Järvaveckan – två världar möts

0000-00-00 00:00:00

foto: Natalia Medina
Förortsforum hade ett enhälligt upprop för verkliga åtgärder, motsatt Järvaveckans många penningstarka särintressen.

Järvaveckan den 9-17 juni, eller ”politikerveckan” som den kallas i dagligt tal, skulle i år ha alla förutsättningar att bli ett evenemang där klassintressena kolliderar på ett nytt sätt – om de inte dribblades bort i en myriad av konkurrerande små seminarier arrangerade av mäktiga och penningstarka särintressen.

Evenemangets syfte sägs vara att minska avståndet mellan medborgare och politiker. Men frågan är hur det lokala föreningslivet trots inbjudan att få del av en gratis tältplats och deltagande i vissa medborgarpaneler ska kunna få en sportslig chans att göra sig hörda i debatterna. Nytt är att arrangörerna av någon anledning har lagt in näringslivspaneler mellan medborgarpanelerna och politikerpanelerna.
Under ett valår där så kallat ”utsatta” områden och hårda tag i flykting- och integrationsfrågor dominerar medias och politikernas agenda som aldrig förr deltar för första gången samtliga ledare för riksdagspartierna med sina nya skarpa förslag om Europas lägsta nivå i flyktingpolitiken och fokus på fler poliser och hårdare straff. Ironiskt nog är det också under Sverigedemokraternas dag fredag den 15 juni som frågor om demokrati, delaktighet och valdeltagande ska lyftas. 

Till de ojämna förutsättningarna hör hur både evenemanget och dess initiativtagare i föreningen The Global Village formligen har uppslukats av Stockholms handelskammare. Ahmed Abdirahman, grundare av föreningen The Global Village, har inte bara anställts som projektledare med fokus på integration hos Stockholms Handelskammare, han har också utsetts till årets mest begåvade samhällsbyggare av Veckans Affärer.
I rapporten Hårda fakta har Stockholms Handelskammare nu även nylanserat ett eget program mot förorternas segregering, som förutom en kommission om skolornas kris mest utmynnar i förslag om att bygga fler ”bostäder anpassade för bemedlade hushåll”: ”Att locka välbärgade svenskar kan leda till goda ekonomiska utfall i området och skapa positiva ringar på vattnet. När hushåll med större köpkraft flyttar in blir det lättare för butiker och restauranger att växa och anställa fler. Fastighetsägare kan ta tillfället i akt att investera i sina lägenheter och renovera dem till en högre prisklass och på så sätt skapa ett mer blandat hyresbestånd”.

På Järvafältet vill Stockholms Handelskammare se 20 000 nya bostäder med utsikt mot en Järva Central Park i stil med Central Park i Manhattan i New York.
Faktum är att detta för dagens Järvabor, som måste undra vart de och deras barn ska ta vägen, inte bara är en avlägsen skräckvision av ”gentrifiering” (social statushöjning genom påkostade om- och nybyggen). En variant av detta är redan på väg att hända genom den extrema förtätning med nya och dyra byggen som planeras i exempelvis Husby.
Även riskkapitalisternas främsta lobbybyrå Prime har ställt sig bakom arrangemanget, tillsammans med en uppsjö av sponsrande storföretag och deras intresseorganisationer, som Swedbank, Fastighetsägarna, White, MTR, Ericsson, Ellevio, Metro, och så vidare.
Till Järvaveckan bidrar även Stockholms stad ekonomiskt, i skarp kontrast till hur stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista nobbade varje föreningsbidrag till det Förortsforum som arrangerades i Husby den 19 maj av Norra Järva Stadsdelsråd, Rinkeby framtidskommitté, Rött Forum och Gulliga folkrörelsen. Nu har stadsdelsrådet på nåder erbjudits att tala i några minuter om bostäder på Vänsterpartiets dag lördag den 16 juni. 

Det var för att se om det skulle gå att samla lokala förorts- och välfärdsaktivister bakom ett gemensamt ställningstagande mot politikernas enögda tävling om hårda tag mot flyktingar och förortsbrott och en syn som går ut på att se segregeringen som ett lokalt problem i vissa ”utsatta” och ”särskilt utsatta” områden som Förortsforumet för rättvisa samlades i Husby den 19 maj.
Dessbättre nåddes det också enhällighet bakom ett gemensamt upprop: ”Vi vill inte se ännu en politikervecka i Järva där förorternas folk direkt eller indirekt skuldbeläggs för det utanförskap med arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet som ytterst är konsekvenser av den sociala nedrustning som de senaste 30 årens regeringar alla bär ansvaret för”.  

Men uppropet stannar inte där. Det höjer också rösten för bygget av en gräsrotsallians av förorts- och välfärdsaktivister, hyresgästföreningar, radikala fackföreningar och sociala rörelser för en helt annan samhällsutveckling. I detta listas bland annat krav på en likvärdig och återförstatligad skola; bostäder till alla genom sänkta hyror, ett slut på statens skattediskriminering av hyresrätter jämfört med villor och bostadsrätter, återkommunalisering av privatiserade bostäder och ett stopp för riskkapitalbolag som D. Carnegie; klimatomställning med snarast möjligt avgiftsfri kollektivtrafik och ekologiska stadsodlingar på Järvafältet; samt till syvende och sist ett planerat samhällsbygge som utgår från människors och jordens behov, inte spekulation och vinstintressen.
Återstår att se hur stor spridning det går att få för uppropet och dess budskap under Järvaveckan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!