Jul som vardag – allt fler hemlösa

2010-12-16 13:21:17
Dagens samhällsklimat gör det svårt för många att leva i en dräglig vardag. Vad gör den som står ensam när högervindarna piskar en i ansiktet?

Antalet unga hemlösa har ökat under året och Göteborgs kommun står lamslagen. Platsbristen leder till paniklösningar för kommunen och ungdomar med en bakgrund kantad av drogproblem, som tidigare haft en trygg bostad att läka i, slussas plötsligt ut på tillfälliga boendelösningar som det kommunala akutboendet Tillfället.
Detta är främst ett boende för hemlösa missbrukare, men nöden har ingen lag, tänker kommunen och hittills har 16 ungdomar placerats på Tillfället.

I och med byggena av de så kallade miljonprogrammen 1965-1975 hävdes bostadsbristen i Sverige för förs­ta gången i modern tid och hemlös- heten var låg, men från mitten av 1980-talet och framåt har hemlösheten återigen ökat.
Senast hemlösheten mättes var av Socialstyrelsen år 2005 och den låg då på 17 800 personer, en ökning med 30-45 procent jämfört med mätning­en 1999.
Göteborg chockades av den högs­ta andelen hemlösa per invånare i Sverige, 2 620 hemlösa. Orsaken till hemlösheten är framförallt bostads­politiken, hårdare krav på marknaden och bristen på lägenheter i allmännyt­tan.
När lagen om bostadsanvisning, som gav kommunerna möjlighet att styra fördelningen av lägenheter på sociala grunder, hävdes 1993 ledde det till en ökad bostadsbrist, enligt Stockholms stadsmissions rapport Hemlös 2010.
Idag drivs hyresbostäder som om de vore privata, med ett mindre so-cialt ansvar, enligt rapporten, som också tar upp problematiken med att Sverige under de senaste 25 åren har utvecklats till en av de mest marknadsliberala bostadsmarknaderna i västvärlden.
Julen står för dörren och det har redan varit ett dussintal iskalla nätter. Enligt Carl-Olof Emanuelsson på Social resursförvaltning finns det tomma dygnet runt-lägenheter för al­la som saknar tak över huvudet, men det är inte bara ungdomar som kan känna sig felplacerade på de akutboenden som staden har att erbjuda. Ba­ra dagen efter Offensivs samtal med Social resursförvaltning intervjuades hemlösa på TV4-nyheterna, som vittnade om att situationen på akutboendena är så illa att man hellre sover i skogen.
Nedskärningarna 2009, med ett minskat antal fältassistenter m m, begränsar givetvis stadens arbete, men problemet på boendeverksamheterna är att många har tunga missbruks- el­ler psykiska problem.

Många hemlösa lider av missbruks- och psykiska problem, som kan kopplas till den raserade välfärden i stort samt de stora nedskärningar som gjorts inom sjuk- och psykvården i Sverige. Men hemlöshetsfrågan måste, som Malin Kling på Faktum lyft fram, ses som en bo-stadspolitisk fråga. Att det ökade antalet hemlösa och människor i behov av vård blandas ihop till en salig blandning på samhällets botten är ett bevis på en misslyckad politik.
Hemlöshetspolitiken idag handlar inte om bostadspolitik, utan om förvaring av människor som saknar bostad – framförallt människor med an- dra problem som saknar bostad. De drogtoleranta boendena som har ökat i antal kallar Per Holm på Social resurs bara en undanflykt för att inte göra något.

Ett av dessa ställen är Arendals Gård. På gården bor människor med enorma skulder och drogproblem som tidigare varit hemlösa, men som nu fått en chans att börja om. Nu rå­der det dock stor oro hos de boende på gården, då socialtjänsten vägrar att betala deras hyror. Man anser att hy­ran är oskälig. Några av de boende på Arendals Gård har redan tvingats flytta eller har blivit utslängda och nu vet ingen var de är någonstans.
”I Sverige finns ca 900 organi­sationer och ca 30 000 avlönade människor som ’hjälper’ våra ca 18 000 hemlösa” skriver den f d hemlösa bostadskämpen Rolf Nilsson, med faktahänvisning till Ulla Beijer på Stock- holms stads FoU-enhet.
Rolf Nilsson är, liksom Malin Kling, trött på hyckleriet och hjälp-mentaliteten och kräver att politiker­na ska börja bygga bostäder nu.

Caroline Holmgren
Lina Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!