från Irland. Han uppmanade till förberedelser för sociala explosioner i fler länder, på grund av priserna men också mot förtryck. Händelserna i USA visar att abort och frågor om förtryck kommer att utgöra en grund för motstånd och kamp och vara mycket viktiga för ISA. Förberedelserna innefattar att bygga upp våra organisationer och partier samt att hjälpa arbetare och ungdomar att organisera sig.
Tom från ISA i England, Wales och Skottland illustrerade de politiska kriserna i många länder med Boris Johnsons fall. Han visade hur strejker och protester spelade en stor roll i denna kris, till exempel när 96,7 procent i Communication Workers Union med 115 000 medlemmar röstade för strejk, i ett valdeltagande på 77 procent.
Andy från internationella ledningen gav ytterligare exempel på en ökning av användningen av arbetarklassens kampmetoder. Även i länder med svag eller nästan ingen tradition av en arbetarrörelse har arbetarklassen visat sin utomordentliga vikt och roll i samhället i de senaste masskamperna, till exempel i Myanmar och Belarus.

Kina Två kamrater talade om den viktiga utvecklingen i Kina. Landet befinner sig i sin allvarligaste kris på 30 år. Xi Jinpings nollcovidpolitik har lett till att 400 miljoner människor har låsts in och inte tillåtits lämna sina hem. Detta handlar om att öka kontrollen och ”förbereda sig för en ekonomi och ett samhälle i krigstid”, som en kommentator sagt.
Denna politik har stora negativa effekter på ekonomin, som redan lider av fastighetssektorns kollaps. I Kina finns 13 miljoner lägenheter som inte byggts klart. Sedan två veckor tillbaka pågår en ”bostadslånestrejk” med människor som vägrar att betala bostadslån för ofärdiga bostäder som de inte kan flytta in i, protester som kan påverka hela banksektorn. Den kinesiska ekonomin följer nu Japans väg, som har upplevt decennier av stagnation.
Maktkampen i KKP:s topp, inför att Xi Jinping ska bli livstidsregent, blir allt öppnare, med anti-Xi fraktioner som är oroliga för politiken om nollcovid, konfrontationen med USA-imperialismen och den ekonomiska politiken.

Kriget Kriget i Ukraina var naturligtvis ett annat centralt tema i diskussionen. Kriget påverkar alla globala händelser som en del av det kalla kriget mellan USA-imperialismen och den kinesiska imperialismen. Tom från USA tog upp att ISA försvarar den ukrainska arbetarklassens rätt att försvara sig, samtidigt som han underströk den amerikanska imperialismens roll. Zelenskyj kräver mer vapen och USA och andra västmakter skickar en betydande andel av sina missiler och andra vapen. Han kritiserade vänsterkrafter som har kapitulerat och nu stöder att vapen skickas, som Podemos i Spanien.
Vilgot från Sverige visade hur Sverige nu går med i Nato, utan riktig debatt eller folkomröstning. Alla partier i riksdagen stöder en ökning av militärutgifterna till 2 procent av BNP och det finns ingen stark organiserad opposition mot detta. Den svenska regeringen accepterade också de krav som Erdogan ställde som villkor för att gå med på att Sverige och Finland går med i Nato, främst riktade mot kurdernas demokratiska rättigheter. Att Nato får Sverige och Finland som medlemmar innebär en förstärkning av den militära alliansen, inte minst på gränsen mot Ryssland.

Slutsatser Danny Byrne från International Executive gjorde avslutande kommentarer. Han inledde med att konstatera att det är kort avstånd mellan globala och nationella händelser under denna period. Interimperialistiska konflikter och nationalism är centrala.
Slutet på den nyliberala globaliseringen illustrerades med ett citat från Financial Times, med ”Politiker och generaler åter i ledningen och affärsmän förvirrade” vid årets världsekonomiska forum i Davos.
De senaste tre åren, sade Danny, har diskussionerna om världsperspektiven på ISA kretsat kring följande frågor: deglobalisering, geopolitiska spänningar, det nya kalla kriget och slutet på den nyliberala globaliseringen. Dessa var kontroversiella teman i vissa debatter i ISA 2021. Marxister måste utgå från globala processer och undvika risken att bli empiriska och titta på händelser isolerat. Vi måste inta en klass- och internationalistisk ståndpunkt och förstå kriget som i första hand interimperialistiskt. I Ukraina betonar vi behovet av arbetarnas självförsvar.
Danny diskuterade också den politiska krisen, med den italienska regeringens avgång nyligen. Högerpartierna kommer sannolikt att vinna i kommande val. Trump och Bolsonaro visar hur högerledare är beredda att planera kupper för att hålla sig vid makten. Frågan är hur man ska bekämpa dem.
En metod är att som i Turkiet propagera för ”alla tillsammans mot Erdogan”, i Ungern ”alla mot Orban”, och liknande i Indien och andra länder. Men fronter som samlar alla oppositionspartier kommer inte att ha ett program som kan lösa kriserna och kan därför inte blockera högern. Det är massmobiliseringar och revolter som kan förhindra högerkupper, som visats i Bolivia och Peru.
Arbetarklassen behöver organisering och en tydlig socialistisk politik, och nya ledningar måste byggas upp. Vågor av revolter och motstånd har visat massornas styrka. Denna behöver politisk ledning för att nå segrar över kapitalism och imperialism. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!