JAS och de hemliga affärerna

2014-10-22 14:26:21

foto: Miranda Wood / Flickr CC
Mutskandaler och skumraskaffärer med Saab och JAS Gripen.

Saabs affär om JAS Gripenplan med Sydafrika i slutet på 1990-talet ledde bland annat till mutskandaler som nu har uppdagats. Torsdagen den 16 oktober visade SVT:s Dokument inifrån en redogörelse för Saabs så kallade motköp vid försäljningen av de 26 JAS-planen, vilket bland annat skulle gynna AIDS-forskningen i landet. Det avslöjas att det företag som stöddes de facto ägnat sig åt falsk forskning som har lett till att många AIDS-sjuka blev lurade.

Saab lovade Sydafrika tillväxt och utveckling under förhandlingarna om JAS. Fattiga skulle få ett bättre liv med många nya jobb och bättre levnadsförhållanden. Dokument inifrån har kommit över en lista över de projekt som Saab och den brittiska partnern BAE lovade att satsa på.
På ett av projekten, den alternativa behandlingen mot HIV som heter Hivex, satsades 70 miljoner kronor. Projektet handlade om att AIDS-sjuka skulle sitta i ett rum med ett bord med maskiner på som avger radiovågor som ska oskadliggöra viruset.
Efter behandlingen var det många som slutade ta sina bromsmediciner för att de trodde att de var friska. Men det har bevisats att Hivex inte fungerar.

Dokument inifrån har intervjuat Patrik Mdletshe från organisationen Treatment Action Campaign, som menar att Hivex både var ett slöseri med pengar och har kostat människoliv. Men Saab vägrar att ta åt sig någon kritik, utan menar att satsningen på Hivex var motiverad. Ingen av de som ansvarade för förhandlingarna då gick med på att intervjuas, men Saabs nuvarande presschef Sebastian Carlsson säger att de har haft ”en aktiv finansiering av forskning där man vill bota en sjukdom” och att det inte är någonting de skäms över.
Den forskningsrapport som visar att Hivex inte har haft någon som helst påverkan på HIV-viruset är 80 sidor lång och sammanfattningen av rapporten har skrivits på ett sätt som får det att framstå som att den faktiskt fungerar. Sammanfattningen används för att marknadsföra Hivex som ett botemedel mot AIDS, vilket innebär att många människor fortfarande genomgår behandlingen som bevisligen inte fungerar. Det innebär att fler slutar ta bromsmediciner och riskerat att dö och även att fler smittas.

Hivex är bara ett av 44 motköpsprojekt och Saab lovade att genom ett industriellt samarbete hjälpa till att bygga upp Sydafrika.
Det utlovades 23 000 nya kvalitetsjobb, men det antalet är betydligt högre än det verkliga antalet nya jobb.
Enligt listan som Dokument inifrån har kommit över ska 22 422 nya jobb ha skapats, men efter att de har besökt arbetsplatser kan Dokument inifrån visa att många av de jobben bara fanns under en kort
tid, innan arbetsplatserna lades ner.
Ett av företagens chefer lämnade landet och lämnade efter sig jättelika skulder. De anställda fick inte veta någonting i förväg. De 700 jobben inom det företaget stod som 1 200 jobb på Saabs lista om motköp som godkändes år 2011, trots att fabriken där de arbetat lades ner redan år 2004.
Ursäkten var att Saab och BAE inte hade tagit på sig att garantera att företagen skulle klara sig på lång sikt.
Många av de andra jobben som redovisas på listan tycks inte någonsin ha existerat. Det enda företag där Saabs investering verkar ha lyckats bra är försvarsföretaget Grintek, som Saab sedan 2007 äger helt.
Det var Saab och BAE som ingick affären om JAS Gripen och motköpen, men de backades upp av det svenska kungahuset, Sveriges regering och det svenska försvaret. ■